Korisnički alati

Site alati


projekti:poveznice

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
projekti:poveznice [2018/06/14 14:28]
msimunic
projekti:poveznice [2018/06/20 15:41] (trenutno)
msimunic
Redak 11: Redak 11:
   * [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=9a99316a8cca7f7747c4d417f8eaaec0|All inclusive ]]kokošinjac   * [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=9a99316a8cca7f7747c4d417f8eaaec0|All inclusive ]]kokošinjac
   * [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=f759dd3a01e9c97c0e129bc7092260fe|Pet Alert]]   * [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=f759dd3a01e9c97c0e129bc7092260fe|Pet Alert]]
-  * [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=f605956941f7fb161e8da78fd7ab1c23|Nite lite]]+  * [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=e20a66e715fd1e32247e403ce80106e4|Nite lite]]
   * [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=48667e6f5e5dc6c6a521b69695d146e6|S2U2]]   * [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=48667e6f5e5dc6c6a521b69695d146e6|S2U2]]
   * [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=24e4396d5bd367af6cb34b0f88c35c4d|Komunikacija putem visokofrekventnog zvuka]] (Pametno svjetlo)   * [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=24e4396d5bd367af6cb34b0f88c35c4d|Komunikacija putem visokofrekventnog zvuka]] (Pametno svjetlo)
-  * [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=75460964f0815e448dc18fb888dc8adc|RFID čitač za slijepe i slabodvidne]]+  * [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=5c20a26607547d134ba50e0e41a4450f|RFID čitač za slijepe i slabodvidne]]
   * [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=2dbc7a7d74a914a6d93c046f2c291da3|Smart Key]]   * [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=2dbc7a7d74a914a6d93c046f2c291da3|Smart Key]]
   * [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=2967fd8174a08a591c4e9981de3f4c98|GROWow]]   * [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=2967fd8174a08a591c4e9981de3f4c98|GROWow]]
   * [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=11fb73b0d2cda0df36db831e4492bfda|TruePresence]]   * [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=11fb73b0d2cda0df36db831e4492bfda|TruePresence]]
   * [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=ef80d461ddf3cf0ea316b9098335f253|Sustav za lociranje objekata]]   * [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=ef80d461ddf3cf0ea316b9098335f253|Sustav za lociranje objekata]]
-  * [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=92efb997cd65093b82dcce674fbbe3e8|Pametno ogledalo]]+  * [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=8a36fce663162f16879816d46446e489|Pametno ogledalo]]
   * [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=b3ebcb12be5c423320fa139d6ad49366|Daljinski upravljiva utičnica]]   * [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=b3ebcb12be5c423320fa139d6ad49366|Daljinski upravljiva utičnica]]
   * [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=97ca87b6deb11a4960cce30017dc81c0|Pametni termostat]]   * [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=97ca87b6deb11a4960cce30017dc81c0|Pametni termostat]]
   * ​​​​​​[[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=62217ac3681b13b40096dbcec4e5f0e9|​Pametna rasvjeta]]   * ​​​​​​[[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=62217ac3681b13b40096dbcec4e5f0e9|​Pametna rasvjeta]]
- +  ​[[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=7edc5435fbe54ac78d9166a69d57e930|Pametna rasvjeta]]
-<​code>​ +
-   [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=6d56380f4bf4cd3c344c775002d6548b|Pametna rasvjeta]] +
-</​code>​+
  
  
projekti/poveznice.1528979333.txt.gz · Zadnja izmjena: 2018/06/14 14:28 od msimunic