Korisnički alati

Site alati


2018:zeljka_mirosavljevic:cijeli_projektni_zadatak

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
2018:zeljka_mirosavljevic:cijeli_projektni_zadatak [2018/06/14 03:49]
zmirosavljevic
2018:zeljka_mirosavljevic:cijeli_projektni_zadatak [2018/06/14 10:16] (trenutno)
zmirosavljevic
Redak 113: Redak 113:
 <font 13pt/​Arial,​Helvetica,​sans-serif;;#​333333;;​white>​Prvo je bilo potrebno povezati i ostvariti komunikaciju u sustavu (Arduino Duemilanove,​ RFID čitača, Bluetooth HC-06 modula i DFPlayer mp3 modula) koristeći rezultate projektnih zadataka kolegice i kolega iz grupe. Inicijalizacija Bluetootha ostvarena je naredbom BT.begin (Baudrate) u kojoj kao argument upisujemo brzinu slanja informacija. Na osnovu dohvaćenog ID-a, podatak se šalje Bluetooth komunikacijom do mobilnog uređaja i ispisuje na Bluetooth terminal HC-05. Prije toga potrebno je mogućiti Bluetooth vezu na mobilnom uređaju i instalirati Bluetooth terminal HC-05.</​font>​ <font 13pt/​Arial,​Helvetica,​sans-serif;;#​333333;;​white>​Prvo je bilo potrebno povezati i ostvariti komunikaciju u sustavu (Arduino Duemilanove,​ RFID čitača, Bluetooth HC-06 modula i DFPlayer mp3 modula) koristeći rezultate projektnih zadataka kolegice i kolega iz grupe. Inicijalizacija Bluetootha ostvarena je naredbom BT.begin (Baudrate) u kojoj kao argument upisujemo brzinu slanja informacija. Na osnovu dohvaćenog ID-a, podatak se šalje Bluetooth komunikacijom do mobilnog uređaja i ispisuje na Bluetooth terminal HC-05. Prije toga potrebno je mogućiti Bluetooth vezu na mobilnom uređaju i instalirati Bluetooth terminal HC-05.</​font>​
  
-<font 13.0pt/​Arial,​Helvetica,​sans-serif;;​inherit;;​white>​Sljedeće,​ dizajnirati Android aplikaciju. Bilo je potrebno izraditi aktivnost AboutProjectActivity. Zadatak aktivnosti je prikaz korisničkog sučelja programa i omogućavanje interakcije korisnika s aplikacijom.</​font> ​ Kroz padajući izbornik moguće je pokrenuti prikaz informacija o projektu i slika članova tima. Pritiskom na „O projetku“ pokreće se <font inherit/​inherit;;​black;;​inherit>​ProjectAboutActivity kojem je zadatak prikazivanje dizajna definiranog u activity_project_about.xml</​font><​font inherit/​inherit;;​black;;​inherit>​.</​font><​font inherit/​inherit;;​black;;​inherit>​Prikaz teksta ostvaren je oznakom <​TextView>​.</​font><​font inherit/​inherit;;​black;;​inherit>​U res direktoriju bilo je potrebno razraditi izgled samog sučelja. Prikaz slika ostvaren je oznakom</​font><​font inherit/​inherit;;​black;;​inherit><​ImageView>,​ a slike je najprije potrebno dodati u direktorij res/​drawable.</​font><​font inherit/​inherit;;​black;;​inherit>​Raspored komponenti na zaslonu ostvaren je</​font><​font inherit/​inherit;;​black;;​inherit><​LinearLayout></​font><​font inherit/​inherit;;​black;;​inherit>​raspoređivačem.</​font>​ \\ <font inherit/​inherit;;​black;;​inherit>​Izraditi ikonu aplikacije u activity_product_info_input.xml.</​font>​+<font 13.0pt/​Arial,​Helvetica,​sans-serif;;​inherit;;​white>​Sljedeće,​ dizajnirati Android aplikaciju. Bilo je potrebno izraditi aktivnost AboutProjectActivity. Zadatak aktivnosti je prikaz korisničkog sučelja programa i omogućavanje interakcije korisnika s aplikacijom.</​font> ​ Kroz padajući izbornik moguće je pokrenuti prikaz informacija o projektu i slika članova tima. Pritiskom na „O projetku“ pokreće se <font inherit/​inherit;;​black;;​inherit>​ProjectAboutActivity kojem je zadatak prikazivanje dizajna definiranog u activity_project_about.xml</​font><​font inherit/​inherit;;​black;;​inherit>​.</​font><​font inherit/​inherit;;​black;;​inherit>​Prikaz teksta ostvaren je oznakom <​TextView>​.</​font><​font inherit/​inherit;;​black;;​inherit>​U res direktoriju bilo je potrebno razraditi izgled samog sučelja. Prikaz slika ostvaren je oznakom</​font><​font inherit/​inherit;;​black;;​inherit><​ImageView>,​ a slike je najprije potrebno dodati u direktorij res/​drawable.</​font><​font inherit/​inherit;;​black;;​inherit>​Raspored komponenti na zaslonu ostvaren je</​font><​font inherit/​inherit;;​black;;​inherit><​LinearLayout></​font><​font inherit/​inherit;;​black;;​inherit>​raspoređivačem ​i omogućeno pomicanje zaslona gore-dolje oznakom <​ScrollView>​.</​font>​ \\ <font inherit/​inherit;;​black;;​inherit>​Izraditi ikonu aplikacije u activity_product_info_input.xml.</​font>​
  
 <font 13.0pt/​Arial,​Helvetica,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​Kako bi se slijepim, slabovidnim i osobama sa slabijim vidom olakšalo rukovanje aplikacijom napravila sam da cijeli zaslon</​font><​font 13.0pt/​inherit;;​inherit;;​inherit>//​(engl. layout)// na aplikaciji predstavlja veliki gumb tako da se pritiskom na zaslon pokreće govorno pretraživanje proizvoda na akciji i informacija o traženom proizvodu.</​font>​ <font 13.0pt/​Arial,​Helvetica,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​Kako bi se slijepim, slabovidnim i osobama sa slabijim vidom olakšalo rukovanje aplikacijom napravila sam da cijeli zaslon</​font><​font 13.0pt/​inherit;;​inherit;;​inherit>//​(engl. layout)// na aplikaciji predstavlja veliki gumb tako da se pritiskom na zaslon pokreće govorno pretraživanje proizvoda na akciji i informacija o traženom proizvodu.</​font>​
2018/zeljka_mirosavljevic/cijeli_projektni_zadatak.txt · Zadnja izmjena: 2018/06/14 10:16 od zmirosavljevic