Korisnički alati

Site alati


2018:eugen_peci:projektni_zadatak

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Novija izmjena
Starija izmjena
2018:eugen_peci:projektni_zadatak [2018/05/11 17:39]
dfumic stvoreno
2018:eugen_peci:projektni_zadatak [2018/06/21 13:14] (trenutno)
dfumic [Plan projekta]
Redak 1: Redak 1:
 ====== Svrha projekta ====== ====== Svrha projekta ======
  
-Ostvariti sustav koji će automatski ​paliti ​gasiti ​svjetla ​gdje je to potrebno u svrhu smanjenja potrošnje električne energije.+Svrha sustava je paliti ​rasvjetu u dijelu prostorije gdje su ljudi, a gasiti ​ondje gdje ljudi trenutno nisu kako bi se štedila ​električna energija i čuvao okoliš. Također, sustav nalazi primjenu u dugačkim hodnicima (npr. bolničkim, uredskim, školskim, hotelskim…) gdje je potrebno slijedno osvjetljavati dijelove hodnika gdje se ljudi kreću. 
  
 ====== Korisnici projekta ====== ====== Korisnici projekta ======
  
-Primarnovelike tvrtke sa mnoštvom ureda i pomoćnih prostorija.+  * Vlasnici boravećih prostora s više od jednog rasvjetnog mjesta. 
 +  * Institucije s dugačkim hodnicima (npr. bolnice, škole, tvrtke, hoteli, fakulteti...
  
 ====== Ciljevi projekta ====== ====== Ciljevi projekta ======
  
-  ​- Korisniku omogućiti odabir izmeđkorištenja sustava i klasičnoga upravljanja rasvjetom te ukoliko je odabrano korištenje sustava, obaviti sljedeće korake+  ​* Pratiti položaj osoba prostoriji. 
-  ​- Detektirati prisutnost osobe i odrediti njezinu poziciju ​u prostoriji. +  * Paliti svjetla u onom dijelu prostorije gdje ljudi borave. 
-  ​- Upaliti odgovarajuća rasvjetna tijela.+  * Držati svjetla ugašena u onom dijelu prostorije gdje ljudi ne borave
 +  ​* Omogućiti korisniku paljenje svih svjetala ​u prostoriji ​neovisno o tome gdje se oni nalaze
 +  ​* Omogućiti korisniku u svakom trenutku gašenje svih svjetala daljinskim upravljačem. 
 +  * Omogućiti korisniku u svakom trenutku dovođenje stanje rasvjete u ono koje je bilo prije gašenja daljinskim upravljačem. 
  
 ====== Resursi ====== ====== Resursi ======
  
-Mikrokontroler ​tvrtke ​Microchip ​iz porodice PIC piroelektrički infracrveni senzori ljudske prisutnostisvjetleće diode, ​programatorrazvojna programska okolina.+  * Mikrokontroler ​PIC16F84A (Microchip, ​http://​ww1.microchip.com/​downloads/​en/​DeviceDoc/​35007b.pdf) 
 +  * Infracrvene emitirajuće fotodiode TSUS5402 (Vishayhttps://​www.vishay.com/​doc?​81056) 
 +  * Fototranzistori BPW40 (Voti, https://​www.voti.nl/​docs/​BPW40.pdf) 
 +  * Svjetleće diode (LED) 
 +  * Pasivne komponente (otpornicikondenzatorikvarcni oscilator...) 
 +  * USB Programator PIC mikrokontrolera Brenner 8 (Sprut, http://​www.sprut.de/​electronic/​pic/​projekte/​brenner8/​index.htm) 
 +  * Sprint Layout 5.0, alat za projektiranje tiskanih pločica (ABACOM, http://​www.virtualworkbench.com/​sprint-layout.html) 
 +  * Proteus 7 Professional (Labcenter Electronics,​ http://​proteus-7-professional.software.informer.com/​) 
 +  * MikroC (Mikroelektronika,​ https://​www.mikroe.com/​mikroc) 
 +  * Oprema za izradu tiskanih pločica i lemljenje komponenata 
  
 ====== Ograničenja ====== ====== Ograničenja ======
  
-Sustav će reagirati ​samo u slučaju da osoba prođe ​pokraj senzora unutar njegova ​dometa detekcije.+  * Sustav ​neće reagirati u slučaju da osoba prođe ​van dometa detekcije ​senzora (PIR izvedba za hodnike). 
 +  * U slučaju postave senzora na nizak visinski nivo moguća aktivacija senzora od strane kućnih ljubimaca. 
 +  * Obveza postojanja nadzornika (engl. //master//) u dugačkim hodnicima. 
  
 ====== Komunikacija s ostalim podsustavima ====== ====== Komunikacija s ostalim podsustavima ======
  
-Senzori dojavljuju mikrokontroleru ​informaciju ​o prisutnosti osobe preko klasičnih ​ulaznih priključaka,​ dok mikrokontroler pali svjetleće diode preko izlaznih priključaka.+Senzori ​(fotodiode + fototranzistori i PIR-ovi, ovisno o izvedbi) ​dojavljuju mikrokontroleru ​informacije ​o prisutnosti osobe preko ulaznih priključaka,​ dok mikrokontroler pali svjetleće diode preko izlaznih priključaka. ​Također, mikrokontroler prikuplja informacije od modula daljinskog upravljača te prekidača za paljenje svih svjetala. 
  
 ====== Komunikacija s vanjskim sustavima ====== ====== Komunikacija s vanjskim sustavima ======
  
-Nije predviđena komunikacija s vanjskim ​podsustavima.+Nije predviđena komunikacija s vanjskim ​sustavima.
  
 ====== Plan projekta ====== ====== Plan projekta ======
  
 |Datum|Očekivani rezultat| |Datum|Očekivani rezultat|
-|19.3. - 23.3.|Nacrt električne sheme| +|19.3. - 25.3.|Idejna razrada projekta, izrada nacta električne sheme| 
-|26.3. - 30.3.|Dizajn ​tiskane pločice| +|26.3. - 30.3.|Izrada nacrta ​tiskane pločice| 
-|2.4. - 20.4.|Nabava komponenti ​i fizička ​izrada tiskane pločice| +|2.4. - 20.4.|Nabava ​elektroničkih ​komponentiizrada tiskane pločice, lemljenje komponenata,​ uhodavanje
-|7.5. - 18.5.|Razvoj programske podrške| +|7.5. - 18.5.|Razvoj ​i uhodavanje ​programske podrške| 
-|21.5. - 8.6.|Testiranje,​ ispitivanje, ​dokumentiranje|+|21.5. - 8.6.|Testiranje,​ ispitivanje, ​izrada tekstualne dokumentacije i video prezentacije| 
 + 
 +**Moje uloge na projektu** 
 + 
 +  * Sudjelovanje u idejnoj razradi 
 +  * Izrada nacrta tiskane pločice 
 +  * Pisanje programskog koda 
 +  * Izrada tiskane pločice i lemljenje komponenata 
 +  * Dokumentiranje gore navedenih dijelova 
 + 
 +Idejna razrada uključivala je razvijanje sustava tako da bude što efikasniji i primjenjiviji za aplikacije za koje je zamišljen. Važan zadatak idejne razrade sadržavao je izbor senzora. Za aplikaciju koja se rabi u boravećim prostorima odabrani su senzori s IR dioda i fototranzistorima. Ti su se senzori pokazali dobrima zbog niske cijene i njihove velike usmjerenosti što je bilo važno u dotičnoj aplikaciji jer njima određujemo samo prisutnost osobe koja sustav koristi. U obzir za tu implementaciju došli su još TSOP senzori koji primaju modulirane signale, ali smo od njih odustali jer poskupljuju sklopovlje i otežavaju programsku podršku. Za implementaciju izvedbe u dugačkim hodnicima odabrani su PIR senzori zbog niske cijene i širokog opsega detekcije koja je ondje važna (detaljno opisano u dokumentaciji). Prema nacrtu električne sheme izradio sam nacrt tiskane pločice u programu Sprint Layout 5.0. Tiskanu sam pločicu fizički izradio metodom fotopostupka i polemio komponente prema montažnoj shemi. Potom smo pristupili pisanju programske podrške za mikrokontroler. Na kraju, gore navedene aktivnosti sam dokumentirao u word dokument prema uputama. 
 + 
 +\\
  
  
2018/eugen_peci/projektni_zadatak.1526053159.txt.gz · Zadnja izmjena: 2018/05/11 17:39 od dfumic