Korisnički alati

Site alati


2016:studenti:krickovic:projektni_zadatak

Ovo je stara izmjena dokumenta!


Pametna lampa

<font 24px/inherit;;inherit;;inherit>Svrha projekta</font>

Omogućiti teško pokretnim osobama ili osobama kojima se ne da ustajati upravljanje svjetiljkom pomoću pljeskanja.

<font 24px/inherit;;inherit;;inherit>Korisnici projekta</font>

Svi stanari kuće, stana, ili korisnici nekog poslovnog prostora.

<font 24px/inherit;;inherit;;inherit>Ciljevi projekta</font>

Registriranje i diferenciranje pljeska od drugih zvučnih signala

Upravljanje svjetiljkom pomoću pljeskanja (testiranje na LED diodi, ukoliko se ispostavi sigurnim, implementacija i na žaruljama spojenim na gradsku mrežu)

<font 24px/inherit;;inherit;;inherit>Resursi</font>

  • Mikrofon za detektiranje zvučnih signala
  • Električni sklop za prilagodbu razine zvučnog signala za rad na mikrokontroleru
  • Mikrokontroler (npr. Arduino) za obradu ulaznog signala i detekciju pljeska te kontrolu paljenja i gašenja svjetiljke
  • Razne pasivne komponente

<font 24px/inherit;;inherit;;inherit>Ograničenja</font>

  • Sustav pljesak može zamijeniti s raznim glasnim zvukovima kratkog trajanja
  • Različita udaljenost osobe od mikrofona može rezultirati nedetektiranjem pljeska
  • Pozadinski šum (pričanje, vanjska buka) može ometati potrebne kratke impulse pljeskanja

<font 24px/inherit;;inherit;;inherit>Komunikacija s ostalim podsustavima</font>

Istom svjetiljkom se može upravljati i na druge načine koji ne zahtjevaju ručno paljenje prekidača.

<font 24px/inherit;;inherit;;inherit>Komunikacija s vanjskim sustavima</font>

Ne predviđa se izravna komunikacija s vanjskim sustavima.

<font 24px/inherit;;inherit;;inherit>Plan projekta</font>

Datum Očekivani rezultat
10.4.2016. Istražiti i uočiti vrline i mane već osmišljenih sličnih proizvoda
15.5.2016. Nabava potrebnih dijelova i alata, implementacija hardverskog i softverskog rješenja
25.5.2016. Testiranje i dorađivanje sustava
1.6.2016. Dovršavanje dokumentacije i priprema prezentacije i videa
2016/studenti/krickovic/projektni_zadatak.1459282732.txt.gz · Zadnja izmjena: 2016/04/01 15:04 (vanjsko uređivanje)