Korisnički alati

Site alati


2022:projekt7

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
2022:projekt7 [2022/06/24 04:50]
pcovran [Rezultati projekta]
2022:projekt7 [2023/06/19 18:11] (trenutno)
Redak 11: Redak 11:
  
 Svrha gotovog sustava bila bi lakše praćenje vlažnosti zraka u domu pomoću mobilne aplikacije. Često se vlažnost zraka zanemaruje ne znajući kakav utjecaj može imati na naše zdravlje i naš dom. Vlažan zrak pogoduje razvijanju plijesni koja predstavlja veliku opasnost za dišne puteve, dok velika vlažnost zraka koja se dulje zadržava u prostoriji poguduje stvaranju plijesni i grinja. S druge strane, suh zrak može pogodovati razvijanju astme, bronhitisa, isušivanju kože te može uzrokovati dehidraciju tijela. Aplikacija će pomoću senzora obavještavati korisnika kada vlažnost zraka prijeđe izvan optimalne vrijednosti (optimalna vrijednost iznosi između 40% - 60% vlažnosti zraka). Ovisno o postotku vlažnosti aplikacija će predlagati načine postizanja optimalne vrijednosti (npr. provjetravanje prostorija kod povećane vlažnosti, dodavanje posuda s vodom na radijatore kod smanjene vlažnosti). Svrha gotovog sustava bila bi lakše praćenje vlažnosti zraka u domu pomoću mobilne aplikacije. Često se vlažnost zraka zanemaruje ne znajući kakav utjecaj može imati na naše zdravlje i naš dom. Vlažan zrak pogoduje razvijanju plijesni koja predstavlja veliku opasnost za dišne puteve, dok velika vlažnost zraka koja se dulje zadržava u prostoriji poguduje stvaranju plijesni i grinja. S druge strane, suh zrak može pogodovati razvijanju astme, bronhitisa, isušivanju kože te može uzrokovati dehidraciju tijela. Aplikacija će pomoću senzora obavještavati korisnika kada vlažnost zraka prijeđe izvan optimalne vrijednosti (optimalna vrijednost iznosi između 40% - 60% vlažnosti zraka). Ovisno o postotku vlažnosti aplikacija će predlagati načine postizanja optimalne vrijednosti (npr. provjetravanje prostorija kod povećane vlažnosti, dodavanje posuda s vodom na radijatore kod smanjene vlažnosti).
- 
  
 ===== Ciljevi projekta ===== ===== Ciljevi projekta =====
  
 Osmisliti i razviti sustav za praćenje vlažnosti zraka u prostoriji. Izraditi mobilnu aplikaciju koja prikazuje postotak vlažnosti zraka u određenoj prostoriji. Iskusiti timski rad i naučiti prepoznati korisničke zahtjeve. Osmisliti i razviti sustav za praćenje vlažnosti zraka u prostoriji. Izraditi mobilnu aplikaciju koja prikazuje postotak vlažnosti zraka u određenoj prostoriji. Iskusiti timski rad i naučiti prepoznati korisničke zahtjeve.
- 
  
 ===== Razrada konteksta ===== ===== Razrada konteksta =====
Redak 25: Redak 23:
   * Home Humidity Control [[https://​play.google.com/​store/​apps/​details?​id=com.kairstudios.safehomehumidity|(https://​play.google.com/​store/​apps/​details?​id=com.kairstudios.safehomehumidity]])   * Home Humidity Control [[https://​play.google.com/​store/​apps/​details?​id=com.kairstudios.safehomehumidity|(https://​play.google.com/​store/​apps/​details?​id=com.kairstudios.safehomehumidity]])
   * Thermometer - Hygrometer [[https://​play.google.com/​store/​apps/​details?​id=com.firefly.thermometer&​hl=en|(https://​play.google.com/​store/​apps/​details?​id=com.firefly.thermometer&​hl=en]])   * Thermometer - Hygrometer [[https://​play.google.com/​store/​apps/​details?​id=com.firefly.thermometer&​hl=en|(https://​play.google.com/​store/​apps/​details?​id=com.firefly.thermometer&​hl=en]])
- 
  
 ===== Resursi ===== ===== Resursi =====
Redak 34: Redak 31:
   * Laptop   * Laptop
   * Odvlaživač zraka   * Odvlaživač zraka
- 
  
 ===== Ograničenja ===== ===== Ograničenja =====
Redak 41: Redak 37:
   * Financije   * Financije
   * Nedostatak resursa   * Nedostatak resursa
- 
  
 ===== Plan projekta ===== ===== Plan projekta =====
Redak 48: Redak 43:
  
 |Datum|Očekivani rezultat| |Datum|Očekivani rezultat|
-|25.4.| ​  ​+|25.4.|Upoznavanje s problematikom  ​
-|X.5 ​| ​  ​+|25.5  |Intervju s korisnikom  ​
-|X.5.  |   ​+|27.5.  |Pregled i proučavanje postojećih rješenja  ​
-|X.5.  |   ​+|28.5.  |Definiranje projektnog zadatka, podjela zadataka po članovima  ​
-|…  ​| ​  ​|+|1.6-24.6. ​ |Dizajn i izrada sustava ​ | 
 +|10.6.-20.6. ​ |Izrada dokumentacije ​ | 
 +|24.6. ​ |Prezentacija sustava  ​|
  
 ===== Raspodjela zadataka i utrošeno vrijeme ===== ===== Raspodjela zadataka i utrošeno vrijeme =====
  
-(mora biti jasno tko je na čemu radio tko je što napravio) +|   ​\\ ​ <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​ZADATAK</​font>​ | \\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​ČLANOVI TIMA</​font>​ | \\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​UTROŠAK VREMENA</​font>​ | \\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​KOMENTAR</​font>​ | 
- +| \\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Upoznavanje s problematikom</​font>​ | \\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Mihael Rodek, Petar Čovran</​font>​ | \\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​3 sata</​font>​ | \\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Proučavanje štetnih utjecaja visoke ​niske vlažnosti zraka, optimalne vlažnosti zraka po prostorijama,​ proučavanje načina prevencija odstupanja vlažnosti zraka od optimalne vrijednosti</​font>​ | 
-|__**Zadatak**__ ​|__**Član tima**__ |__**Utrošak vremena**__ ​|__**Komentar**__ ​+| \\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Intervju s korisnikom</​font>​ | \\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Mihael Rodek, Petar Čovran</​font>​ | \\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​5 sata</​font>​ | \\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Priprema za intervju, definiranje pitanja za korisnika, dogovor termina, obavljanje intervjua, pisanje izvješća</​font>​ | 
-  ​  ​  ​| | +| \\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Pregled i proučavanje postojećih rješenja</​font>​ | \\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Mihael Rodek, Petar Čovran</​font>​ | \\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​4 sata</​font>​ | \\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Proučavanje načina na koji su ostvarena slična rješenja te potrebni resursi</​font>​ | 
-  ​  ​  ​| | +\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Definiranje projektnog zadatka</​font> ​\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Mihael Rodek, Petar Čovran</​font>​ | \\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​2 sata</​font>​ | \\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Jasno definiranje projektnog zadatka, podjela zadatka po članovima ​tima, pregled tehnologija</​font> ​| 
-  ​  ​  ​| | +\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Frontend</​font>​ | \\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Mihael Rodek</​font>​ | \\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​20 sati</​font>​ | \\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Implementacija mobilne aplikacije Android</​font> ​
-  ​  ​  ​| |+\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Backend</​font> ​\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Mihael Rodek</​font> ​\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​15 sati</​font> ​\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Implementacija poslužiteljskog djela koristeći Java Spring Boot</​font> ​
 +\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Baza podataka</​font> ​\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Petar Čovran</​font> ​\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​5 sata</​font> ​\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Dizajn POstgreSQL baze podataka</​font> ​
 +\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Izrada videa i ostalih popratnih sadržaja</​font> ​\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Mihael Rodek</​font> ​\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​1 sat</​font> ​\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Izrada videa i popratnih sadržaja poput isječka zaslona, djelova koda, …</​font> ​
 +\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Pisanje dokumentacije</​font> ​\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Mihael Rodek, Petar Čovran</​font> ​\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​15 sati</​font> ​\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Raspisivanje sveukupne dokumentacije</​font> ​|
  
 ===== Rezultati projekta ===== ===== Rezultati projekta =====
Redak 68: Redak 68:
   * Video - [[https://​ferhr-my.sharepoint.com/:​v:/​g/​personal/​mr51847_fer_hr/​EXS4Mp05GSZFhzzyfNHMCaoBnHy9XyN94JiDDSoU2FGnDg?​e=9BGlhC|Video]]   * Video - [[https://​ferhr-my.sharepoint.com/:​v:/​g/​personal/​mr51847_fer_hr/​EXS4Mp05GSZFhzzyfNHMCaoBnHy9XyN94JiDDSoU2FGnDg?​e=9BGlhC|Video]]
   * Izvorni kod - [[https://​ferhr-my.sharepoint.com/​personal/​mr51847_fer_hr/​_layouts/​15/​onedrive.aspx?​login_hint=mr51847%40fer%2Ehr&​id=%2Fpersonal%2Fmr51847%5Ffer%5Fhr%2FDocuments%2FAMIPOZ%20Projekt%2FIzvorni%20kod|Izvorni kod]]   * Izvorni kod - [[https://​ferhr-my.sharepoint.com/​personal/​mr51847_fer_hr/​_layouts/​15/​onedrive.aspx?​login_hint=mr51847%40fer%2Ehr&​id=%2Fpersonal%2Fmr51847%5Ffer%5Fhr%2FDocuments%2FAMIPOZ%20Projekt%2FIzvorni%20kod|Izvorni kod]]
-  * Prezentacija - [[:2022:blabla|Prezentacija]] +  * Prezentacija - [[https://​ferhr-my.sharepoint.com/​:p:/​r/​personal/​mr51847_fer_hr/​_layouts/​15/​Doc.aspx?​sourcedoc={EF6671D3-332C-4208-B42B-D81C6BAAAC88}&​file=ppt.pptx&​action=edit&​mobileredirect=true|Prezentacija]] 
-  * Dokumentacija -+  * Dokumentacija - [[https://​ferhr-my.sharepoint.com/​personal/​mr51847_fer_hr/​_layouts/​15/​onedrive.aspx?​ga=1&​id=/​personal/​mr51847_fer_hr/​Documents/​AMIPOZ Projekt/​Dokumentacija/​amipoz_dokumentacija.pdf&​parent=/​personal/​mr51847_fer_hr/​Documents/​AMIPOZ Projekt/​Dokumentacija|Dokumentacija]]
  
 =====   ===== =====   =====
  
  
2022/projekt7.1656039027.txt.gz · Zadnja izmjena: 2023/06/19 18:10 (vanjsko uređivanje)