Korisnički alati

Site alati


dodatne_upute

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
dodatne_upute [2015/06/19 11:22]
jpetrovic
dodatne_upute [2018/03/28 14:07] (trenutno)
jpetrovic
Redak 3: Redak 3:
 Preporučeni alati: Preporučeni alati:
  
-  * [[https://​www.ffmpeg.org/​|ffmpeg]] - command line tool za snimanje zaslona ili kamera priključenih na računalo, re-enkodiranje snimke, umetanje slika i grafičkih elementata u video, trimanje početka ili kraja videa, uvodnu i odjavnu špicu, spajanje video i audio fajlova, umetanje srt titlova u snimku, itd.+  * [[https://​www.ffmpeg.org/​|ffmpeg]] 
 + - command line tool za snimanje zaslona ili kamera priključenih na računalo, re-enkodiranje snimke, umetanje slika i grafičkih elementata u video, trimanje početka ili kraja videa, uvodnu i odjavnu špicu, spajanje video i audio fajlova, umetanje srt titlova u snimku, itd. Besplatan alat, podržane platforme: Win, Linux, Mac. [[http://​pametne-kuce.zesoi.fer.hr/​doku.php?​id=ffmpeg|Korisne naredbe]].
  
-      ​* Besplatan alat, podržane platforme: Win, Linux, Mac+  ​[[http://​audacityteam.org/​|Audacity]] 
-      * [:​ffmpeg|Korisne naredbe]].+ - za snimanje i obradbu zvuka. Trivijalan postupak [[http://​wiki.audacityteam.org/​wiki/​Noise_Reduction|uklanjanja šuma]]. ​Besplatan alat, podržane platforme: Win, Linux, Mac.
  
-  ​* [[http://​audacityteam.org/​|Audacity]] - za snimanje i obradbu zvuka. Trivijalan postupak [[http://​wiki.audacityteam.org/​wiki/​Noise_Reduction|uklanjanja šuma]]. +  * [[https://​github.com/​SubtitleEdit/​subtitleedit/​releases|Subtitle Edit]] 
- + - za uređivanje i sinkronizaciju titlova. Besplatan alat, podržane platforme: Win, Linux.
-      * Besplatan alat, podržane platforme: Win, Linux, Mac. +
- +
-  ​* [[https://​github.com/​SubtitleEdit/​subtitleedit/​releases|Subtitle Edit]] - za uređivanje i sinkronizaciju titlova. +
- +
-      * Besplatan alat, podržane platforme: Win, Linux.+
  
 Check lista za video: Check lista za video:
  
-  * Je li audio razumljiv ​dovoljno glasan? ​(Audacity)+  * Je li audio razumljivdovoljno glasan ​i ujednačen? 
 +      * Ako ne → Audacity.
   * Je li osvjetljenje u videu dobro?   * Je li osvjetljenje u videu dobro?
       * Po potrebi, pojačaj osvjetljenje,​ promijeni poziciju kamere ili dodaj grafičke elemente za usmjeravanje pažnje (ffmpeg).       * Po potrebi, pojačaj osvjetljenje,​ promijeni poziciju kamere ili dodaj grafičke elemente za usmjeravanje pažnje (ffmpeg).
-  * Ima li video početak (uvod i naslov), sredinu (razradu teme) kraj (smisleni završetak)?​ +  ​* Miče li se kamera nepotrebno tijekom snimanja (autor ju drži u ruci)? 
-      * Ako ne, dodaj (npr. ffmpeg snimka prezentacije).+      * Ako da, ponovite snimanje i stavite kameru na improvizirani stalak ili postolje i pridržavajte/​okrećite ju rukom. 
 +  ​* Ima li video 
 +      * početak (uvod koji uključuje informaciju o naslovu projekta, imenu (svih) autora, imenu kolegija u okviru kojeg je izrađen, imenu sastavnice Sveučilišta na kojoj je napravljen, imena nastavnika na kolegiju, informaciju o akademskoj godini ​studijskom smjeru autora), 
 +      * sredinu (razradu teme)
 +      * kraj (smisleni završetak ​i popis izvora korištenih materijala - glazbe, video isječaka, slika - ako se koriste)? 
 +        * Ako ne, dodajte ih.
   * Objašnjava li video koji problem je rješavan i zašto je taj način rješavanja dobar?   * Objašnjava li video koji problem je rješavan i zašto je taj način rješavanja dobar?
-  * Preferirani video format: mp4 (h264 video+aac audio).+  ​* Ima li video titlove (koji se mogu uključiti ili isključiti u video playeru)? 
 +  ​* Preferirani video format: mp4 (h264 video+aac audio, rezolucija 1280×720, 25 FPS). Po mogućnosti [[http://​fabiensanglard.net/​mobile_progressive_playback/​index.php|moov atom]] pomaknuti na početak datoteke naredbom 
 +      * ffmpeg -i video.mp4 -c copy -movflags faststart video_that_streams_good.mp4
  
 ====== Dokumentacija ====== ====== Dokumentacija ======
Redak 33: Redak 37:
   * Je li tekst provjeren sa [[https://​hacheck.tel.fer.hr/​|spelling checkerom]]?​   * Je li tekst provjeren sa [[https://​hacheck.tel.fer.hr/​|spelling checkerom]]?​
   * Jesu li slike/​screenshotovi (.png) i fotografije (.jpeg) jasne i uredne i kad se ispišu na papiru?   * Jesu li slike/​screenshotovi (.png) i fotografije (.jpeg) jasne i uredne i kad se ispišu na papiru?
-  * Jesu li sve slike referencirane u tekstu?+  * Jesu li u rad umetnute samo one slike koje stvarno imaju neku važnost, a ne da samo popunjavaju prostor? 
 +  * Je li programski kod prikazan tekstom, a ne slikama/​screenshotom?​ 
 +  * Jesu li __sve __  ​slike referencirane u tekstu ​i to prije pojavljivanja?
   * Je li tekst smislen, predstavlja li komponente i funkcioniranje sustava u cjelini?   * Je li tekst smislen, predstavlja li komponente i funkcioniranje sustava u cjelini?
 +  * Jesu li margine teksta poravnate?
 +  * Koriste li se tabovi (indentacija) i razmaci između odlomaka teksta konzistentno kroz cijeli rad?
   * Je li tekst koristan za nekoga tko želi iskoristiti postojeće rezultate i doraditi projekt?   * Je li tekst koristan za nekoga tko želi iskoristiti postojeće rezultate i doraditi projekt?
-  * Je li tekst lišen sintagmi poput: ​"ja mislim da je najbolje""napretkom čovječanstva""znate ono kad""recimo da" ​isl.?+  * Je li tekst lišen 
 +      * sintagmi poput: ​//ja mislim da je najbolje////napretkom čovječanstva////znate ono kad////recimo da//  ​isl.
 +      * izraza poput //​konekcija//,​ //mejl//, //​komande//,​ //vrti se//, "//​…//"?​ 
 +      * izravnog obraćanja čitatelju (//vi ste vjerojatno mislili//), izražavanja u prvom licu jednine (//sada ću objasniti//​) ili množine (//problem koji često imamo//)?
  
 [[http://​jezicna-pomoc.lss.hr/​upute/​index.html|Dodatne upute]] za pisanje studentskih radova. [[http://​jezicna-pomoc.lss.hr/​upute/​index.html|Dodatne upute]] za pisanje studentskih radova.
 +
  
dodatne_upute.1434705727.txt.gz · Zadnja izmjena: 2016/04/01 15:04 (vanjsko uređivanje)