Korisnički alati

Site alati


hr:instructional_design:cone_of_experience

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
hr:instructional_design:cone_of_experience [2013/12/19 16:25]
dantic [Što je stožac iskustva?]
hr:instructional_design:cone_of_experience [2023/06/19 18:03] (trenutno)
Redak 3: Redak 3:
 ===== Općenito ===== ===== Općenito =====
  
-Stožac iskustva (**cone of experience**) je slika koja opisuje **doprinos različitih vrsta iskustvenog učenja**,koju je uveo [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Edgar_Dale|Edgar Dale]] ​1946.godine.+Stožac iskustva (cone of experience) je slika koja opisuje **doprinos različitih vrsta iskustvenog učenja**, ​a predstavio ju je 1946.godine ​[[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Edgar_Dale|Edgar Dale]].
  
 ===== Što je stožac iskustva? ===== ===== Što je stožac iskustva? =====
Redak 9: Redak 9:
 [[http://​qwertyrob.blogspot.com/​2008/​08/​you-will-only-remember-10-of-this.html|{{ ​ :​images:​cone.jpg?​330x400|Cone of Experience. Image borrowed from: http://​qwertyrob.blogspot.com/​... Click on the picture to follow the link.}}]] [[http://​qwertyrob.blogspot.com/​2008/​08/​you-will-only-remember-10-of-this.html|{{ ​ :​images:​cone.jpg?​330x400|Cone of Experience. Image borrowed from: http://​qwertyrob.blogspot.com/​... Click on the picture to follow the link.}}]]
  
-Pojam //stožac iskustva// Edgara Dalea prvi put je predstavljen u njegovoj knjizi "​Audio-vizualne metode u poučavanju",​ izdanoj 1946. To je slika koja opisuje ​dobit od različitih vrsta iskustva ​učenja. Stožac je organiziran počevši od **najapstraktnijih iskustava na vrhu**, prema **najkonkretnijim iskustvima na dnu**. U kasnijim izdanjima knjige bio je podvrgnut manjim izmjenama, no originalna slika stožca može se pronaći [[http://​www.robwaller.org/​blog/​uploaded_images/​realdale-759265.jpg|ovdje]].+//Stožac iskustva// Edgara Dalea prvi put je predstavljen u njegovoj knjizi "​Audio-vizualne metode u poučavanju",​ izdanoj 1946. To je slika koja opisuje ​korisnost ​različitih vrsta iskustava ​učenja. Stožac je organiziran počevši od **najapstraktnijih iskustava na vrhu**, ​mijenjajući se prema **najkonkretnijim iskustvima na dnu**. U kasnijim izdanjima knjige bio je podvrgnut manjim izmjenama, no originalna slika stošca može se pronaći [[http://​www.robwaller.org/​blog/​uploaded_images/​realdale-759265.jpg|ovdje]].
  
-Važnost Daleovog stožca iskustva je u njegovim pretpostavkama o tome **kako učimo učinkovitije** i u **primjeni** takvih sredstava ili aktivnosti **tijekom obrazovnog procesa**. Pretpostavke iskazane u stožcu su bile od interesa za mnoge kasnije psihologe ​i [[learning_paradigms:​cognitivism#​learning_theories|kognitivističke teorije]]. +Važnost Daleovog stošca iskustva je u njegovim pretpostavkama o tome **kako učimo učinkovitije** i u **primjeni** takvih sredstava ili aktivnosti **tijekom obrazovnog procesa**. Pretpostavke iskazane u stošcu su bile od važnosti mnogim kasnijim psiholozima ​i [[learning_paradigms:​cognitivism#​learning_theories|kognitivističkim teorijama]]. 
  
-NAPOMENA: **Lažni ​postotci** naknadno su dodani u Daleov stožac. Međutim, oni ni na koji način nisu povezani s originalnim stožcem. Zbirka često korištenih lažnih stožaca može se pronaći u [[http://​www2.potsdam.edu/​betrusak/​AECT2002/​dalescone_files/​dalescone.html.ppt|prezentaciji]] Betrusa ​and Januszewskog.+NAPOMENA: **Lažni ​brojevi postotaka** naknadno su dodani u Daleov stožac. Međutim, oni ni na koji način nisu povezani s originalnim stošcem. Zbirka često korištenih lažnih stožaca može se pronaći u [[http://​www2.potsdam.edu/​betrusak/​AECT2002/​dalescone_files/​dalescone.html.ppt|prezentaciji]] Betrusa ​Januszewskog.
  
 ===== Ključne riječi i najvažnija imena ===== ===== Ključne riječi i najvažnija imena =====
hr/instructional_design/cone_of_experience.1387466726.txt.gz · Zadnja izmjena: 2023/06/19 17:49 (vanjsko uređivanje)