Korisnički alati

Site alati


2019:matteo_samsa

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
2019:matteo_samsa [2019/06/13 04:12]
ms006907058 [Matteo Samsa]
2019:matteo_samsa [2019/06/14 05:28] (trenutno)
ms006907058
Redak 2: Redak 2:
  
 ====== PetCare - Skrb za kućne ljubimce ====== ====== PetCare - Skrb za kućne ljubimce ======
 +
 +SPVP 2018./2019.
 +
 +<font 28px/​inherit;;​inherit;;​inherit>​**Matteo Samsa**</​font>​
  
 ===== Članovi Tima ===== ===== Članovi Tima =====
Redak 39: Redak 43:
 Ključni dijelovi sustava koje je potrebno realizirati:​ Ključni dijelovi sustava koje je potrebno realizirati:​
  
-1.Hranilica (osigurati hranu i vodu)+1.Hranilica (osigurati hranu)
  
 2.Video-kamera (nadzor prostora na zahtjev) 2.Video-kamera (nadzor prostora na zahtjev)
Redak 73: Redak 77:
 <font 14px/​Arial,​Helvetica,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​1. Glavni program za arduino</​font>​ <font 14px/​Arial,​Helvetica,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​1. Glavni program za arduino</​font>​
  
-<font 14px/​Arial,​Helvetica,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​Prilikom pokretanja sustava izvršava se inicijalizacija svih dijelova, nakon čega program ulazi u beskonačnu petlju –  loop(). U svakoj iteraciji petlje program očita vrijeme, izraženo u milisekundama,​ koje je proteklo od pokretanja sustava pomoću funkcije millis() ​ za potrebe izvršavanja određenih funkcija. Nakon toga, provjerava međuspremnik serijske komunikacije,​ te u slučaju da ima novih podataka ih učita u polje tipa integer. Svaka poruka koju arduino prima u sebi sadrži 5 bajtova: bajt za provjeru, identifikator,​ i tri bajta podataka. Više o porukama koje se razmjenjuju biti će navedeno kasnije u tekstu.</​font>​+<font 14px/​Arial,​Helvetica,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​Prilikom pokretanja sustava izvršava se inicijalizacija svih dijelova, nakon čega program ulazi u beskonačnu petlju – loop(). U svakoj iteraciji petlje program očita vrijeme, izraženo u milisekundama,​ koje je proteklo od pokretanja sustava pomoću funkcije millis() za potrebe izvršavanja određenih funkcija. Nakon toga, provjerava međuspremnik serijske komunikacije,​ te u slučaju da ima novih podataka ih učita u polje tipa integer. Svaka poruka koju arduino prima u sebi sadrži 5 bajtova: bajt za provjeru, identifikator,​ i tri bajta podataka. Više o porukama koje se razmjenjuju biti će navedeno kasnije u tekstu.</​font>​
  
 <font 14px/​Arial,​Helvetica,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​S obzirom na identifikator izvršava se određena grana Swtich-Case funkcije. U svakoj grani se poziva funkcija za određenu funkcionalnost koja iskorištava jedan, dva ili sva tri bajta podataka iz poruke.</​font>​ <font 14px/​Arial,​Helvetica,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​S obzirom na identifikator izvršava se određena grana Swtich-Case funkcije. U svakoj grani se poziva funkcija za određenu funkcionalnost koja iskorištava jedan, dva ili sva tri bajta podataka iz poruke.</​font>​
Redak 100: Redak 104:
  
 <font 14px/​inherit;;​inherit;;​inherit>​Detaljniji opis nalazi se u dokumentaciji projekta.</​font>​ <font 14px/​inherit;;​inherit;;​inherit>​Detaljniji opis nalazi se u dokumentaciji projekta.</​font>​
 +
 +\\
  
  
2019/matteo_samsa.1560391940.txt.gz · Zadnja izmjena: 2019/06/13 04:12 od ms006907058