Korisnički alati

Site alati


2022:projekt8

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
2022:projekt8 [2022/06/17 14:39]
sferber [Razrada konteksta]
2022:projekt8 [2022/06/24 10:07] (trenutno)
sferber [Rezultati projekta]
Redak 8: Redak 8:
   - Stjepan Ferber   - Stjepan Ferber
   - Toni Rončević   - Toni Rončević
 +
 +===== Projektni zadatak =====
 +
 +Izrada sustava koji omogućava plesaču da raznim dijelovima tijela i pokretima stvara zvukove.
 +
 +===== Svrha sustava =====
 +
 +Omogućiti stvaranje zvukova plesnim pokretima. Sustav bi trebao prepoznati različite plesne pokrete i na osnovu tih pokreta proizvoditi različite zvukove. Sustav bi se koristio za zabavu i za moderan način umjetničkog izražavanja.
  
 ===== Ciljevi projekta ===== ===== Ciljevi projekta =====
Redak 16: Redak 24:
       * Live Looping with Ableton and Xbox Kinect - [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=xPcoM7BIDZ4&​ab_channel=ChrisVik|https://​www.youtube.com/​watch?​v=xPcoM7BIDZ4&​ab_channel=ChrisVik]]       * Live Looping with Ableton and Xbox Kinect - [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=xPcoM7BIDZ4&​ab_channel=ChrisVik|https://​www.youtube.com/​watch?​v=xPcoM7BIDZ4&​ab_channel=ChrisVik]]
       * Just Dance Now - [[https://​justdancenow.com/​|https://​justdancenow.com/​]]       * Just Dance Now - [[https://​justdancenow.com/​|https://​justdancenow.com/​]]
- 
  
 ===== Resursi ===== ===== Resursi =====
  
-  *  +  * Esp8266mod12e → Wifi chip 
-  *  +  * Akcelerometar 26384523EUD 
-  * +  * RGB traka: ws2818 
 +  * 3.3v baterija 
 +  * Pločica za povezivanje 
 +  * Razvojna okolina: Arduino IDE 
 +  * Hosting: Hosting24 
 + 
 +Programski jezici: 
 + 
 +  * C++ → Embedded dio 
 +  * HTML, CSS, JavaScript → klijent 
 +  * PHP → server 
 +  * SQL → baza podataka 
 +  * Baza podataka: PhpMyAdmin, MySQL
  
 ===== Ograničenja ===== ===== Ograničenja =====
 +
 +  * Vrijeme
 +  * Znanje
 +  * Financijske mogućnosti
  
 ===== Plan projekta ===== ===== Plan projekta =====
Redak 38: Redak 61:
 |11.6  |Sastanak za konačnu verziju ​ | |11.6  |Sastanak za konačnu verziju ​ |
 |17.6  |Početak izrade dokumentacije ​ | |17.6  |Početak izrade dokumentacije ​ |
- 
-\\ 
- 
  
 ===== Raspodjela zadataka i utrošeno vrijeme ===== ===== Raspodjela zadataka i utrošeno vrijeme =====
Redak 47: Redak 67:
  
 |__**Zadatak**__ |__**Član tima**__ |__**Utrošak vremena**__ |__**Komentar**__ | |__**Zadatak**__ |__**Član tima**__ |__**Utrošak vremena**__ |__**Komentar**__ |
-  ​  ​  ​| | +|Intervju sa korisnikom  ​|Stjepan Ferber, Sanja Hanić, Toni Rončević, Dorotea Klara Vinski, Lovro Stipanović  ​|1h 30min  ​|Priprema zaintervju, svi članovi su prisustvovali pri intervjuju sa korisnikom prije kojeg je svaki ćlan smislio par pitanja za korisnika. Sanja Hanić je tijekom sastanka vodila zapisnik o čemu se razgovaralo.
-  ​  ​  ​| | +|Sastanak za plan izrade projekta  ​|Stjepan Ferber, Sanja Hanić, Toni Rončević, Dorotea Klara Vinski, Lovro Stipanović  ​|1h  ​|Upoznavanje s postojećim tehnologijama. Početne ideje te odabir tehnologija nužnih za izvršavanje projektnog zadatka.  ​
-  ​  ​  ​| | +|Izrada Web aplikacije (HTML)  ​|Stjepan Ferber  ​|8h  ​|Izrada html web stranice sa obojanim gumbima te povezivanje audio zapisa na pojedine gumbe te dohvaćanje i spremanje podataka u bazu podataka.
-  ​  ​  ​| |+|Umrežavanje pločice te izrada skripte za pločicu  ​|Lovro Stipanović  ​|10h  |Projektiranje elektroničke sheme spajanja mikrokontrolera esp8266 sa ostalim elektroničkim komponentama (baterijsko napajanje, akcelerometar,​ rgb traka). Izrada programa za očitavanje akcelerometra. Obrada podataka akcelerometra,​ te definiranje pokreta. Uspostava komunikacije sa poslužiteljskim programom. Prijenos podataka na poslužitelj.| 
 +|Izrada baze podataka (php, MySql) ​ |Toni Rončević ​ |7h  |Izrada baze podataka te omogućiti spajanje na bazu sa php kodom.| 
 +|Izrada dokumentacije ​ |Stjepan Ferber, Toni Rončević, Lovro Stipanović ​ |15h  ​| |
  
-===== Rezultati projekta =====+\\
  
-  * Link na rezultate projekta: 
-  * … 
-  * 
- 
-===== Raspodjela zadataka i utrošeno vrijeme ===== 
- 
-(mora biti jasno tko je na čemu radio i tko je što napravio) 
- 
-|__**Zadatak**__ |__**Član tima**__ |__**Utrošak vremena**__ |__**Komentar**__ | 
-|   ​| ​  ​| ​  | | 
-|   ​| ​  ​| ​  | | 
-|   ​| ​  ​| ​  | | 
-|   ​| ​  ​| ​  | | 
  
 ===== Rezultati projekta ===== ===== Rezultati projekta =====
  
   * Link na rezultate projekta:   * Link na rezultate projekta:
-  *  +  * Dokumentacija:​ [[https://​ferhr-my.sharepoint.com/:​b:/​g/​personal/​sf49671_fer_hr/​EUSfm2PqWt5MgCfy6IsufdoB8t5bJz3VxqeUTbrYVTGBWg?​e=jZfcFl|link]] 
-  * +  * Video: [[https://​ferhr-my.sharepoint.com/:​v:/​g/​personal/​sf49671_fer_hr/​EYt-Vm6A8_VAqZ7gnVkwzjEBQ5-RyUS-RIp33dZZ3jtl9w?​e=aOGIzI|link]] 
- +  * Kod: [[https://​ferhr-my.sharepoint.com/:​f:/​g/​personal/​sf49671_fer_hr/​EuGjZJuqVwBAj2JUDAk6lmEBH121Lv0Nbn3LkgPG6-EC5A?​e=ZRWHbU|link]] 
-===== Svrha sustava ====+  * Zapisnik sa intervju-a: [[https://​ferhr-my.sharepoint.com/:​w:/​g/​personal/​sf49671_fer_hr/​Efa8bU-yrfNFq9rxD6HOjNgB-kMlSNZ5BupXYEki_m9bXA?​e=4zfWsA|link]]
- +
-Omogućiti stvaranje zvukova plesnimo pokretimaSustav bi trebao prepoznati različite plesne pokrete i na osnovu tih pokreta proizvoditi različite zvukoveSustav bi se koristio za zabavu i za moderan način umjetničkog izražavanja. +
- +
-\\+
  
  
2022/projekt8.1655469553.txt.gz · Zadnja izmjena: 2022/06/17 14:39 od sferber