Korisnički alati

Site alati


hr:learning_paradigms:behaviorism

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

hr:learning_paradigms:behaviorism [2015/07/24 10:18]
jpetrovic [Kritike]
hr:learning_paradigms:behaviorism [2015/09/19 16:51]
Redak 1: Redak 1:
-====== Biheviorizam ====== 
- 
-===== O biheviorizmu ===== 
- 
-Biheviorizam je paradigma učenja čiji korijeni datiraju iz druge polovice 19. stoljeća i radova [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Ivan_Sechenov|Ivana Sechenova]] (1829 - 1905) i [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Vladimir_Bekhterev|Vladimira Bekhtereva]] (1857 - 1927), te dobiva značajnu pažnju u **prvim desetljećima 20. stoljeća**. Temeljna pretpostavka biheviorizma je ta da se, u svrhu da se psihologija učini pravom znanošću, ona mora orijentirati na ono što je **opažljivo** i **mjerljivo**. Prema riječima jednog od ključnih biheviorista [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​John_B._Watson|Johna Watsona]] (1878 - 1958), 
- 
-  * "//​Psihologija,​ kako je vidi biheviorist,​ je potpuno objektivna, eksperimentalna grana prirodnih znanosti u kojoj introspekcija ima jednako malu ulogu kao i u kemiji i fizici. Sigurno je da se ponašanje životinja može istraživati bez pozivanja na svijest.//"​(([[http://​psychclassics.yorku.ca/​Watson/​views.htm|Watson,​ John B. Psychology as the Behaviorist Views it. Psychological Review 20: 158-177. 1913.]])) 
- 
-[[http://​edtechundergroundrevolution.blogspot.com/​2010/​09/​behaviorism-in-practice.html|{{ ​ :​images:​behaviorism.jpg?​nolink&​130x140}}]] 
- 
-Bihevioristi gledaju na um kao na „crnu kutiju“ (**„black box“**) i ne pokušavaju analizirati njegove unutarnje procese kao što su misli, osjećaji ili motivacija. Umjesto toga, oni vide učenje kao opažljivu promjenu u ponašanju koja, za razliku od mentalnih procesa uma, može biti mjerljiva. Iz perspektive biheviorista,​ onaj koji uči počinje kao prazna ploča i jednostavno odgovara na podražaje iz okoline. Ti odgovori mogu biti oblikovani pozitivnim i negativnim **potkrepljenjem** ​ (**reinforcement**) (obično nagrada za poželjno i kazna za nepoželjno ponašanje),​ povećavajući ili smanjujući vjerojatnost ponavljanja dotičnog ponašanja. Formiranje **podražaj-odgovor** ​ (**stimulus-response**) (S-R) asocijacija koje rezultiraju opažljivim ponašanjem je prema bihevioristima najznačajniji oblik učenja. 
- 
-Ova paradigma učenja može se ugrubo podijeliti na dvije faze: 
- 
-  * **biheviorizam** ​ (1910 - 1930), i 
-  * **neobiheviorizam** ​ (1930 - 1955). 
-Neobiheviorizam je prerastao klasični biheviorizam pokušajima formaliziranja zakona ponašanja (ponekad u formi matematičkih izraza) i vjerovanjem da se učenje također može ostvariti indirektno kroz promatranje. Neobihevioristi su ponekad smatrani prijelaznom skupinom koja je usmjerila dominantan pogled na učenje prema [[:​hr:​learning_paradigms:​cognitivism|kognitivizmu]]. 
- 
-===== Teorije učenja: ===== 
- 
-  * [[:​hr:​learning_theories:​connectionism|Konekcionizam]] - [[http://​www.enciklopedija.hr/​Natuknica.aspx?​ID=61207|Edward Thorndike (1874 - 1949)]] 
-  * [[:​hr:​learning_theories:​clasicall_conditioning|Klasično uvjetovanje ]]- [[http://​hr.wikipedia.org/​wiki/​Ivan_Petrovič_Pavlov|Ivan Pavlov (1849 - 1936)]] 
-  * [[:​hr:​learning_theories:​contiguity_theory_and_one_trial_learning|Teorija S-R kontigviteta i učenje iz jednog pokušaja]] - [[http://​www.enciklopedija.hr/​Natuknica.aspx?​ID=23886|Edwin Guthrie (1886 - 1959)]] 
-  * [[:​hr:​learning_theories:​sign_learning|Kognitivna teorija polja]] - [[http://​www.enciklopedija.hr/​Natuknica.aspx?​ID=61635|Edward Tolman (1886 - 1959)]] 
-  * [[:​hr:​learning_theories:​drive_reduction_theory|Teorija smanjenja nagona]] - [[http://​www.newworldencyclopedia.org/​entry/​Clark_L._Hull|Clark Hull (1884 – 1952)]] 
-  * [[:​hr:​learning_theories:​operant_conditioning|Operantno kondicioniranje]] - [[http://​www.istrazime.com/​velikani-psihologije/​110-godina-od-rodenja-velikana-psihologije-burrhus-frederic-skinner/​|Burrhus Skinner (1904 - 1990)]] 
-  * [[:​hr:​learning_theories:​stimulus_sampling_theory|Teorija uzorkovanja podražaja]] - [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​William_Kaye_Estes|William Estes (1919 - 2011)]] 
- 
-Među gore navedenim teorijama učenja, konekcionizam predstavlja uvod u biheviorističko učenje i postavljanje okvira kojeg slijede prave biheviorističke perspektive učenja klasičnim i operantnim uvjetovanjem. Teorija očekivanja se pojavila kao prva neobihevioristička teorija, slijeđena teorijom redukcije nagona, koja isto prihvaća ideju opisivanja učenja u terminima interventnih varijabli. 
- 
-Temeljne ideje i približno povijesno vrijeme predstavljanja svake od navedenih teorija se mogu pronaći u ovom [[:​learning_paradigms:​behaviorism_timeline|kronološkom pregledu.]] 
- 
-===== Teorije i modeli instrukcijskog/​naredbenog dizajna ===== 
- 
-  * [[:​hr:​learning_theories:​the_keller_plan|Kellerov plan]] - [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Fred_S._Keller|Fred Keller (1899 - 1996)]] 
-  * [[:​hr:​instructional_design:​programmed_instruction|Programirana nastava]] - [[http://​www.istrazime.com/​velikani-psihologije/​110-godina-od-rodenja-velikana-psihologije-burrhus-frederic-skinner/​|Burrhus Skinner (1904 - 1990)]] 
- 
-===== Kritike ===== 
- 
-Danas je biheviorizam većinom **izgubio svoj utjecaj** i prepustio kognitivizmu svoje mjesto vodeće paradigme učenja. Kritike biheviorizmu mu obično prigovaraju da: 
- 
-   * **ne objašnjava sve oblike učenja** ​ budući da ignorira unutarnje procese uma i faktore kao što su emocije i motivacija, 
-  * ignorira činjenicu da učenje ovisi o učenikovoj unutarnjoj mentalnoj reprezentaciji okoline i povijesti učenja 
- 
-===== Bibliografija ===== 
- 
-[[http://​plato.stanford.edu/​entries/​behaviorism/​|Graham,​ George. Behaviorism. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2010 Edition).]] Preuzeto 26. veljače, 2011. 
- 
-[[http://​science.jrank.org/​pages/​8448/​Behaviorism-Neobehaviorism-1930-1955.html|Weidman,​ Nadine. Behaviorism - Neobehaviorism (1930–1955). Science Encyclopedia.]] Preuzeto 22. lipnja, 2011. 
- 
-[[http://​webspace.ship.edu/​cgboer/​beh.html|George Boeree. Behaviorism.]] Preuzeto 23. lipnja, 2011. 
- 
-===== Pročitajte više ===== 
- 
-[[https://​books.google.hr/​books?​id=fdJqAAAAMAAJ&​dq=Reflexes+of+the+brain+inauthor:"​Ivan+Mikhaĭlovich+Sechenov"&​source=gbs_similarbooks&​hl=hr|Sechenov,​ Ivan Mikhaĭlovich. Reflexes of the brain. M.I.T. Press, 1965.]] 
- 
-//​[[http://​books.google.hr/​books?​id=XqZEfU22934C&​printsec=frontcover#​v=onepage&​q&​f=false|Vladimir Mikhaĭlovich Bekhterev, General principles of human reflexology. Ayer Publishing, 1932.]] // 
- 
-//​[[http://​books.google.hr/​books?​id=j1acPwAACAAJ&​dq=Skinner,​+B.+F.+About+Behaviorism&​hl=hr&​ei=Aa1rTZK1IMao8QPp6czyBw&​sa=X&​oi=book_result&​ct=result&​resnum=1&​ved=0CCcQ6AEwAA|Skinner,​ B. F. About Behaviorism. Paw Prints, 2008.]] // 
- 
-//​[[http://​books.google.hr/​books?​id=B2Fkuw76DxoC&​printsec=frontcover&​dq=Baum,​+William+M.+Understanding+behaviorism:​+science,​+behavior,​+and+culture&​hl=hr&​ei=7KxrTavrK8iX8QOTwujxBw&​sa=X&​oi=book_result&​ct=result&​resnum=1&​ved=0CCcQ6AEwAA#​v=onepage&​q&​f=false|Baum,​ William M. Understanding behaviorism:​ science, behavior, and culture. Wiley-Blackwell,​ 1994.]] // 
  
hr/learning_paradigms/behaviorism.txt · Zadnja izmjena: 2015/09/19 16:51 (vanjsko uređivanje)