Korisnički alati

Site alati


2011:ana_ljaljic:projektni_zadatak

Projektni zadatak verzija 1 (pdf format) Projektni zadatak verzija 1 (docx format) Projektni zadatak verzija 1 (doc format)

Svrha sustava

Sustav detekcije prisutnosti ima zadatak nadzirati kuću te javljati korisniku promjene koje se događaju. Promjene se javljaju preko neke društvene mreže i tako se omogućuje stalno praćenje gdje god se nalazili. Smisao je brzo i učinkovito javljanje promjene stanja u željenoj prostoriji te zaštita ili nadziranje pojedinih dijelova kuće. Društvene mreže su sve razvijeniji način komunikacije i njihovo iskorištavanje postaje sve raznolikije. Uključivanje društvenih mreža u inteligentne kuće može pridonjeti poboljšanju života ukućana i poboljšati efikasnost zaštite i upravljanja inteligentnom kućom.

Na što se sustav odnosi

Sustav za detekciju prisutnosti detektira prisutnost neke osobe u pojedinom dijelu kuće. Može se koristiti za zaštitu od neželjenih posjetitelja ili za nadzor i praćenje promjena u kući. Sustav se preko senzora pomaka (npr. PIR-a (passive infrared sensor) ili nekog drugog senzora pomaka) spaja na Arduino (http://www.arduino.cc/). Rezultati se prikazuju na nekoj društvenoj mreži.U obzir se uzima jednostavnost i dostupnost Arduina i društvenih mreža u svakodnevnom životu, te želja korisnika za praćenjem i nadzorom njihovog doma.

Ciljevi

Cilj ovog sustava je detektirati promjenu senzorom koji može biti jedan od različitih vrsta senzora za detekciju prisutnosti. Radi jednostavnosti izvedbe, povezivanja i cijene kao jedan od izbora dolazi PIR senzor. Taj se senzor spaja na Arduino koji je spojen na računalo. U računalu se na jednom od operacijskih sustava koji najviše odgovara korisniku obrađuju podaci te se rezultati objavljuju na nekoj od društvenih mreža.

Dodaci sustavu: Spajanje kamere na računalo (obična web kamera je dovoljna i zadovoljavajuće cijene), povezivanje kamere sa softverom za prepoznavanje osoba te spajanje s društvenom mrežom i dojavljivanje promjene. Kao još jedan dodatak možemo mjeriti koliko dugo je netko bio prisutan u kući ili koliko je dugo bio nepokretan (dobro u slučaju starijih osoba) te to također dojavljivati.

Ciljevi:

 • Detektiranje prisutnosti senzorom.
 • Povezivanje senzora s Arduinom.
 • Povezivanje Arduina s računalom i obrada podataka.
 • Objavljivanje stanja na duštvenoj mreži.

Dodatni ciljevi:

 • Spajanje web kamere s računalom.
 • Pisanje i prilagodba algoritama za detekciju osoba web kamerom.
 • Detekcija osoba weba kamerom.
 • Obrada dobivenih podataka.
 • Objavljivanje stanja na društvenoj mreži ili drugim željenim putem.

Specifični ciljevi i nadograde:

 • Pratiti koliko vremena osoba provodi u prostoriji.
 • Pratiti koliko vremena osoba provodi u nepomičnom položaju.

Očekivana interakcija s drugim sustavima i ukućanima

Drugi sustavi se mogu povezivati s ovim. Podaci dobiveni detekcijom prisutnosti mogu se obrađivati za različite namjene koje žele korisnici. Naprimjer povezivanje s audio sustavom koji bi prenosio zvučne signale ili neke pobude, možda i puštao željenu glazbu. Korištenje različitih senzora prisutnosti ili spajanje i rad s rezličitm operacijskim sustavima i društvenim mrežama omogućuju indivnidualnu prilagodbu korisnicima i dugim sustavima, te raznoliko povezivanje. Sustav se može unaprjeđivati raznim algoritmima za specifične zadatke. Može se korisititi i za nadzor starih i nemoćnih osoba npr. praćenjem njihove (ne)pokretnosti i dojavljivanjem. Ukućani ne osjete djelovanje sustava direktno promjenom njihove okoline, ne utječe na njihovo kretanje ili dnevne zadatke. Pomaže im detektirati željene i neželjene promjene dok su izvan kuće (kao npr. dolazak provalnika). Sustav je pristupačan gdje god se nalazili pod uvjetom da imamo internet i za duža putovanja predstavlja jeftinu opciju nadzora kuće.

Neželjeni efekti: Postoje i neželjeni efekti kao što su narušavanje privatnosti ukućana koji se mogu osjećati previše nadzirano od strane drugih. Što se sustav sastoji od više dijelova postoji veći opseg mogućih grešaka. Pojavljuje se i dodatna potrošnja energije radi dodatnog sustava koji koristimo u kući. Moguća su kriva očitanja te lažne uzbune. Kod algoritma detekcije promjene položaja može doći do lažne panike da se osoba ne pomiče dok ona možda gleda televiziju ili spava.

Prezentacija sustava

U planu je ostvariti detektiranje prisutnosti neke osobe u željenoj prostoriji, potom prikazivanje te detekcije na nekoj od željenih društvenih mreža. Plan je također i pokazati da tom podatku o detektiranoj prisutnosti možemo pristupiti brzo i jendostavno u kratkom vremenu od same detekcije gdje god se nalazili. Za daljnju nadogradnju je potrebno povezati web kameru s računalom te dojaviti detektiranu osobu (ili osobe), a u budućnosti i prećenje njihovih aktivnosti.

2011/ana_ljaljic/projektni_zadatak.txt · Zadnja izmjena: 2023/06/19 18:11 (vanjsko uređivanje)