Korisnički alati

Site alati


2022:projekt7

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
2022:projekt7 [2022/06/24 09:45]
pcovran [Rezultati projekta]
2022:projekt7 [2022/06/24 09:51]
pcovran [Rezultati projekta]
Redak 69: Redak 69:
   * Izvorni kod - [[https://​ferhr-my.sharepoint.com/​personal/​mr51847_fer_hr/​_layouts/​15/​onedrive.aspx?​login_hint=mr51847%40fer%2Ehr&​id=%2Fpersonal%2Fmr51847%5Ffer%5Fhr%2FDocuments%2FAMIPOZ%20Projekt%2FIzvorni%20kod|Izvorni kod]]   * Izvorni kod - [[https://​ferhr-my.sharepoint.com/​personal/​mr51847_fer_hr/​_layouts/​15/​onedrive.aspx?​login_hint=mr51847%40fer%2Ehr&​id=%2Fpersonal%2Fmr51847%5Ffer%5Fhr%2FDocuments%2FAMIPOZ%20Projekt%2FIzvorni%20kod|Izvorni kod]]
   * Prezentacija - [[https://​ferhr-my.sharepoint.com/:​p:/​r/​personal/​mr51847_fer_hr/​_layouts/​15/​Doc.aspx?​sourcedoc={EF6671D3-332C-4208-B42B-D81C6BAAAC88}&​file=ppt.pptx&​action=edit&​mobileredirect=true|Prezentacija]]   * Prezentacija - [[https://​ferhr-my.sharepoint.com/:​p:/​r/​personal/​mr51847_fer_hr/​_layouts/​15/​Doc.aspx?​sourcedoc={EF6671D3-332C-4208-B42B-D81C6BAAAC88}&​file=ppt.pptx&​action=edit&​mobileredirect=true|Prezentacija]]
-  * Dokumentacija - [[https://​ferhr-my.sharepoint.com/​personal/​mr51847_fer_hr/​_layouts/​15/​onedrive.aspx?​id=/​personal/​mr51847_fer_hr/​Documents/​AMIPOZ Projekt/​Dokumentacija&​ga=1|Dokumentacija]]+  * Dokumentacija - [[https://​ferhr-my.sharepoint.com/​personal/​mr51847_fer_hr/​_layouts/​15/​onedrive.aspx?​ga=1&id=/​personal/​mr51847_fer_hr/​Documents/​AMIPOZ Projekt/​Dokumentacija/​amipoz_dokumentacija.pdf&parent=/​personal/​mr51847_fer_hr/​Documents/​AMIPOZ Projekt/​Dokumentacija|Dokumentacija]]
  
 =====   ===== =====   =====
  
  
2022/projekt7.txt · Zadnja izmjena: 2023/06/19 18:11 (vanjsko uređivanje)