Korisnički alati

Site alati


2022:upozorenja_za_gluhe

Ovo je stara izmjena dokumenta!


Sustav upozorenja za osobe koje imaju poteškoće sa sluhom

Članovi projekta

 1. Lovro Katić
 2. Juraj Vrdoljak
 3. Krešimir Blaić

Projektni zadatak

Zadatak ovoga projekta jest osmisliti prototip za sustav koji bi pomogao gluhim i nagluhim osobama kod raspoznavanja zvukova iz svoje okoline. Jedna od najvećih poteškoća s kojom se te osobe susreću je nemogućnost pravovremenog i pravilnog reagiranja na različite zvukovne podražaje. Svakodnevno nailaze na takve situacije u svome domu(kucanje, zvono, telefon, glasanje životinje ili plač bebe) i prilikom bivanja van doma (sirene, trube, zvono bicikla).


Ključni zahtjevi koje se mora razmotriti su: prepoznavanje zvukova, obavještavanje korisnika i arhitektura sustava(koji uređaje korisnik mora koristiti? mobilna aplikacija? sustav integriran u dom korisnika? ….).
Kroz istraživanje postojećih rješenja pronađeno je relativno novo rješenje koje je trenutno u eksperimentalnoj fazi, ali zadovoljava većinu zahtjeva korisnika. Radi se o aplikaciji SoundWatch.


SoundWatch je sustav koji koristi kombinaciju pametnog sata i pametnog telefona kako bi snimao audio podražaje u korisnikovoj okolini. Nakon što zabilježi zvuk za koji je korisnik zatražio da bude obaviješten, korisniku šalje notifikaciju koja ga upozorava na prisustvo zvuka.
S obzirom na to da je ovo rješenje predstavljalo zadovoljenje većine zahtjeve, fokus projekta se prebacio na neke mogućnosti za doradu i nadogradnju sustava SoundWatch.


Tri cilja koja su postala fokus proučavanja su:


1. Razmatranja povećanja skupa zvukova koje SoundWatch može prepoznati - iako se za Soundwatch app napravila lista od 20 zvukova koje bi sustav trebao prepoznati, nisu svi implementirani u postojećoj aplikaciji, te se pokušalo istaknuti neke koji bi bilo važno dodati što prije(sirene vozila, kućno zvono i zvonjava telefona koji su već bili korišteni za učenje ali nisu dodani u aplikaciju) te zvono za bicikl i krikovi/vikanje ,koji nisu bili u skupu za učenje SoundWatcha


2. Nadogradnju na sustav kojom bi se slala svjetlosni signal obavijesti - uz postojeće notifikacije razmatralo se stvaranje ekstenzije sustava koja bi paralelno sa slanjem notifikacije satu, poslala i POST zahtjev web serveru koji bi se vrtio na Arduino pločici i koji bi generirao svjetlosni signal na Ledici koja bi bila spojena na sustav(ova komponenta je zamišljena za kućnu upotrebu SoundWatch aplikacije, ali može se razmotriti sustav koji bi koristio slični mehanizam u vanjskom svijetu)


3. Razlikovanje skupina zvukova SoundWatcha pomoću različitih boja - nastavljeno na prethodnu točku razmotrilo se i propisalo na koji način bi se korisnika obavijestilo o kojoj od 4 skupine zvukova iz aplikacije se radi(hitno, dom, ljudsko/životinjsko, vani) pomoću različitih boja RGB-a ledice koja je spojena na Arduino pločicu.
Odabir je sljedeći:
hitno - crveno
dom - plavo
ljudsko/životinjsko - žuto
vani - zeleno

SoundWatch nudi 4 moguće arhitekture za korištenje: samo pametni sat, pametni sat i mobitel, pametni sat i obla, pametni sat i mobitel i oblak

Za ova razmatranja uzeta je arhitektura pametni sat i mobitel

Svrha sustava

Napraviti sustav koji će moći prepoznati zvukove iz korisnikove okoline pomoću pametnog sata, poslati te audio informacije na korisnikov pametni telefon te tamo prepoznati o kojem se zvuku radi i o kojoj grupi zvukova se radi. Ako je zabilježen jedan od zvukova koje je korisnik odabrao u korisničkom sučelju aplikacije na mobitelu šalje se notifikacija na korisnikov pametni telefon, te se šalje POST zahtjev s grupom kojoj zvuk pripada(integer od 1-4) na web server prisutan na Arduino pločici. Potom se pali LED lampica u boji koja odgovara grupi zvukova kojoj taj zvuk pripada. Tako korisnik uvijek može dobiti notifikaciju na sat(ujedno se koristi i vibriranje kako bi se obavijestilo korisnika), ili u slučaju da je trenutno maknuo ili skinuo sat, a aplikacija još osluškuje i radi, dobije upozorenje preko LED lampice.

Ciljevi projekta

Ciljevi ovoga projekta su upoznavanje s radom Arduino pločice, strukturom i mogućnostima SoundWatch aplikacije, te razmatranje i predlaganje prototipa koji bi dodao neke nadogradnje na postojeći SoundWatch sustav u svrhu pokrivanja što većeg broja korisničkih zahtjeva .

Razrada konteksta

Resursi

 • Pametni telefon (Operacijski sustav Android)
 • Laptop
 • Arduino pločica s senzorima za temperaturu i zvuk
 • Samsung Galaxy Watch 4

Ograničenja

 • vremensko ograničenje
 • financijska ograničenja
 • ograničenja testiranja(aplikacija SoundWatch podržava samo nekoliko pametnih satova i još je u eksperimentalnoj fazi)
 • znanje članova tima

Plan projekta

Općeniti vremenik projekta

DatumOčekivani rezultat
25.4.odabir projekta, formiranje grupe, upoznavanje s problematikom
16.5.
intervju s korisnicima – upoznavanje s korisničkim zahtjevima i problemima,

diskusija o postojećim rješenjima i mogućnostima, te razrada problematike

intervju s profesorom - prvi, dalnja razrada rezultat intervjua, definiranje zadataka

i rezultata koji se očekuje od projektnog tima
18.5 - 28.5
pregled postojećih rješenja, potraga za komponentama ili sustavom pomoću kojih

bi se mogao razviti prototip sustava
31.5.
intervju s profesorom – drugi, razmatranje stanja projekta i ideja za nadogradnju

postojećeg sustava
11.6.
testiranje SoundWatch aplikacije, isprobavanje mogućnosti servera za prepoznavanje

zuvkova koji je pristuan u SoundWatch aplikaciji
17.6.
predlaganje nadogradnji SoundWatch sustava i razvoj koda za web server i LED lampicu

za signalizaciju
21.6.-23.6.
izrada dokumentacije, prezentacija i opisa ideja


Raspodjela zadataka i utrošeno vrijeme

(mora biti jasno tko je na čemu radio i tko je što napravio)

Zadatak Član tima Utrošak vremena Komentar


Rezultati projekta

 • Link na rezultate projekta:


2022/upozorenja_za_gluhe.1656018020.txt.gz · Zadnja izmjena: 2023/06/19 18:10 (vanjsko uređivanje)