Korisnički alati

Site alati


2011:tonka_ljulj:projektni_zadatak

Svrha sustava

Sustav za olakšavanje kretanja slijepim osobama ima za zadatak pomoći slijepim ili slabovidnim osobama u orijentaciji u prostoru. Sustav ugrađen u naočale mjeri udaljenost prepreka u određenm vremenskom intervalu ili na zahtjev korisnika. Izmjerenu udaljenost dojavljuje osobi diskretnim zvučnim signalom koji se prenosi preko slušalice.

Postojeće “rješenje” za snalaženje i kretanje pomoću bijelog štapa nezgodno je zbog velike blizine na kojoj se prepreka mora nalaziti kako bi ju osoba mogla “otkriti”. Pomoću ovakvog sustava poboljšala bi se sposobnost i jednostavnost snalaženja slijepim i slabovidnim osobama u prostoru.

Na što se sustav odnosi

Razvijeni sustav treba pomoću ultrazvučnog senzora mjeriti udaljenost do najbliže prepreke u smjeru kretanja. Smjerom kretanja pretpostavlja se smjer u kojem korisnik ima okrenutu glavu.

Ovisno o stupnju blizine prepreke korisniku se šalje zvučni signal određene frekvencije, po principu bliža prepreka - veća frekvencija signala.

Funkcije sustava

  • Ugrađivanje senzora u naočale
  • Periodično mjerenje udaljenosti do najbliže prepreke (sikrono)
  • Mjerenje udaljenosti na zahtjev (asinkrono)
  • Dojavljivanje blizine prepreke sukladno s frekvencijom signala
  • Podešavanje glasnoće zvučnog signala
  • Isključivanje dojavljivanja

Podsustavi od kojih se sastoji

Razvijeni sustav je jednostavnog karaktera i sastoji se samo od ultrazvučnog senzora za mjerenje blizine prepreke, mikroprocesora za obradu i zvučnika za emitiranje zvučnog signala.

Očekivana interakcija s drugim sustavima

Sustav predstavlja samostalan proizvod.

Očekivana interakcija s korisnikom

Korisniku se pruža mogućnost odabira načina mjerenja udaljenosti prepreke (periodično ili na zahtjev preko ugrađene tipke), podešavanje glasnoće zvučnog signala (“kotačić” za podešavanje) i isključivanje uređaja (tipka za isključivanje).

Mogući problemi

Potrebno je razmotriti mogućnosti smetnji i krivih dojavljivanja. Primjerice, prilikom kretanja područjem gdje se nalazi više drugih osoba (koje ne moraju nužno dolaziti ususret korisniku) moguće je konstantno dojavljivanje prepreka i zbunjivanje korisnika.

Način prezentacije sustava

Prezentacija sustava izvodit će se (uz malo sreće LOL) fizički, u stvarnoj situaciji.

  • odabir moda mjerenja udaljenosti: sinkrono dojavljivanje u slučaju kretanja i asinkrono u slučaju orijentiranja u prostoru
  • podešavanje glasnoće zvučnog signala: podešavanje u ovisnosti s okolnom bukom
  • isključivanje sustava: prilikom mirovanja, kretanja poznatim područjem ili u pratnji druge osobe

Primjer postojećeg sustava

Sustav koji se ovdje želi razviti podsjeća na sustav za mjerenje udaljenosti na automobilima. Ultrazvučni senzori smješteni su na stražnjoj i prednjoj strani automobila, te pomažu vozaču ocijeniti udaljenost prepreka prilikom parkiranja.

2011/tonka_ljulj/projektni_zadatak.txt · Zadnja izmjena: 2016/04/01 15:05 (vanjsko uređivanje)