Korisnički alati

Site alati


2014:filip_cevapovic:projektni_zadatak

Pahuljica

Svrha projekta

Omogućiti svim stanarima da u bilo kojem trenutku prate temperaturu zraka u svom domu te da podese željenu temperaturu klimatizacijskog uređaja s bilo koje lokacije.

Korisnici projekta

Sustav mogu koristiti svi koji imaju pristup internetu i pristup web stranici preko koje se vrši komunikacija s klimatizacijskim uređajem.

Ciljevi projekta

  1. Ispisivati trenutnu temperaturu zraka na web stranicu
  2. Upravljati radom klimatizacijskog uređaja
    • provjeravati ima li zahtjeva za paljenjem/gašenjem uređaja
    • provjeravati ima li zahtjeva za promjenom temperature zraka u domu
  3. Isključiti potrebu fizičke prisutnosti uslijed upravljanja klimatizacijskim uređajem

Resursi

Sustav će biti ostvaren pomoću mikrokontrolera, koji će imati pristup internetu zahvaljujući Ethernet modulu.

Temperatura zraka će se mjeriti digitalnim termometrom DS1621 visoke razlučivosti (0.01 °C).

Komunikacija s klimatizacijskim uređajem će se odvijati pomoću infracrvene odašiljačke diode.

Ograničenja

Sustav je moguće koristiti samo na mjestima gdje postoji pristup internetu.

Komunikacija s ostalim podsustavima

Predviđa se komunikacija sa sljedećim podsustavima:

  • Upravljanje uređaja govorom
  • Telefonsko upravljanje
  • Kućni asistent

Komunikacija s vanjskim sustavima

Komunikacija s vanjskim sustavima (osobna računala, tableti, pametni telefoni) će se odvijati putem interneta koristeći Ethernet modul.

Plan

14. travnja 2014. Testiranje komunikacije mikrokontrolera i osobnog računala putem interneta
29. travnja 2014. Nabavka infracrvene prijemne i predajne diode
2. svibnja 2014. Testiranje prijemne diode pomoću raznih daljinskih upravljača (razumijevanje infracrvene komunikacije)
3. svibnja 2014. Izrada web stranice koju poslužuje mikrokontroler. Testiranje digitalnog termometra.
4. svibnja 2014. Uspostavljanje poslužitelja. Testiranje klijent-poslužitelj komunikacije. Uspješno postavljanje informacija o trenutnoj temperaturi na web stranicu i proslijeđivanje željene temperature mikrokontroleru putem interneta.


2014/filip_cevapovic/projektni_zadatak.txt · Zadnja izmjena: 2023/06/19 18:11 (vanjsko uređivanje)