Korisnički alati

Site alati


2019:studenti:ksilovtep:start

SonZaS - Sonar za slijepe Uredi Članovi tima Ante Gulin

Nikica Perić

Luka Peti

Ivan Stepić

Uredi Projektni zadatak Upoznavanje s problematikom (prezentacija)

Intervju s korisnikom (prezentacija)

Postojeca rjesenja i mogucnosti (prezentacija)

Drugi intervju s korisnikom (prezentacija)

Projektni zadatak (prezentacija)

Idejno rjesenje (prezentacija)

Idejno rjesenje (PDF)

Izvedbeno rjesenje (prezentacija)

Izvedbeno rjesenje (PDF)

Provjera s korisnicima (prezentacija)

Uredi Svrha sustava Svrha sustava je omogućiti slijepim osobama samostalno kretanje po nepoznatom prostoru uz pomagala koja ne bi trebala stvarati prevelik teret.

Uredi Ciljevi projekta Izrada sustava koji će pomoću ultrazvučnih senzora omogućiti slijepoj osobi bolje snalaženje u prostoru. Tradicionalno korišteni bijeli štap omogućava osobi prepoznavanje prepreka koje su u razini noga, no u području iznad korisnik ne može prepoznati prepreku. Prvenstvena namjena sustava je omogućiti prepoznavanje prepreka koje štap ne može prepoznati.

Uredi Razrada konteksta Slični projekti:

Sonar glasses Naočale s ugrađenim ultrazvučnim senzorom Jedan ultrazvučni senzor, određuje samo udaljenost Signalizacija vibracijom UltraCane Štap s ugrađenim ultrazvučnim senzorima Senzori za niže i više prepreke Više senzora određuje i udaljenost i smjer prepreke Signalizacija vibracijom Buzzclip Uređaj koji se može zakačiti na odjeću Moguće koristiti jedan ili više uređaja Signalizacija vibracijom Uredi Resursi Ljudski resursi Računalo Arduino Ultrazvučni senzori Zvučnik Motor za vibracije Baterija Ostale komponente Uredi Ograničenja Financijska ograničenja Tehnološka ograničenja Fizička ograničenja senzora Vremenska ograničenja Ograničenja uslijed zahtjeva korisnika Uredi Plan projekta Datum Očekivani rezultat 21.3. Upoznavanje s problematikom 28.3. Intervju s korisnicima – prvi 4.4. Upoznavanje s postojećim rješenjima i mogućnostima 11.4. Intervju s korisnicima – drugi 18.4. Izrada projektnog zadatka 2.5. Idejno rješenje 16.5. Izvedbeno rješenje – dizajn cijelog sustava 30.5. Izrada sustava 30.5. Provjera s korisnicima 13.6. Dovršenje sustava 13.6. Prezentacija sustava Uredi Raspodjela zadataka i utrošeno vrijeme Zadatak Član tima Utrošak vremena Komentar Povezivanje zvučnika i rad s njim Ante Gulin 15 dana Rad s ultrazvučnim senzorom i proračun brzine hoda Nikica Perić 20 dana Povezivanje vibracijskog modula i rad s njim Luka Peti 15 dana Filtracija signala ultrazvučnog senzora Katarina Silov-Tepić 15 dana Podešavanje dometa sustava pomoću potenciometra Ivan Stepić 15 dana

2019/studenti/ksilovtep/start.txt · Zadnja izmjena: 2019/06/13 09:09 od np49226