Korisnički alati

Site alati


2018:filipa_bobinac:start

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
2018:filipa_bobinac:start [2018/03/26 21:53]
fbobinac stvoreno
2018:filipa_bobinac:start [2018/06/14 07:48] (trenutno)
fbobinac [Zadatak]
Redak 1: Redak 1:
-|Plant ​Care|Automatizirani ​sustav za navodnjavanje biljaka ​u kućanstvu korištenjem ​Arduina|+====== GROWow ====== 
 + 
 +===== Članovi projekta ===== 
 + 
 +[[:​2018:​filipa_bobinac:​start|Filipa Bobinac]] 
 + 
 +[[:​2018:​kristina_cizic:​start|Kristina Čižić]] 
 + 
 +[[:​2018:​duje_musura:​start|Duje Mušura]] 
 + 
 +[[:​2018:​marija_knezevic:​start|Marija Knežević]] 
 + 
 +===== Razrada konteksta ===== 
 + 
 +Slični projekti: 
 + 
 +- Garduino: Gardening + Arduino: [[http://​www.instructables.com/​id/​Garduino-Gardening-Arduino/​|http://​www.instructables.com/​id/​Garduino-Gardening-Arduino/​]] 
 + 
 +- Arduino plant watering system: [[http://​www.instructables.com/​id/​Arduino-Plant-Watering-System/​|http://​www.instructables.com/​id/​Arduino-Plant-Watering-System/​]] 
 + 
 +- Automatic watering system for plants with Arduino: [[https://​create.arduino.cc/​projecthub/​lucaventurini/​automatic-watering-system-for-plants-with-arduino-00d844|https://​create.arduino.cc/​projecthub/​lucaventurini/​automatic-watering-system-for-plants-with-arduino-00d844]] 
 + 
 +===== Projektni zadatak ===== 
 + 
 +[[:​2018:​filipa_bobinac:​projektni_zadatak|Cijeli projektni zadatak]] 
 + 
 +===== Svrha sustava ===== 
 + 
 +Projektirati prototipni automatizirani ​sustav za brigu o biljkama ​u kućanstvu korištenjem ​Arduino platforme.\\ 
 +Sustav uključuje navodnjavanje,​ osvježavanje i rashlađivanje biljke te osvjetljavanje po potrebi. 
 + 
 +===== Ciljevi projekta ===== 
 + 
 +  * <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;#​333333;;​white>​Olakšati svakodnevnu brigu o biljkama neovisno o fizičkoj prisutnosti</​font>​ 
 +  * <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;#​333333;;​white>​Napraviti autonomni sustav koji kontrolira navodnjavanje biljaka</​font>​ 
 +  * <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;#​333333;;​white>​Omogućiti opskrbu biljaka optimalnom količinom vode potrebne za razvoj navodnjavanjem tla</​font>​ 
 +  * <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;#​333333;;​white>​Omogućiti optimalnu vlažnost zraka kako bi se nadoknadili gubitci zbog evaporacije biljaka</​font>​ 
 +  * <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;#​333333;;​white>​Omogućiti potrebnu količinu svjetlosti za proizvodnju klorofila</​font>​ 
 +  * <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;#​333333;;​white>​Stvoriti povoljne uvjete strujanja zraka u svrhu odvođenja topline proizvedene žaruljom</​font>​ 
 +  * <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;#​333333;;​white>​Dizajniranje kućišta u kojem se nalazi biljka, spremnik s vodom i potrebno elektroničko sklopovlje</​font>​ 
 +  * <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;#​333333;;​white>​Prikupljanje podataka, analiza i statistika</​font>​ 
 + 
 + 
 +===== Plan projekta ===== 
 + 
 +|Datum|Očekivani rezultat| 
 +|28.4.|Nabavka potrebnih komponenata.| 
 +|11.5.|Definiranje problema i podjela zadataka.| 
 +|17.5.|Spajanje senzora vlažnosti tla na Arduino, spajanje pumpe i ventilatora na releje i protoboard te na zajednički 12V adapter.| 
 +|24.5.|Spajanje ovlaživača zraka na protoboard i Arduino. Pisanje programskog koda u Arduino IDE programskom okruženju; testiranje koda.| 
 +|28.5.|Dodavanje senzora za temperaturu i vlažnost zraka te dodavanje LCD-a. Izmjena programskog koda; dodavanje novih dijelova i biblioteka.| 
 +|6.6.|Dodavanje lampe u postojeći krug, spajanje lampe na relej i protoboard. Izmjena programskog koda.| 
 +|8.6.|Dovršena izrada web stranice, uspješno testirano upravljanje radom sustava putem web stranice.| 
 +|11.6.|Završni popravci i testiranje| 
 + 
 +=====   ​===== 
 + 
 +===== Zadatak ===== 
 + 
 +Spojiti senzor za vlažnost tla na Arduino te ga kalibrirati budući da sam koristila analogni izlaz koji daje vrijednosti sa senzora u rasponu od 0 do 1023. To sam učinila na način da sam bilježila vrijednosti koje senzor daje u potpuno suhoj i u potpuno vlažnoj zemlji te tim vrijednostima pridružila vrijednosti 0, tj. 100%. Također je bilo potrebno pretvoriti te brojeve u postotke određenom ugrađenom funkcijom. Senzor vlažnosti tla mjeri volumetrijski sadržaj vode u zemlji. Ima dvije sonde između kojih teče struja. Mokra zemlja ima manji otpor i time je vodljivija i razina vlage je veća.\\ 
 +U ovisnosti o pragu, koji se razlikuje za svaku biljku, potrebno je pokrenuti pumpu što je izvedeno programski.\\ 
 +\\ 
 +Spojiti LCD za prikaz stanja vlažnosti tla, vlažnosti zraka i temperature. Umjesto osam mogućih pinova za paralelni prijenos podataka, koristila sam samo četiri radi smanjenja broja žica, a performansa je bila zadovoljavajuća. Dodala sam otpornik za led osvjetljenje te potenciometar za podešavanje kontrasta. U programskom kodu uključila sam potrebnu ugrađenu bibiloteku za rad LCD-a te koristila gotove funkcije. 
 + 
 + 
 +===== Rezultati projekta ===== 
 + 
 +Rezultat rada je sustav za brigu o biljkama u kućanstvu koji se sastoji od više manjih funkcionalnih podcjelina.\\ 
 +Uspješno su povezani senzori sa Arduinom te je izvedeno da se na dobivene vrijednosti sa senzora zatim uključe ostale potrebne komponente, ukoliko (ne)zadovoljavaju prag koji je prethodno definiran u programskom kodu.\\ 
 +Također, izrađena je i jednostavna web stranica, te je uspješno izvedeno upravljanje sustavom pomoću iste.\\ 
 +Timski rad na projektu rezultirao je usavršavanjem znanja u spajanju elektroničkih komponenti, programiranju mikrokontrolera te izradi web stranice.
  
  
2018/filipa_bobinac/start.1522094014.txt.gz · Zadnja izmjena: 2018/03/26 21:53 od fbobinac