Korisnički alati

Site alati


2022:oculus

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
2022:oculus [2022/05/20 09:30]
mmilicki [Resursi]
2022:oculus [2023/06/19 18:11] (trenutno)
Redak 1: Redak 1:
-====== ​Barkod ​čitač proizvoda za slijepe i slabovidne osobe ======+====== ​Bar kod čitač proizvoda za slijepe i slabovidne osobe ======
  
  
Redak 24: Redak 24:
   * Slični projekti:   * Slični projekti:
   * RFID čitač za slijepe i slabovidne osobe (projekt iz 2017./2018. godine [[http://​nevena.lss.hr/​recordings/​fer/​predmeti/​spvp/​2018/​projekti/​mparmac/​dokumentacija.pdf|http://​nevena.lss.hr/​recordings/​fer/​predmeti/​spvp/​2018/​projekti/​mparmac/​dokumentacija.pdf]])   * RFID čitač za slijepe i slabovidne osobe (projekt iz 2017./2018. godine [[http://​nevena.lss.hr/​recordings/​fer/​predmeti/​spvp/​2018/​projekti/​mparmac/​dokumentacija.pdf|http://​nevena.lss.hr/​recordings/​fer/​predmeti/​spvp/​2018/​projekti/​mparmac/​dokumentacija.pdf]])
-  *  +  * Primjer sličnih rješenja: Sullivan+ (mobilna aplikacija) 
-  * +  * Primjer sličnog rješenja: Google Lookout (mobilna aplikacija)
  
  
Redak 42: Redak 42:
 ===== Ograničenja ===== ===== Ograničenja =====
  
-  * vremensko ograničenje+  * vremensko ograničenje ​(zbog vremenskog ograničenja,​ implementacija same aplikacije pojednostavljena je, ali su projektni zadatak i idejno rješenje razrađeni u detalje)
   * financijsko ograničenje   * financijsko ograničenje
 +
  
 ===== Plan projekta ===== ===== Plan projekta =====
Redak 56: Redak 57:
 |25.5. ​ |Idejno rješenje ​ | |25.5. ​ |Idejno rješenje ​ |
 |06.6. ​ |Dizaj sustava; Izrada sustava ​ | |06.6. ​ |Dizaj sustava; Izrada sustava ​ |
-|X.6.  |Provjera s korisnicima ​ | +|24.6.  |Provjera s korisnicima ​ | 
-|X.6.  |Prezentacija sustava ​ |+|24.6.  |Prezentacija sustava ​ |
  
 \\ \\
Redak 63: Redak 64:
  
 ===== Raspodjela zadataka i utrošeno vrijeme ===== ===== Raspodjela zadataka i utrošeno vrijeme =====
- 
-(mora biti jasno tko je na čemu radio i tko je što napravio) 
  
 |__**Zadatak**__ |__**Član tima**__ |__**Utrošak vremena**__ |__**Komentar**__ | |__**Zadatak**__ |__**Član tima**__ |__**Utrošak vremena**__ |__**Komentar**__ |
-|Intervju s korisnikom ​ |Niko Rudić, Lucija Bago, Magda Milički ​ |4 sata po osobi  |Priprema za intervju, prisustvovanje istom te izrada izvješća| +|Intervju s korisnikom ​ |Niko Rudić, Lucija Bago, Magda Milički ​ |4 sata po osobi  |Priprema za intervju, prisustvovanje istom te izrada izvješća. Svaki od članova tima pripremio se za intervju s pitanjima koja su bila postavljena korisniku tijekom razgovora. Lucija Bago je tijekom sastanka vodila zapisnik o čemu se razgovaralo. Niko Rudić i Magda Milički sastavili su dokumentaciju,​ tj. izvješće s intevjua koju je Lucija Bago nadopunila sitnicama koje su nedostajale.
-  ​  ​  ​| | +|Pregled postojećih rješenja  ​|Lucija Bago  ​|3 sata po osobi, dodatno 2 sata Lucija Bago  ​|Istraživanje postojećih sličnih rješenja kako bismo što bolje shvatili projekt te postavili prave ciljeve koje trebamo ispuniti tijekom izrade istog. Uspoređivanje postojećih rješenja daje nam bolji uvid u cijeli projekt i na što sve trebamo pripaziti. Lucija Bago dodatno je utrošila vrijeme na raspis postojećih rješenja.
-  ​  ​  ​| | +|Projektni zadatak  ​ Magda Milički, Niko Rudić, Lucija Bago  ​|1 sat po osobi, dodatno 2 sata Lucija Bago  ​|Razrada projektnog zadatka (ciljevi, svrha, ograničenja,​ resursi, postavljanje rokova). Lucija Bago je dodatno utrošila vrijeme na pisanje kompletnog projektnog zadatka.
-  ​  ​  ​| |+|Idejno rješenje  ​|Niko Rudić, Lucija Bago, Magda Milički  ​|2 sata po osobi, dodatno Magda Milički 2 sata  ​|Razrada idejnog rješenja, komentiranje i brainstorming. Magda Milički dodatno je utrošila vrijeme na pisanje idejnog rješenja.| 
 +|Izrada baze podataka ​ |Magda Milički ​ |1 sat  |Izrada baze podataka za aplikaciju.| 
 +|Izrada backend dijela aplikacije ​ |Niko Rudić ​ |5 sati  |Izrada backend dijela aplikacije.| 
 +|Izrada frontend dijela aplikacije ​ |Lucija Bago  |2 sata  |Izrada frontenda za aplikaciju.| 
 +|Komentiranje nastalog projekta, ideje za poboljšanje ​ |Niko Rudić, Lucija Bago, Magda Milički ​ |1 sat po osobi  |Održan interni sastanak kako bismo prošli kroz nastalu aplikaciju i provjerili što bismo mogli popraviti, što može bolje.| 
 +|Prepravci aplikacije ​ |Niko Rudić ​ |2 sati  |Prepravci koji su dogovoreni na internom sastanku.| 
 +|Dokumentacija ​ |Lucija Bago, Niko Rudić, Magda Milički. ​ |Lucija Bago (3 sata), Niko Rudić (3 sata), Magda Milički (6 sati). ​ |Pisanje dokumentacije gotove aplikacije. Niko Rudić dodatno kreirao video koji demonstrira rad aplikacije. Magda Milički utrošila je više vremena zbog većeg obujma posla vezano uz dokumentaciju te popunjavanja wiki stranice.|
  
 \\ \\
Redak 77: Redak 82:
 ===== Rezultati projekta ===== ===== Rezultati projekta =====
  
-  * Link na rezultate projekta+  ​* Link za dodatnu dokumntaciju vezanu oz projekt (zapisnik s intervjua, idejno rješenje, pregled postojećih rješenja, ER model baze podataka): [[https://​ferhr-my.sharepoint.com/:​f:/​g/​personal/​mm51009_fer_hr/​EgaWqWFznIpBpSkPl_4e9t0B-nZvGZBap3aNZVo_lGaF0A?​e=WpZHkn|https://​ferhr-my.sharepoint.com/:​f:/​g/​personal/​mm51009_fer_hr/​EgaWqWFznIpBpSkPl_4e9t0B-nZvGZBap3aNZVo_lGaF0A?​e=WpZHkn]] 
-  *  +  ​* Link na zamišljeni izgled mobilne aplikacije i zaslona iste: [[https://​app.uizard.io/​p/​e54880a6|https://​app.uizard.io/​p/​e54880a6]] 
-  * +  * Video - primjer rada prototipne aplikacije: [[https://​ferhr-my.sharepoint.com/:​v:/​g/​personal/​nr50881_fer_hr/​EUYDa9LfIuFHrouVOHbRVa4BnwD6rfIuo8pwPHDKCZ-qaw?​e=P8JC68|Link]] 
- +  * Dokumentacija:​ [[https://​ferhr-my.sharepoint.com/:​b:/​g/​personal/​nr50881_fer_hr/​EUTgtMDvIT1MrFsYLhq4l6cBSdKOcdXv-Qu9yZqoMz8_KQ?​e=qTypI6|Link]] 
- +  * Izvorni kod: [[https://​ferhr-my.sharepoint.com/:​u:/​g/​personal/​nr50881_fer_hr/​EXABC0_DU8NJvf6X_D8UTI4Bcoe6FIOKHt-V_UyxTSgcxg?​e=dch86a|Link]]
- +
- +
- +
- +
- +
- +
  
  
2022/oculus.1653031848.txt.gz · Zadnja izmjena: 2023/06/19 18:10 (vanjsko uređivanje)