Korisnički alati

Site alati


2012:marko_vranicar:start

Meteo stanica

Svrha sustava

Svrha sustava je praćenje i mjerenje svojstava zraka vezanih uz meteorološke prilike (temperatura, relativna vlažnosta zraka i brzina vjetra) izvan objekta, mjeriti intenzitet sunčevog osvjetljenja te detektirati moguće oborine. Sustav treba izmjerene podatke slati unutarnjoj jedinici koja također mjeri temperaturu i relativnu vlažnost zraka unutar objekta. Podaci se također trebaju slati ostalim sustavima kojima su potrebni. Na osnovu izmjerenih podataka korisnik ima bolji uvid u trenutne vremenske prilike te može iste predvidjeti za naredne dane.

Korisnici projekta

Svi stanari u kući

Ciljevi

 • Realizirati i kalibrirati senzore za mjerenje temperature, relativne vlažnosti zraka, osvjetljenja i brzine vjetra
 • Mjeriti temperaturu, relativnu vlažnost zraka, osvjetljenje i brzinu vjetra izvan objekta
 • Realizirati senzor za detekciju oborina
 • Izmjerene podatke poslati bežično ostalim sustavima kojima su podaci potrebni

Resursi

 • Projekt će se ostvarit na Arduino razvojnom sustavu, a bežična komunikacija će bit implementirana Arduino Xbee shieldom
 • Senzor temperature bit će realiziran uz pomoć NTC otpornika
 • Senzor za mjerenje osvjetljenja bit će realiziran uz pomoć fotootpornika
 • Senzor za mjerenje relativne vlažnosti zraka radit će na principu promjene otpora u ovisnosti o relativnoj vlažnosti zraka i kućne je izrade
 • Senzor za mjerenje brzine vjetra radit će na principu anemometra te će se stoga koristiti DC motor koji će u ovom slučaju biti generator napona, senzor je kućne izrade
 • Senzor za detekciju oborina je kućne izrade i temelji se na detekciji vode u posudici koja je izložena oborinama
 • Od elektroničkih elemenata će još biti korišteni dodatni otpornici

Ograničenja

Moguće je odstupanje izlaznog signala sa senzora od idealne linearne karakteristike.

Senzori nisu namijenjeni za rad u okolini sa naglim promjenama mjernih veličina, te se u tom slučaju mogu javiti kašnjenja u izlaznoj veličini sa senzora

Sustav je osjetljiv na vibracije i predviđen je za fiksnu montažu

Komunikacija s ostalim podsustavima

Koristi se bežična komunikacija i bit će implementirana Arduino Xbee shieldom. Sustav šalje sve ili dio izmjerenih podataka sljedećim sustavima:

 • Sustav za regulaciju kvalitete zraka u prostoru (Brezina Bojan)
 • Sustav za uštedu električne energije (Gašpar Bojan)
 • Sustav za automatsko zatvaranje tende (Knezović Tomislav)
 • Sustav upravljanja prozorima (Debelec Ivan)

Komunikacija s vanjskim sustavima

Ne predviđa se komunikacija s vanjskim sustavima, već samo sa drugim sustavima unutar kuće.

Izgled sustava

Plan projekta

Datum Očekivani rezultat
21.03.2012. Definirana tema projekta
29.03.2012. Definirani projektni zadatak
2012/marko_vranicar/start.txt · Zadnja izmjena: 2016/04/01 15:05 (vanjsko uređivanje)