Korisnički alati

Site alati


2019:projekt_safehome

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena Novije izmjene na obje strane
2019:projekt_safehome [2019/06/12 21:54]
mj49468 [Raspodjela zadataka i utrošeno vrijeme]
2019:projekt_safehome [2019/06/12 21:54]
mj49468 [Raspodjela zadataka i utrošeno vrijeme]
Redak 93: Redak 93:
 |__**Zadatak**__ |__**Član tima**__ |__**Utrošak vremena**__ |__**Komentar**__ | |__**Zadatak**__ |__**Član tima**__ |__**Utrošak vremena**__ |__**Komentar**__ |
 |  Uspostava komunikacije između Arduino Mega 2560 i ESP-F WI-FI modula ​ |Luka Berać ​ |   | | |  Uspostava komunikacije između Arduino Mega 2560 i ESP-F WI-FI modula ​ |Luka Berać ​ |   | |
-|Umrežavanje senzora i prikaz njihovih podataka ​ |Matija Jurišić ​ |3 tjedna ​ |[[:​2019:​studenti:​mjurisic:​start#​projektni_zadatak|v]]iše...|+|Umrežavanje senzora i prikaz njihovih podataka ​ |Matija Jurišić ​ |3 tjedna ​ |[[:​2019:​studenti:​mjurisic:​start#​projektni_zadatak|više...]]|
 |Prevencija štete (implementacija PIR senzora sa trošilom preko releja) ​ |Filip Mikulić ​ |20 dana  |[[:​2019:​studenti:​fmikulic:​start|više...]]| |Prevencija štete (implementacija PIR senzora sa trošilom preko releja) ​ |Filip Mikulić ​ |20 dana  |[[:​2019:​studenti:​fmikulic:​start|više...]]|
 |Implementacija slanja obavijesti kod opasnih situacija (Email, Push) \\ Uspostava komunikacije između Arduino Mega 2560 i ESP-F WI-FI modula ​ |Luka Žugaj ​ |3 tjedna ​ |[[:​2019:​studenti:​lzugaj:​start|više]]| |Implementacija slanja obavijesti kod opasnih situacija (Email, Push) \\ Uspostava komunikacije između Arduino Mega 2560 i ESP-F WI-FI modula ​ |Luka Žugaj ​ |3 tjedna ​ |[[:​2019:​studenti:​lzugaj:​start|više]]|
2019/projekt_safehome.txt · Zadnja izmjena: 2019/06/13 01:28 od lz49417