Korisnički alati

Site alati


2018:filipa_bobinac:start

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
2018:filipa_bobinac:start [2018/06/13 21:43]
fbobinac
2018:filipa_bobinac:start [2018/06/14 07:48]
fbobinac [Zadatak]
Redak 32: Redak 32:
 ===== Ciljevi projekta ===== ===== Ciljevi projekta =====
  
-  * <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;#​333333;;​white>​Olakšati svakodnevnu brigu o biljkama neovisno o prisutnosti ​fizičke osobe</​font>​+  * <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;#​333333;;​white>​Olakšati svakodnevnu brigu o biljkama neovisno o fizičkoj prisutnosti</​font>​
   * <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;#​333333;;​white>​Napraviti autonomni sustav koji kontrolira navodnjavanje biljaka</​font>​   * <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;#​333333;;​white>​Napraviti autonomni sustav koji kontrolira navodnjavanje biljaka</​font>​
   * <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;#​333333;;​white>​Omogućiti opskrbu biljaka optimalnom količinom vode potrebne za razvoj navodnjavanjem tla</​font>​   * <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;#​333333;;​white>​Omogućiti opskrbu biljaka optimalnom količinom vode potrebne za razvoj navodnjavanjem tla</​font>​
Redak 40: Redak 40:
   * <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;#​333333;;​white>​Dizajniranje kućišta u kojem se nalazi biljka, spremnik s vodom i potrebno elektroničko sklopovlje</​font>​   * <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;#​333333;;​white>​Dizajniranje kućišta u kojem se nalazi biljka, spremnik s vodom i potrebno elektroničko sklopovlje</​font>​
   * <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;#​333333;;​white>​Prikupljanje podataka, analiza i statistika</​font>​   * <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;#​333333;;​white>​Prikupljanje podataka, analiza i statistika</​font>​
 +
  
 ===== Plan projekta ===== ===== Plan projekta =====
Redak 57: Redak 58:
 ===== Zadatak ===== ===== Zadatak =====
  
-=====   =====+Spojiti senzor za vlažnost tla na Arduino te ga kalibrirati budući da sam koristila analogni izlaz koji daje vrijednosti sa senzora u rasponu od 0 do 1023. To sam učinila na način da sam bilježila vrijednosti koje senzor daje u potpuno suhoj i u potpuno vlažnoj zemlji te tim vrijednostima pridružila vrijednosti 0, tj. 100%. Također je bilo potrebno pretvoriti te brojeve u postotke određenom ugrađenom funkcijom. Senzor vlažnosti tla mjeri volumetrijski sadržaj vode u zemlji. Ima dvije sonde između kojih teče struja. Mokra zemlja ima manji otpor i time je vodljivija i razina vlage je veća.\\ 
 +U ovisnosti o pragu, koji se razlikuje za svaku biljku, potrebno je pokrenuti pumpu što je izvedeno programski.\\ 
 +\\ 
 +Spojiti LCD za prikaz stanja vlažnosti tla, vlažnosti zraka i temperature. Umjesto osam mogućih pinova za paralelni prijenos podataka, koristila sam samo četiri radi smanjenja broja žica, a performansa je bila zadovoljavajuća. Dodala sam otpornik za led osvjetljenje te potenciometar za podešavanje kontrasta. U programskom kodu uključila sam potrebnu ugrađenu bibiloteku za rad LCD-a te koristila gotove funkcije. 
  
 ===== Rezultati projekta ===== ===== Rezultati projekta =====
  
-[[:​2012:​ogledni_student:​prezentacija|Prezentacija projekta]] +Rezultat rada je sustav za brigu o biljkama u kućanstvu koji se sastoji od više manjih funkcionalnih podcjelina.\\ 
- +Uspješno su povezani senzori sa Arduinom te je izvedeno da se na dobivene vrijednosti sa senzora zatim uključe ostale potrebne komponente, ukoliko (ne)zadovoljavaju prag koji je prethodno definiran u programskom kodu.\\ 
-Rezultat rada je sustav za brigu o biljkama u kućanstvu koji se sastoji od više manjih funkcionalnih podcjelina. \\ +Također, izrađena je i jednostavna web stranica, te je uspješno izvedeno upravljanje sustavom pomoću iste.\\
-Uspješno su povezani senzori sa Arduinom te je izvedeno da se na dobivene vrijednosti sa senzora zatim uključe ostale potrebne komponente, ukoliko (ne)zadovoljavaju prag koji je prethodno definiran u programskom kodu. \\ +
-Također, izrađena je i jednostavna web stranica, te je uspješno izvedeno upravljanje sustavom pomoću iste. \\+
 Timski rad na projektu rezultirao je usavršavanjem znanja u spajanju elektroničkih komponenti, programiranju mikrokontrolera te izradi web stranice. Timski rad na projektu rezultirao je usavršavanjem znanja u spajanju elektroničkih komponenti, programiranju mikrokontrolera te izradi web stranice.
- 
-\\ 
  
  
2018/filipa_bobinac/start.txt · Zadnja izmjena: 2018/06/14 07:48 od fbobinac