Korisnički alati

Site alati


hr:instructional_design:cognitive_apprenticeship

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
hr:instructional_design:cognitive_apprenticeship [2014/01/31 17:03]
amaricic [Općenito]
hr:instructional_design:cognitive_apprenticeship [2023/06/19 18:03] (trenutno)
Redak 1: Redak 1:
-====== ​Teorija kognitivnog ​pripravništva  ​======+====== ​Kognitivno ​pripravništvo  ​======
  
  
 ===== Općenito ===== ===== Općenito =====
  
-Teorija kognitivnog ​pripravništva (**cognitive apprenticeship**) je obrazovni model koji se razvio iz [[learning_theories:​situated learning|situacijske teorije učenja]] (**situated learning theory**) i predstavljen je 1989 (([[http://​www.eric.ed.gov/​PDFS/​ED284181.pdf|Collins,​ A., Brown, J.S. & Newman, S.E. Cognitive apprenticeship:​ Teaching the craft of reading, writing and matematics. In L.B. Resnick (Ed.), Knowing, learning and instruction:​ Essays in honor of Robert Glaser (pp. 453-494). Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1989.]])), a razvili su ga [[http://​www.sesp.northwestern.edu/​profile/?​p=52&/​AllanCollins/​|Allan Collins]], [[http://​www.johnseelybrown.com/​|John Seely Brown]] i njihove kolege. Autori+Kognitivno ​pripravništvo (**cognitive apprenticeship**) je obrazovni model koji se razvio iz [[learning_theories:​situated learning|situacijske teorije učenja]] (**situated learning theory**) i predstavljen je 1989 (([[http://​www.eric.ed.gov/​PDFS/​ED284181.pdf|Collins,​ A., Brown, J.S. & Newman, S.E. Cognitive apprenticeship:​ Teaching the craft of reading, writing and matematics. In L.B. Resnick (Ed.), Knowing, learning and instruction:​ Essays in honor of Robert Glaser (pp. 453-494). Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1989.]])), a razvili su ga [[http://​www.sesp.northwestern.edu/​profile/?​p=52&/​AllanCollins/​|Allan Collins]], [[http://​www.johnseelybrown.com/​|John Seely Brown]] i njihove kolege. Autori
  
   * "//... predlažu alternativni model nastave koji je dostupan u okviru tipičnog američkog razreda. To je model nastave koji se vraća na pripravništvo, ​ ali uključuje i  elemente nastave. Ovaj model nazivamo kognitivnim pripravništvom.//"​(([[http://​northwestern.academia.edu/​AllanCollins/​Papers/​229120/​Cognitive_Apprenticeship_Making_Thinking_Visible|Collins,​ Allan, John Seely Brown, and Ann Holum. “Cognitive Apprenticeship:​ Making Thinking Visible.” American Educator 15, no. 3: 6-11. 1991.]]))   * "//... predlažu alternativni model nastave koji je dostupan u okviru tipičnog američkog razreda. To je model nastave koji se vraća na pripravništvo, ​ ali uključuje i  elemente nastave. Ovaj model nazivamo kognitivnim pripravništvom.//"​(([[http://​northwestern.academia.edu/​AllanCollins/​Papers/​229120/​Cognitive_Apprenticeship_Making_Thinking_Visible|Collins,​ Allan, John Seely Brown, and Ann Holum. “Cognitive Apprenticeship:​ Making Thinking Visible.” American Educator 15, no. 3: 6-11. 1991.]]))
  
 //​Kognitivno//​ označava da je naglasak na učenju kognitivnih,​ a ne fizičkih vještina, a //​pripravništvo//​ se odnosi na to da će se učenje javiti kroz interakciju s iskusnijim mentorom.(([[file:///​C:/​Documents%20and%20Settings/​jpetrovic/​Application%20Data/​Mozilla/​Firefox/​Profiles/​0r6b3qr3.default/​zotero/​storage/​UX55TTID/​Collins.pdf|Collins,​ Allan. Cognitive Apprenticeship. In The Cambridge Handbook of the Learning Sciences, 2006.]])) //​Kognitivno//​ označava da je naglasak na učenju kognitivnih,​ a ne fizičkih vještina, a //​pripravništvo//​ se odnosi na to da će se učenje javiti kroz interakciju s iskusnijim mentorom.(([[file:///​C:/​Documents%20and%20Settings/​jpetrovic/​Application%20Data/​Mozilla/​Firefox/​Profiles/​0r6b3qr3.default/​zotero/​storage/​UX55TTID/​Collins.pdf|Collins,​ Allan. Cognitive Apprenticeship. In The Cambridge Handbook of the Learning Sciences, 2006.]]))
-===== Što je teorija kognitivnog ​pripravništva? ======+===== Što je to kognitivno ​pripravništvo? ======
  
-Teorija kognitivnog ​pripravništva je vrsta učenja putem iskustva, a vođena je od strane ​mentora. Motivacija za ovaj pristup ​temelji se na kritikama ​formalnog obrazovanja koje obično odvaja učenje od prakse i podučava vještine i znanje na apstraktan način, ​što otežava učenicima ​da primjene ​naučeno znanje ​na situacije u stvarnome svijetu. ​ Prema Brownu,+Kognitivno ​pripravništvo je vrsta učenja putem iskustva, a vođena je od strane ​stručnjaka. Motivacija za ovaj pristup ​proizašla je iz kritika ​formalnog obrazovanja koje obično odvaja učenje od prakse i podučava vještine i znanje na apstraktan način, otežavajući time učenicima ​primjenu ​naučenog znanja ​na situacije u stvarnome svijetu. ​ Prema Brownu,
  
-  * "//​središnji problem učenja je  **postati ​praktikant**, **a ne učiti o praksi**.//"​(([[http://​www.sciencedirect.com/​science?​_ob=MImg&​_imagekey=B6VFY-3VGH6NM-8-3&​_cdi=6023&​_user=3875467&​_pii=S0959802298000113&​_origin=gateway&​_coverDate=10%2F31%2F1998&​_sk=999919995&​view=c&​wchp=dGLzVtb-zSkzS&​md5=54f492ed91e398595ce3ec7d063fa80b&​ie=/​sdarticle.pdf|Brown,​ J. S. Internet technology in support of the concept of //​communities-of-practice//:​ The case of Xerox. Accounting, Management and Information Technology, 8, 227–236. 1998.]]))+  * "//​središnji problem učenja je  **postati ​stručnjak**, **a ne učiti o praksi**.//"​(([[http://​www.sciencedirect.com/​science?​_ob=MImg&​_imagekey=B6VFY-3VGH6NM-8-3&​_cdi=6023&​_user=3875467&​_pii=S0959802298000113&​_origin=gateway&​_coverDate=10%2F31%2F1998&​_sk=999919995&​view=c&​wchp=dGLzVtb-zSkzS&​md5=54f492ed91e398595ce3ec7d063fa80b&​ie=/​sdarticle.pdf|Brown,​ J. S. Internet technology in support of the concept of //​communities-of-practice//:​ The case of Xerox. Accounting, Management and Information Technology, 8, 227–236. 1998.]]))
  
-Učenje je, kao i u [[learning_theories:​situated learning|situacijskoj teoriji učenja]], prirodno povezano s aktivnošću,​ kontekstom i kulturom koje čine kontekst učenja i odvijaju ​se putem  //​legitimnog perifernog sudjelovanja// ​**(legitimate peripheral participation)** ​(proces u kojemu se novi članovi zajednice ​priključuju ​na periferiju ​[[learning_theories:​ zajednice prakse]] (**communities of practice**) i kako uče, približavaju se potpunijemm ​sudjelovanju.(([[http://​www.aect.org/​edtech/​ed1/​31.pdf|Dennen,​ V. P. Cognitive apprenticeship in educational practice: Research on scaffolding,​ modeling, mentoring, and coaching as instructional strategies. Handbook of research on educational communications and technology: 813–828. 2004.]]))+Učenje je ovdje, kao i u [[learning_theories:​situated learning|situacijskoj teoriji učenja]], ​definirano kao prirodno povezano s aktivnošću,​ kontekstom i kulturom koje čine kontekst učenja i odvija ​se putem //​legitimnog perifernog sudjelovanja//​ (proces u kojemu se početnici ​priključuju ​periferiji ​[[learning_theories:​ zajednice prakse]] (communities of practice) i kako uče, približavaju se potpunom ​sudjelovanju).(([[http://​www.aect.org/​edtech/​ed1/​31.pdf|Dennen,​ V. P. Cognitive apprenticeship in educational practice: Research on scaffolding,​ modeling, mentoring, and coaching as instructional strategies. Handbook of research on educational communications and technology: 813–828. 2004.]]))
  
-Teorija kognitivnog ​pripravništva usmjerava se na 4 dimenzije koje čine svako okružje za učenje(([[http://​llk.media.mit.edu/​courses/​readings/​Collins.pdf|Collins,​ Allan. Cognitive Apprenticeship. In The Cambridge Handbook of the Learning Sciences, 2006.]]))(([[http://​www.sciencedirect.com/​science?​_ob=ArticleURL&​_udi=B6VDC-444DY90-6&​_user=3875467&​_coverDate=11%2F30%2F2001&​_rdoc=1&​_fmt=high&​_orig=gateway&​_origin=gateway&​_sort=d&​_docanchor=&​view=c&​_searchStrId=1719161483&​_rerunOrigin=google&​_acct=C000050661&​_version=1&​_urlVersion=0&​_userid=3875467&​md5=ee1ed08bf82f52c9ca64f2a8d61bca66&​searchtype=a|Enkenberg,​ Jorma. Instructional design and emerging teaching models in higher education. Computers in Human Behavior 17, no. 5-6: 495-506. September 2001.]])):+Kognitivno ​pripravništvo usmjerava se na 4 dimenzije koje čine bilo koje okružje za učenje(([[http://​llk.media.mit.edu/​courses/​readings/​Collins.pdf|Collins,​ Allan. Cognitive Apprenticeship. In The Cambridge Handbook of the Learning Sciences, 2006.]]))(([[http://​www.sciencedirect.com/​science?​_ob=ArticleURL&​_udi=B6VDC-444DY90-6&​_user=3875467&​_coverDate=11%2F30%2F2001&​_rdoc=1&​_fmt=high&​_orig=gateway&​_origin=gateway&​_sort=d&​_docanchor=&​view=c&​_searchStrId=1719161483&​_rerunOrigin=google&​_acct=C000050661&​_version=1&​_urlVersion=0&​_userid=3875467&​md5=ee1ed08bf82f52c9ca64f2a8d61bca66&​searchtype=a|Enkenberg,​ Jorma. Instructional design and emerging teaching models in higher education. Computers in Human Behavior 17, no. 5-6: 495-506. September 2001.]])):
  
 ^  1. Sadržaj (Vrsta znanja) ​ |||| ^  1. Sadržaj (Vrsta znanja) ​ ||||
-|  **Poznavanje područja** (deklarativno znanje poput pojmova, činjenica, postupaka) ​ |  **Heurističke strategije** (opće tehnike za izvršavanje zadatka) ​ |  **Strategije ​upravljanja** (upute za usmjeravanje nečijeg ​procesa rješavanja) ​ |  **Strategije učenja** (znanje o tome kako steći nova znanja) ​ |+|  **Poznavanje područja** (deklarativno znanje poput pojmova, činjenica, postupaka) ​ |  **Heurističke strategije** (opće tehnike za izvršavanje zadatka) ​ |  **Strategije ​kontrole** (opći koraci usmjeravanja ​procesa rješavanja) ​ |  **Strategije učenja** (znanje o tome kako steći nova znanja) ​ |
  
 ^  2. Metoda (Način učenja) ​ |||| ^  2. Metoda (Način učenja) ​ ||||
-| **Modeliranje** - učenici modeliraju proces donošenja odluka promatrajući stručna obrazloženja. Općenito, modeliranje može biti ponašajni (učenje motoričkih vještina putem imitiranja) ili kognitivni proces ​(modeliranje procesa donošenja odluka promatranjem ​stručnih obrazloženja), no teorija kognitivnog pripravništva uglavnom je orijentirana na kognitivno modeliranje. | **Podučavanje** - ponekad znači isto sto i mentorstvo, a ponekad se razlikuje(([[http://​www.aect.org/​edtech/​ed1/​31.pdf|Dennen,​ V. P. Cognitive apprenticeship in educational practice: Research on scaffolding,​ modeling, mentoring, and coaching as instructional strategies. Handbook of research on educational communications and technology: 813–828. 2004.]]))(([[http://​books.google.com/​books?​id=PRFdEkBMF4sC|Parsloe,​ E., & Wray, M. Coaching and mentoring: Practical methods to improve learning. London: Kogan Page, 2000.]])). Takvi procesi ​uobičajeno uključuju stručno savjetovanje,​ naputke, verbalne opise, dijagrame, ispitivanja,​ asistenciju,​ podršku, vježbu i objašnjenja za  učenike koji pokušavaju izvesti zadatak. | **Podizanje ​skela**((Originally this term comes from Vygotsky'​s [[learning_theories:​social development theory]])) - prema nekima, ​skeliranje je vrsta podučavanja. Kada je učenicima potrebno, učitelj pruža podršku koju postupno uklanja kako učenici napreduju. Postoje dvije vrste skeliranjazapovjedna ​(pristup usmjeren na učitelja u kojem učitelj prenosi ​enje sa strategijom usavršavanja ​učenika) ili podržavajuć(pristup usmjeren na učenika ​kojim se nudi strategija koja odgovara ​trenutnim interesima i mogućnostima ​učenika). | **Artikulacija** (učitelj potiče učenike na verbaliziranje znanja i mišljenja),​ **Refleksija** (učitelj ohrabruje učenike da svoj pristup rješavanju problema usporede sa drugima) i **Istraživanja** (učitelj potiče učenike da postavljaju i rješavaju svoje vlastite probleme). |+| **Modeliranje** - učenici modeliraju proces donošenja odluka promatrajući ​zaključke ​stručnjaka. Općenito, modeliranje može biti ponašajno (učenje motoričkih vještina putem imitiranja) ili kognitivno ​(modeliranje procesa donošenja odluka promatranjem ​zaključaka stučnjaka), no teorija kognitivnog pripravništva uglavnom je orijentirana na kognitivno modeliranje. | **Treniranje** - ponekad znači isto što i mentorstvo, a ponekad se razlikuje(([[http://​www.aect.org/​edtech/​ed1/​31.pdf|Dennen,​ V. P. Cognitive apprenticeship in educational practice: Research on scaffolding,​ modeling, mentoring, and coaching as instructional strategies. Handbook of research on educational communications and technology: 813–828. 2004.]]))(([[http://​books.google.com/​books?​id=PRFdEkBMF4sC|Parsloe,​ E., & Wray, M. Coaching and mentoring: Practical methods to improve learning. London: Kogan Page, 2000.]])). Takvi procesi ​obično uključuju stručno savjetovanje,​ naputke, verbalne opise, dijagrame, ispitivanja,​ asistenciju,​ podršku, vježbu i objašnjenja za  učenike koji pokušavaju izvesti zadatak. | **Podupiranje/​Građevinska ​skela**((Originally this term comes from Vygotsky'​s [[learning_theories:​social development theory]])) - prema nekima, ​podupiranjeje samo vrsta treniranja. Kada je učenicima potrebno, učitelj pruža podršku koju postupno uklanja kako učenici napreduju. Postoje dvije vrste podupiranjadirektivno ​(pristup usmjeren na učitelja u kojem stručnjak osigurava ​enicima stratege uspješnih učenika) ili podržavajuć(pristup usmjeren na učenika ​gdje učitelj ​nudi strategije koje odgovaraju ​trenutnim interesima i potrebama ​učenika). | **Artikulacija** (učitelj potiče učenike na verbaliziranje ​svog znanja i mišljenja),​ **Refleksija** (učitelj ohrabruje učenike da svoj pristup rješavanju problema usporede sa drugima) i **Istraživanje** (učitelj potiče učenike da postavljaju i rješavaju svoje vlastite probleme). |
  
-^  3. Sekvencioniranje (Postupci ​za određivanje nastavne aktivnosti) ​ ||| +^  3. Sekvencioniranje (Ključevi ​za određivanje nastavne aktivnosti) ​ ||| 
-|  **Povećanje složenosti** (postupno povećavanje težine zadataka) ​ |  **Povećanje raznolikosti** (vježbanje u različitim situacijama ​sa svrhom povećanja ​područja primjene) ​ |  **Globalno lokalne vještine** (usmjeravanje na zadatak kao cjelinu ​prije izvođenja dijelova ​zadatka)  |+|  **Povećanje složenosti** (postupno povećavanje težine ​smislenog ​zadataka) ​ |  **Povećanje raznolikosti** (vježbanje u različitim situacijama ​da bi se naglasilo široko ​područje primjene) ​ |  **Globalno lokalne vještine** (usmjeravanje na konceptualizaciju ​zadatak kao cjeline ​prije izvođenja ​njegovih ​dijelova) ​ |
  
 ^  4. Sociologija (Značajke socijalnog okružja učenja) ​ |||| ^  4. Sociologija (Značajke socijalnog okružja učenja) ​ ||||
-|  **[[learning_theories:​Situacijsko učenje]]** (učenici uče u kontekstu rada na realnim zadacima) ​ |  **[[learning_theories:​communities_of_practice|Zajednice vježbi]]** (komunikacija o  različitim načinima ostvarivanja ​značajnih ​zadataka) ​ |  **Intrinzična motivacija** (učenici postavljaju osobne ciljeve ​za traženje ​vještina i rješenja) ​ |  **Suradnja** - učenici rade zajedno kako bi ostvarili svoje ciljeve ​ |+|  **[[learning_theories:​situated learning|Situacijsko učenje]]** (učenici uče u kontekstu rada na realnim zadacima) ​ |  **[[learning_theories:​communities_of_practice|Zajednica prakse]]** (komunikacija o  različitim načinima ostvarivanja ​smislenih ​zadataka) ​ |  **Intrinzična motivacija** (učenici postavljaju osobne ciljeve ​kako bi došli so vještina i rješenja) ​ |  **Suradnja** - učenici rade zajedno kako bi ostvarili svoje ciljeve ​ |
  
 ===== Koje je praktično značenje teorije kognitivnog pripravništva?​ ===== ===== Koje je praktično značenje teorije kognitivnog pripravništva?​ =====
  
-Ne postoji formula za provedbu navedene metode poučavanja/​učenja (modeliranje, ​skeliranje, treniranje, artikulacija, ​razmišljanje ​i istraživanje):​+Ne postoji formula za provedbu navedene metode poučavanja/​učenja (modeliranje, ​podupiranje, treniranje, artikulacija, ​refleksija ​i istraživanje):​
  
   * "//na učitelju je da odredi načine učinkovite primjene teorije kognitivnog pripravništva u vlastitom području podučavanja . //"​(([[http://​northwestern.academia.edu/​AllanCollins/​Papers/​229120/​Cognitive_Apprenticeship_Making_Thinking_Visible|Collins,​ Allan, John Seely Brown, and Ann Holum. Cognitive Apprenticeship:​ Making Thinking Visible. American Educator 15, no. 3: 6-11, 1991.]]))   * "//na učitelju je da odredi načine učinkovite primjene teorije kognitivnog pripravništva u vlastitom području podučavanja . //"​(([[http://​northwestern.academia.edu/​AllanCollins/​Papers/​229120/​Cognitive_Apprenticeship_Making_Thinking_Visible|Collins,​ Allan, John Seely Brown, and Ann Holum. Cognitive Apprenticeship:​ Making Thinking Visible. American Educator 15, no. 3: 6-11, 1991.]]))
  
-Detaljan primjer može se pronaći ​u radu Enkenberga(([[http://​www.sciencedirect.com/​science/​article/​B6VDC-444DY90-6/​2/​4f96e45d0461f2a869258c8e37513ca9|Enkenberg,​ Jorma. Instructional design and emerging teaching models in higher education. Computers in Human Behavior 17, no. 5-6: 495-506, September 2001.]])).+Detaljan primjer može se pronaći u radu Enkenberga (([[http://​www.sciencedirect.com/​science/​article/​B6VDC-444DY90-6/​2/​4f96e45d0461f2a869258c8e37513ca9|Enkenberg,​ Jorma. Instructional design and emerging teaching models in higher education. Computers in Human Behavior 17, no. 5-6: 495-506, September 2001.]])).
  
-Razlika između ​kontekstualiziranog i dekontekstualiziranog učenja karakterističnog za teoriju kognitivnog pripravništva (([[http://​math.unipa.it/​~grim/​QRDM_Dimakos-Nikoloudakis-Ferentinos_20_2010.pdf|Dimakos,​ G., E. Nikoloudakis,​ S. Ferentinos, and E. Choustoulakis. The role of examples in Cognitive Apprenticeship. Mediterranean Journal for Research in Mathematics Education, 2010.]])) u odgojno ​obrazovanom procesu može se objasniti na sljedećem primjeru((Borrowed from Heeter, C. Situated Learning for designers: Social, Cognitive and Situative Framework. 2005.)):+Razlika između dekontekstualiziranog ​i kontekstualiziranog ​učenjakarakterističnog za teoriju kognitivnog pripravništva (([[http://​math.unipa.it/​~grim/​QRDM_Dimakos-Nikoloudakis-Ferentinos_20_2010.pdf|Dimakos,​ G., E. Nikoloudakis,​ S. Ferentinos, and E. Choustoulakis. The role of examples in Cognitive Apprenticeship. Mediterranean Journal for Research in Mathematics Education, 2010.]])) u obrazovanom procesu može se objasniti na sljedećem primjeru((Borrowed from Heeter, C. Situated Learning for designers: Social, Cognitive and Situative Framework. 2005.)):
  
  
hr/instructional_design/cognitive_apprenticeship.1391184224.txt.gz · Zadnja izmjena: 2023/06/19 17:49 (vanjsko uređivanje)