Korisnički alati

Site alati


2022:projekt7

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
2022:projekt7 [2022/06/24 05:00]
pcovran
2022:projekt7 [2022/06/24 09:51] (trenutno)
pcovran [Rezultati projekta]
Redak 51: Redak 51:
 |24.6. ​ |Prezentacija sustava ​ | |24.6. ​ |Prezentacija sustava ​ |
  
-| | | | | +===== Raspodjela zadataka i utrošeno vrijeme ===== 
-| | | | | + 
-| | | | | +  \\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​ZADATAK</​font> ​\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​ČLANOVI TIMA</​font> ​\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​UTROŠAK VREMENA</​font> ​\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​KOMENTAR</​font> ​
-| | | | | +\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Upoznavanje s problematikom</​font> ​\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Mihael Rodek, Petar Čovran</​font> ​\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​3 sata</​font> ​\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Proučavanje štetnih utjecaja visoke i niske vlažnosti zraka, optimalne vlažnosti zraka po prostorijama,​ proučavanje načina prevencija odstupanja vlažnosti zraka od optimalne vrijednosti</​font> ​
-| | | | | +\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Intervju s korisnikom</​font> ​\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Mihael Rodek, Petar Čovran</​font> ​\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​5 sata</​font> ​\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Priprema za intervju, definiranje pitanja za korisnika, dogovor termina, obavljanje intervjua, pisanje izvješća</​font> ​
-| | | | | +\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Pregled i proučavanje postojećih rješenja</​font> ​\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Mihael Rodek, Petar Čovran</​font> ​\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​4 sata</​font> ​\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Proučavanje načina na koji su ostvarena slična rješenja te potrebni resursi</​font> ​
-| | | | | +\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Definiranje projektnog zadatka</​font> ​\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Mihael Rodek, Petar Čovran</​font> ​\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​2 sata</​font> ​\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Jasno definiranje projektnog zadatka, podjela zadatka po članovima tima, pregled tehnologija</​font> ​
-| | | | | +\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Frontend</​font> ​\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Mihael Rodek</​font> ​\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​20 sati</​font> ​\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Implementacija mobilne aplikacije Android</​font> ​
-| | | | | +\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Backend</​font> ​\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Mihael Rodek</​font> ​\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​15 sati</​font> ​\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Implementacija poslužiteljskog djela koristeći Java Spring Boot</​font> ​
-| | | | |+\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Baza podataka</​font> ​\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Petar Čovran</​font> ​\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​5 sata</​font> ​\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Dizajn POstgreSQL baze podataka</​font> ​
 +\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Izrada videa i ostalih popratnih sadržaja</​font> ​\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Mihael Rodek</​font> ​\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​1 sat</​font> ​\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Izrada videa i popratnih sadržaja poput isječka zaslona, djelova koda, …</​font> ​
 +\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Pisanje dokumentacije</​font> ​\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Mihael Rodek, Petar Čovran</​font> ​\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​15 sati</​font> ​\\  <font 10.5pt/​Calibri,​sans-serif;;​black;;​inherit>​Raspisivanje sveukupne dokumentacije</​font> ​|
  
 ===== Rezultati projekta ===== ===== Rezultati projekta =====
Redak 66: Redak 68:
   * Video - [[https://​ferhr-my.sharepoint.com/:​v:/​g/​personal/​mr51847_fer_hr/​EXS4Mp05GSZFhzzyfNHMCaoBnHy9XyN94JiDDSoU2FGnDg?​e=9BGlhC|Video]]   * Video - [[https://​ferhr-my.sharepoint.com/:​v:/​g/​personal/​mr51847_fer_hr/​EXS4Mp05GSZFhzzyfNHMCaoBnHy9XyN94JiDDSoU2FGnDg?​e=9BGlhC|Video]]
   * Izvorni kod - [[https://​ferhr-my.sharepoint.com/​personal/​mr51847_fer_hr/​_layouts/​15/​onedrive.aspx?​login_hint=mr51847%40fer%2Ehr&​id=%2Fpersonal%2Fmr51847%5Ffer%5Fhr%2FDocuments%2FAMIPOZ%20Projekt%2FIzvorni%20kod|Izvorni kod]]   * Izvorni kod - [[https://​ferhr-my.sharepoint.com/​personal/​mr51847_fer_hr/​_layouts/​15/​onedrive.aspx?​login_hint=mr51847%40fer%2Ehr&​id=%2Fpersonal%2Fmr51847%5Ffer%5Fhr%2FDocuments%2FAMIPOZ%20Projekt%2FIzvorni%20kod|Izvorni kod]]
-  * Prezentacija - [[:2022:blabla|Prezentacija]] +  * Prezentacija - [[https://​ferhr-my.sharepoint.com/​:p:/​r/​personal/​mr51847_fer_hr/​_layouts/​15/​Doc.aspx?​sourcedoc={EF6671D3-332C-4208-B42B-D81C6BAAAC88}&​file=ppt.pptx&​action=edit&​mobileredirect=true|Prezentacija]] 
-  * Dokumentacija -+  * Dokumentacija - [[https://​ferhr-my.sharepoint.com/​personal/​mr51847_fer_hr/​_layouts/​15/​onedrive.aspx?​ga=1&​id=/​personal/​mr51847_fer_hr/​Documents/​AMIPOZ Projekt/​Dokumentacija/​amipoz_dokumentacija.pdf&​parent=/​personal/​mr51847_fer_hr/​Documents/​AMIPOZ Projekt/​Dokumentacija|Dokumentacija]]
  
 =====   ===== =====   =====
- 
-\\ 
  
  
2022/projekt7.1656039653.txt.gz · Zadnja izmjena: 2022/06/24 05:00 od pcovran