Korisnički alati

Site alati


2022:projekt8

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
2022:projekt8 [2022/06/18 20:39]
lstipanovic
2022:projekt8 [2022/06/24 10:07] (trenutno)
sferber [Rezultati projekta]
Redak 69: Redak 69:
 |Intervju sa korisnikom ​ |Stjepan Ferber, Sanja Hanić, Toni Rončević, Dorotea Klara Vinski, Lovro Stipanović ​ |1h 30min  |Priprema zaintervju, svi članovi su prisustvovali pri intervjuju sa korisnikom prije kojeg je svaki ćlan smislio par pitanja za korisnika. Sanja Hanić je tijekom sastanka vodila zapisnik o čemu se razgovaralo.| |Intervju sa korisnikom ​ |Stjepan Ferber, Sanja Hanić, Toni Rončević, Dorotea Klara Vinski, Lovro Stipanović ​ |1h 30min  |Priprema zaintervju, svi članovi su prisustvovali pri intervjuju sa korisnikom prije kojeg je svaki ćlan smislio par pitanja za korisnika. Sanja Hanić je tijekom sastanka vodila zapisnik o čemu se razgovaralo.|
 |Sastanak za plan izrade projekta ​ |Stjepan Ferber, Sanja Hanić, Toni Rončević, Dorotea Klara Vinski, Lovro Stipanović ​ |1h  |Upoznavanje s postojećim tehnologijama. Početne ideje te odabir tehnologija nužnih za izvršavanje projektnog zadatka. ​ | |Sastanak za plan izrade projekta ​ |Stjepan Ferber, Sanja Hanić, Toni Rončević, Dorotea Klara Vinski, Lovro Stipanović ​ |1h  |Upoznavanje s postojećim tehnologijama. Početne ideje te odabir tehnologija nužnih za izvršavanje projektnog zadatka. ​ |
-|Izrada Web aplikacije (HTML) ​ |Stjepan Ferber ​ |3h 30min  ​|Izrada html web stranice sa obojanim gumbima te povezivanje audio zapisa na pojedine gumbe te dohvaćanje i spremanje podataka u bazu podataka.|+|Izrada Web aplikacije (HTML) ​ |Stjepan Ferber ​ |8h  ​|Izrada html web stranice sa obojanim gumbima te povezivanje audio zapisa na pojedine gumbe te dohvaćanje i spremanje podataka u bazu podataka.|
 |Umrežavanje pločice te izrada skripte za pločicu ​ |Lovro Stipanović ​ |10h  |Projektiranje elektroničke sheme spajanja mikrokontrolera esp8266 sa ostalim elektroničkim komponentama (baterijsko napajanje, akcelerometar,​ rgb traka). Izrada programa za očitavanje akcelerometra. Obrada podataka akcelerometra,​ te definiranje pokreta. Uspostava komunikacije sa poslužiteljskim programom. Prijenos podataka na poslužitelj.| |Umrežavanje pločice te izrada skripte za pločicu ​ |Lovro Stipanović ​ |10h  |Projektiranje elektroničke sheme spajanja mikrokontrolera esp8266 sa ostalim elektroničkim komponentama (baterijsko napajanje, akcelerometar,​ rgb traka). Izrada programa za očitavanje akcelerometra. Obrada podataka akcelerometra,​ te definiranje pokreta. Uspostava komunikacije sa poslužiteljskim programom. Prijenos podataka na poslužitelj.|
-|Izrada baze podataka (php, MySql) ​ |Toni Rončević ​ |3h  ​|Izrada baze podataka te omogućiti spajanje na bazu sa php kodom.| +|Izrada baze podataka (php, MySql) ​ |Toni Rončević ​ |7h  ​|Izrada baze podataka te omogućiti spajanje na bazu sa php kodom.| 
-|Izrada dokumentacije ​ |Stjepan Ferber, Sanja Hanić, Toni Rončević, Lovro Stipanović ​ |2h 30 min  | |+|Izrada dokumentacije ​ |Stjepan Ferber, Toni Rončević, Lovro Stipanović ​ |15h  | | 
 + 
 +\\ 
  
 ===== Rezultati projekta ===== ===== Rezultati projekta =====
  
   * Link na rezultate projekta:   * Link na rezultate projekta:
-  *  +  * Dokumentacija:​ [[https://​ferhr-my.sharepoint.com/:​b:/​g/​personal/​sf49671_fer_hr/​EUSfm2PqWt5MgCfy6IsufdoB8t5bJz3VxqeUTbrYVTGBWg?​e=jZfcFl|link]] 
- +  * Video: [[https://​ferhr-my.sharepoint.com/:​v:/​g/​personal/​sf49671_fer_hr/​EYt-Vm6A8_VAqZ7gnVkwzjEBQ5-RyUS-RIp33dZZ3jtl9w?​e=aOGIzI|link]] 
-\\+  * Kod: [[https://​ferhr-my.sharepoint.com/:​f:/​g/​personal/​sf49671_fer_hr/​EuGjZJuqVwBAj2JUDAk6lmEBH121Lv0Nbn3LkgPG6-EC5A?​e=ZRWHbU|link]] 
 +  * Zapisnik sa intervju-a: [[https://​ferhr-my.sharepoint.com/:​w:/​g/​personal/​sf49671_fer_hr/​Efa8bU-yrfNFq9rxD6HOjNgB-kMlSNZ5BupXYEki_m9bXA?​e=4zfWsA|link]]
  
  
2022/projekt8.1655577545.txt.gz · Zadnja izmjena: 2022/06/18 20:39 od lstipanovic