Korisnički alati

Site alati


2012:bojan_brezina:projektni_zadatak

Sustav za regulaciju kvalitete zraka u prostoru

sustav_za_regulaciju_kvalitete_zraka_u_prostoru.doc

Svrha projekta

Omogućiti svim stanarima kuće, stana ili poslovnog prostora informacije o temperaturi i vlažnosti zraka u određenom prostoru te regulaciju istih prema želji.

Korisnici projekta

Svi stanari kuće, stana, ili korisnici nekog poslovnog prostora.

Ciljevi

 • Realizirati i kalibrirati senzore za mjerenje temperature i relativne vlažnosti zraka
 • Mjeriti temperaturu i relativnu vlažnost zraka unutar objekta na jednom mjestu (prema potrebi moguće je izvesti i mjerenje na više mjesta pomoću više senzora)
 • Izmjerene podatke prikazivati na LCD zaslonu
 • Bežičnim putem primati podatke iz vanjske meteo stanice i prikazivati ih na LCD zaslonu
 • Omogućiti korisniku da pomoću tri tipke unosi željenu temperaturu i vlažnost zraka unutar prostora i ovisno o unešenim podatcima da se uključi ili isključi određeni uređaj (uređaj će simulirati paljenje i gašenje LED-ica određene boje)
 • Prema potrebi primati ili slati podatke ostalim sustavima bežičnim putem

Resursi

 • Projekt će se ostvarit na Arduino razvojnom sustavu, a bežična komunikacija će bit implementirana Arduino Xbee shieldom
 • Senzor temperature biti će LM35 ili LM355, dok senzor relativne vlažnosti zraka nije striktno definiran
 • Podatci će se prikazivati na LCD-u dimenzija 16×2
 • Unos podataka biti će omogućen preko tri tastera
 • Simulacija uređaja biti će izvedena LED-icama crvene (grijanje), plave (klima) i zelene (ovlaživač zraka) boje

Ograničenja

 • Moguća određena odstupanja izmjerenih vrijednosti od stvarnih

Komunikacija s ostalim podsustavima

 • Sustav će primate podatke od vanjske meteo stanice (Marko Vraničar)
 • Moguća bežična komunikacija sa ostalim sustavima

Blok shema sustava

Očekivana interakcija sa korisnicima

Sustav omogućuje korisniku uvid u trenutnu temperaturu i relativnu vlažnost zraka u određenom prostoru te definiranje željene temperature i relativne vlažnosti zraka u tom istom prostoru. Interakcija sa sustavom se odvija pomoću tri tipke. U ovisnosti o željenim i izmjerenim parametrima, sustav će simulirati automatsko paljenje i gašenje uređaja. Sustav također predviđa i interakciju sa vanjskom meteo stanicom bežičnim putem te prikaz podataka koje dobije od nje.

Rezultati projekta

2012/bojan_brezina/projektni_zadatak.txt · Zadnja izmjena: 2016/04/01 15:05 (vanjsko uređivanje)