Korisnički alati

Site alati


2022:planiranje_dnevnih_aktivnosti

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Zadnja izmjena Novije izmjene na obje strane
2022:planiranje_dnevnih_aktivnosti [2022/06/24 00:31]
ljurak [Rezultati projekta]
2022:planiranje_dnevnih_aktivnosti [2022/06/24 00:33]
ljurak [Raspodjela zadataka i utrošeno vrijeme]
Redak 90: Redak 90:
 |Izrada videa projekta ​ |Iva Hrastnik, Lana Jurak, Maja Klepo, Kristian Djaković ​ |5 sati  |   | |Izrada videa projekta ​ |Iva Hrastnik, Lana Jurak, Maja Klepo, Kristian Djaković ​ |5 sati  |   |
 |Izrada sustava ​ |Iva Hrastnik, Lana Jurak, Maja Klepo, Kristian Djaković ​ |15 sati  |   | |Izrada sustava ​ |Iva Hrastnik, Lana Jurak, Maja Klepo, Kristian Djaković ​ |15 sati  |   |
-|Sastanci projektnog tima  |Iva Hrastnik, Lana Jurak, Maja Klepo, Kristian Djaković ​ |2 sata po osobi  |   |+|Sastanci projektnog tima  |Iva Hrastnik, Lana Jurak, Maja Klepo, Kristian Djaković ​ |6 sati po osobi  |   |
  
 \\ \\
2022/planiranje_dnevnih_aktivnosti.txt · Zadnja izmjena: 2022/06/24 10:06 od ljurak