Korisnički alati

Site alati


2018:filipa_bobinac:start

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
2018:filipa_bobinac:start [2018/04/28 15:36]
fbobinac
2018:filipa_bobinac:start [2018/06/14 07:48] (trenutno)
fbobinac [Zadatak]
Redak 1: Redak 1:
-====== ​PLANT CARE ======+====== ​GROWow ​====== 
 + 
 +===== Članovi projekta ===== 
 + 
 +[[:​2018:​filipa_bobinac:​start|Filipa Bobinac]] 
 + 
 +[[:​2018:​kristina_cizic:​start|Kristina Čižić]] 
 + 
 +[[:​2018:​duje_musura:​start|Duje Mušura]] 
 + 
 +[[:​2018:​marija_knezevic:​start|Marija Knežević]]
  
 ===== Razrada konteksta ===== ===== Razrada konteksta =====
  
-[[:2012:ogledni_student:kontekst_projekta|Slični projekti, ostvarenja i povezane isntitucije]]+Slični projekti: 
 + 
 +- Garduino: Gardening + Arduino: ​[[http://​www.instructables.com/​id/​Garduino-Gardening-Arduino/​|http://​www.instructables.com/​id/​Garduino-Gardening-Arduino/​]] 
 + 
 +- Arduino plant watering system[[http://​www.instructables.com/​id/​Arduino-Plant-Watering-System/​|http://​www.instructables.com/​id/​Arduino-Plant-Watering-System/​]] 
 + 
 +- Automatic watering system for plants with Arduino: [[https://​create.arduino.cc/​projecthub/​lucaventurini/​automatic-watering-system-for-plants-with-arduino-00d844|https://​create.arduino.cc/​projecthub/​lucaventurini/​automatic-watering-system-for-plants-with-arduino-00d844]]
  
 ===== Projektni zadatak ===== ===== Projektni zadatak =====
  
-[[:2012:ogledni_student:​projektni_zadatak|Cijeli projektni zadatak]]+[[:2018:filipa_bobinac:​projektni_zadatak|Cijeli projektni zadatak]]
  
 ===== Svrha sustava ===== ===== Svrha sustava =====
  
-Projektirati automatizirani sustav za navodnjavanje biljaka ​u kućantsvu ​korištenjem Arduino platforme.+Projektirati ​prototipni ​automatizirani sustav za brigu o biljkama ​u kućanstvu ​korištenjem Arduino platforme.\\ 
 +Sustav uključuje navodnjavanje,​ osvježavanje i rashlađivanje biljke te osvjetljavanje po potrebi.
  
 ===== Ciljevi projekta ===== ===== Ciljevi projekta =====
  
-  * <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;#​333333;;​white>​Olakšati svakodnevnu brigu o biljkama neovisno o prisutnosti ​fizičke osobe</​font>​+  * <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;#​333333;;​white>​Olakšati svakodnevnu brigu o biljkama neovisno o fizičkoj prisutnosti</​font>​
   * <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;#​333333;;​white>​Napraviti autonomni sustav koji kontrolira navodnjavanje biljaka</​font>​   * <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;#​333333;;​white>​Napraviti autonomni sustav koji kontrolira navodnjavanje biljaka</​font>​
   * <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;#​333333;;​white>​Omogućiti opskrbu biljaka optimalnom količinom vode potrebne za razvoj navodnjavanjem tla</​font>​   * <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;#​333333;;​white>​Omogućiti opskrbu biljaka optimalnom količinom vode potrebne za razvoj navodnjavanjem tla</​font>​
Redak 23: Redak 40:
   * <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;#​333333;;​white>​Dizajniranje kućišta u kojem se nalazi biljka, spremnik s vodom i potrebno elektroničko sklopovlje</​font>​   * <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;#​333333;;​white>​Dizajniranje kućišta u kojem se nalazi biljka, spremnik s vodom i potrebno elektroničko sklopovlje</​font>​
   * <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;#​333333;;​white>​Prikupljanje podataka, analiza i statistika</​font>​   * <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;#​333333;;​white>​Prikupljanje podataka, analiza i statistika</​font>​
-  * +
-  * +
-  * <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;#​333333;;​white>​NAPOMENA:​ Detaljna podjela poslova biti će definirana naknadno kada stignu i detaljno se prouče naručene komponente</​font>​+
  
 ===== Plan projekta ===== ===== Plan projekta =====
  
 |Datum|Očekivani rezultat| |Datum|Očekivani rezultat|
-| | |+|28.4.|Nabavka potrebnih komponenata.| 
 +|11.5.|Definiranje problema i podjela zadataka.| 
 +|17.5.|Spajanje senzora vlažnosti tla na Arduino, spajanje pumpe i ventilatora na releje i protoboard te na zajednički 12V adapter.| 
 +|24.5.|Spajanje ovlaživača zraka na protoboard i Arduino. Pisanje programskog koda u Arduino IDE programskom okruženju; testiranje koda.| 
 +|28.5.|Dodavanje senzora za temperaturu i vlažnost zraka te dodavanje LCD-a. Izmjena programskog koda; dodavanje novih dijelova i biblioteka.| 
 +|6.6.|Dodavanje lampe u postojeći krug, spajanje lampe na relej i protoboard. Izmjena programskog koda.| 
 +|8.6.|Dovršena izrada web stranice, uspješno testirano upravljanje radom sustava putem web stranice.| 
 +|11.6.|Završni popravci i testiranje|
  
-===== Rezultati projekta ​=====+=====   ​=====
  
-[[:​2012:​ogledni_student:​prezentacija|Prezentacija projekta]]+===== Zadatak =====
  
 +Spojiti senzor za vlažnost tla na Arduino te ga kalibrirati budući da sam koristila analogni izlaz koji daje vrijednosti sa senzora u rasponu od 0 do 1023. To sam učinila na način da sam bilježila vrijednosti koje senzor daje u potpuno suhoj i u potpuno vlažnoj zemlji te tim vrijednostima pridružila vrijednosti 0, tj. 100%. Također je bilo potrebno pretvoriti te brojeve u postotke određenom ugrađenom funkcijom. Senzor vlažnosti tla mjeri volumetrijski sadržaj vode u zemlji. Ima dvije sonde između kojih teče struja. Mokra zemlja ima manji otpor i time je vodljivija i razina vlage je veća.\\
 +U ovisnosti o pragu, koji se razlikuje za svaku biljku, potrebno je pokrenuti pumpu što je izvedeno programski.\\
 \\ \\
 +Spojiti LCD za prikaz stanja vlažnosti tla, vlažnosti zraka i temperature. Umjesto osam mogućih pinova za paralelni prijenos podataka, koristila sam samo četiri radi smanjenja broja žica, a performansa je bila zadovoljavajuća. Dodala sam otpornik za led osvjetljenje te potenciometar za podešavanje kontrasta. U programskom kodu uključila sam potrebnu ugrađenu bibiloteku za rad LCD-a te koristila gotove funkcije.
 +
 +
 +===== Rezultati projekta =====
 +
 +Rezultat rada je sustav za brigu o biljkama u kućanstvu koji se sastoji od više manjih funkcionalnih podcjelina.\\
 +Uspješno su povezani senzori sa Arduinom te je izvedeno da se na dobivene vrijednosti sa senzora zatim uključe ostale potrebne komponente, ukoliko (ne)zadovoljavaju prag koji je prethodno definiran u programskom kodu.\\
 +Također, izrađena je i jednostavna web stranica, te je uspješno izvedeno upravljanje sustavom pomoću iste.\\
 +Timski rad na projektu rezultirao je usavršavanjem znanja u spajanju elektroničkih komponenti, programiranju mikrokontrolera te izradi web stranice.
  
  
2018/filipa_bobinac/start.1524922561.txt.gz · Zadnja izmjena: 2018/04/28 15:36 od fbobinac