Korisnički alati

Site alati


2019:matteo_samsa

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
Zadnja izmjena Novije izmjene na obje strane
2019:matteo_samsa [2019/06/13 04:12]
ms006907058
2019:matteo_samsa [2019/06/13 04:13]
ms006907058
Redak 2: Redak 2:
  
 ====== PetCare - Skrb za kućne ljubimce ====== ====== PetCare - Skrb za kućne ljubimce ======
 +
 +SPVP 2018./2019.
 +
 +<font 28px/​inherit;;​inherit;;​inherit>​**Matteo Samsa**</​font>​
  
 ===== Članovi Tima ===== ===== Članovi Tima =====
Redak 73: Redak 77:
 <font 14px/​Arial,​Helvetica,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​1. Glavni program za arduino</​font>​ <font 14px/​Arial,​Helvetica,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​1. Glavni program za arduino</​font>​
  
-<font 14px/​Arial,​Helvetica,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​Prilikom pokretanja sustava izvršava se inicijalizacija svih dijelova, nakon čega program ulazi u beskonačnu petlju –  loop(). U svakoj iteraciji petlje program očita vrijeme, izraženo u milisekundama,​ koje je proteklo od pokretanja sustava pomoću funkcije millis() ​ za potrebe izvršavanja određenih funkcija. Nakon toga, provjerava međuspremnik serijske komunikacije,​ te u slučaju da ima novih podataka ih učita u polje tipa integer. Svaka poruka koju arduino prima u sebi sadrži 5 bajtova: bajt za provjeru, identifikator,​ i tri bajta podataka. Više o porukama koje se razmjenjuju biti će navedeno kasnije u tekstu.</​font>​+<font 14px/​Arial,​Helvetica,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​Prilikom pokretanja sustava izvršava se inicijalizacija svih dijelova, nakon čega program ulazi u beskonačnu petlju – loop(). U svakoj iteraciji petlje program očita vrijeme, izraženo u milisekundama,​ koje je proteklo od pokretanja sustava pomoću funkcije millis() za potrebe izvršavanja određenih funkcija. Nakon toga, provjerava međuspremnik serijske komunikacije,​ te u slučaju da ima novih podataka ih učita u polje tipa integer. Svaka poruka koju arduino prima u sebi sadrži 5 bajtova: bajt za provjeru, identifikator,​ i tri bajta podataka. Više o porukama koje se razmjenjuju biti će navedeno kasnije u tekstu.</​font>​
  
 <font 14px/​Arial,​Helvetica,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​S obzirom na identifikator izvršava se određena grana Swtich-Case funkcije. U svakoj grani se poziva funkcija za određenu funkcionalnost koja iskorištava jedan, dva ili sva tri bajta podataka iz poruke.</​font>​ <font 14px/​Arial,​Helvetica,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​S obzirom na identifikator izvršava se određena grana Swtich-Case funkcije. U svakoj grani se poziva funkcija za određenu funkcionalnost koja iskorištava jedan, dva ili sva tri bajta podataka iz poruke.</​font>​
Redak 100: Redak 104:
  
 <font 14px/​inherit;;​inherit;;​inherit>​Detaljniji opis nalazi se u dokumentaciji projekta.</​font>​ <font 14px/​inherit;;​inherit;;​inherit>​Detaljniji opis nalazi se u dokumentaciji projekta.</​font>​
- 
-====== Matteo Samsa ====== 
- 
-SPVP 2018./2019. 
- 
-**Moj zadatak** 
- 
-1. Detektor buke 
- 
-2. Zabava za mačke - laser 
  
 \\ \\
  
  
2019/matteo_samsa.txt · Zadnja izmjena: 2019/06/14 05:28 od ms006907058