Korisnički alati

Site alati


2017:studenti:lsiljeg:projektni_zadatak

Ovo je stara izmjena dokumenta!


<h1>Svrha projekta</h1>

<div class=“level1”>
<p>Detekcija i mjerenje jakosti buke u nekom prostoru. Ukoliko je razina buke veća od dozvoljene, sustav će paljenjem LED dioda obavijestiti odgovorne osobe.</p>
</div>

<h1>Korisnici projekta</h1>

<div class=“level1”>
<p>Najče&scaron;će knjižnice, no uz izmjene se može primijeniti i u drugim institucijama u kojima je potrebna ti&scaron;ina, kao &scaron;to su npr. zdravstvene ustanove. Potencijalno se može koristiti u učionicama uz izmjene u vidu omogućavanja govora jedne osobe (predavača) iznad predviđene razine buke.</p>
</div>

<h1>Ciljevi projekta</h1>

<div class=“level1”>
<ul>
<li class=“level1”>Detekcija razine buke unutar određenih dijelova prostorije;</li>
<li class=“level1”>Uspoređivanje izmjerene jakosti sa maksimalnom dozvoljenom;</li>
<li class=“level1”>Lociranje izvora zvuka uz pomoć planski postavljenih sezora;</li>
<li class=“level1”>Upozoravanje korisnika u slučaju prekoračenja jakosti.</li>
</ul>
</div>

<h1>Resursi</h1>

<div class=“level1”>
<ul>
<li class=“level1”>Arduino Uno;</li>
<li class=“level1”>Mikrofoni;</li>
<li class=“level1”>Otpornici;</li>
<li class=“level1”>LED diode.</li>
</ul>
</div>

<h1>Ograničenja</h1>

<div class=“level1”>
<p>1. Prostorno ograničenje</p>

<ul>
<li class=“level1”>Svaki senzor ima određeni domet unutar kojeg radi pa je potrebno osigurati da prostorija ima dovoljan broj detektora postavljenih na mjesta takva da se obuhvati cijelo područje. Potrebno je detaljno proučiti karakteristike prostora u kojemu se sustav postavlja kako bi se jasno odredila mjesta predviđena za ugradnju senzora.</li>
</ul>

<p>2. Izvor napajanja</p>

<ul>
<li class=“level1”>Detektori moraju biti postavljeni na mjesta u blizini izvora napajanja.</li>
</ul>
</div>

2017/studenti/lsiljeg/projektni_zadatak.1498665915.txt.gz · Zadnja izmjena: 2017/06/28 18:05 od lsiljeg