Korisnički alati

Site alati


2012:matija_varga:start

Pametna kućna odjeća

Svrha sustava

Pametna kućna odjeća namijenjena je za detekciju prisutnost korisnika i jednostavno daljinsko upravljanje podsustavima u pametnoj kući. Odjeća je pogodan medij za izgradnju korisničkog sučelja između pametne kuće i njezinih stanara jer se koristi svakodnevno i u neposrednom je kontaktu s korisnikom. Pametna kućna odjeća je prije svega odjevni predmet, ali je istovremeno i elektronički uređaj. Korištenjem pametnih materijala kao što su vodljive tkanine, konci i boje te piezorezistivne mase moguće je preoblikovati kućnu odjeću u jedan elektronički uređaj za svakodnevnu upotrebu koji sadrži sve karakteristike odjevnog predmeta (udobnost, praktičnost, pranje). Istovremeno sustav objedinjuje funkcionalnosti više različitih uređaja koji se uobičajeno koriste za interakciju s podsustavima pametne kuće. Ovaj jeftini sustav omogućava intuitivnu interakciju s pametnom kućom, svakom korisniku u svakome trenutku

Na što se sustav odnosi

Pametna kućna odjeća (IKO) zajedno s Arduino mikrokontrolerom čini jedinstveni sustav. Arduino mikrokontroler napaja senzore, prikuplja izmjerene podatke te šalje signale na aktuatore. IKO se sastoji od senzora pritiska (univerzalna tipkala), IR diode za komunikaciju sa drugim podsustavima, patentnih zatvarača (univerzalni potenciometri), tekstilnog zvučnika za alarmiranje korisnika i tekstilnih zavojnica za detekciju prisutnosti (vidi sliku).

Ciljevi

U ovom projektu možemo identificirati dvije vrste ciljeva, nužne i specifične. Ostvarivanjem nužnih ciljeva bit će zadovoljena osnovna funkcionalnost IKO-e : detekcija prisutnosti i jednostavno daljinsko upravljanje podsustavima u pametnoj kući. Nakon što su ostvareni nužni ciljevi (eng. finish to start), kreće se u rješavanje specifičnih ciljeva koji su usmjereni na usavršavanje postojećeg rješenja. Ostvarivanje specifičnih ciljeva ovisi o uspješnosti ostvarenih nužnih ciljeva.

Nužni ciljevi:

  • oblikovati tekstilnu zavojnicu koja će se induktivno uparivati sa zavojnicama ugrađenim u sjedištu stolca.
  • ostvariti komunikaciju putem induktivne veze (eng. near-field communication).
  • konstruirati senzor pritiska (univerzalno tipkalo) pomoću vodljivog tekstila i piezorezistivnog materijala
  • detektirati signale s univerzalnog tipkala te pokrenuti aktuator (IR dioda)
  • definirati IR komunikaciju prema ostalim podsustavima (veza s projektom: Sustav za automatsku regulaciju razine svjetlosti, Josip Lončar).

Specifični ciljevi:

  • razviti prototip papirnatog/tekstilnog zvučnika i ugraditi ga u odjeću
  • koristiti patentne zatvarače kao trimmer potenciometre za prigušivanje rasvjete, glasnoće i podešavanje drugih „kontinuiranih“ veličina u okolini.

Očekivana interakcija s drugim sustavima i ukućanima

Ovaj sustav može funkcionirati kao samostalan sustav. Planirano je povezivanje sa sustavom za automatsku regulaciju razine svjetlosti putem IR diode. Korištenjem univerzalnog tipkala/potenciometra ili uz pomoć detekcije prisutnosti, moguće je ručno odnosno automatski upravljati rasvjetom u prostoriji. Interakcija ukućana i odjeće svodi se na oblačenje i nošenje iste.

Prezentacija sustava

Kao konačni proizvod bit će predstavljena odjeća koja detektira prisutnost korisnika koji sjedi. Dodatno, bit će prikazano upravljanje radom jednog kućnog uređaja te komunikacija sa sustavom za automatsku regulaciju razine svjetlosti.

2012/matija_varga/start.txt · Zadnja izmjena: 2023/06/19 18:11 (vanjsko uređivanje)