Korisnički alati

Site alati


2014:stjepan_gornik:moguci_scenariji_2

Scenariji v2

Ovo su scenariji za drugi oblik uređaja. Oni prošli mogu se također pogledati te se može i s njima iskombinirati konačna verzija scenarija.

Zbrajanje brojeva

Primjer ove aplikacije sastojao bi se u tome da se uzme prva pločica na kojoj bi se recimo nalazio ispisan broj 1. Kada bih taj broj stavio na pametnu ploču ona bi oko njega ispisala moguće operacije kao što se može vidjeti na slici. Tako što bih okretao tu pločicu, pomicala bi se i mala strelica koja određuje koju operaciju ću odabrati. kada sam odabrao operaciju uzimam drugu pločicu i stavljam je bilo gdje na ploču i te dvije pločice povezuju se krivuljom iznad koje je ispisana operacija. Iza druge pločice ispisuje se znak “=” i traži se da se stavi rješenje na ploču. Rješenje se odabire sa zadnje pločice i stavlja se na ploču te se ispisuje odgovarajuća poruka. Brojevi na pločicama mogu se mijenjati tako što će se pločica zatresti u određenom smjeru. Na slici ispod može se vidjeti primjer malo detaljnije.

Paleta boja

Na određenim pločicama nalaze se boje. Na početku aplikacije recimo da imamo 3 pločice koje imaju na sebi crvenu, zelenu i plavu boju. Tim bojama možemo pobojati sliku naše platno, a tamo gdje će se boje preklapati nastat će nova sekundarna boja po određenim pravilima. Ukoliko bismo željeli u jednu od pločica dodati neku novu boju, možemo to napraviti na paleti. Tamo možemo miješanjem dobiti cijeli spektar boja. Miješanje bi izveli preklapanjem pločice i palete. Ovisno o tome koliki je postotak preklapanja, tolikom bojom se paleta boja. Kada smo završili sa miješanjem, praznu pločicu možemo staviti na tu paletu i onda će odmah primiti zadanu boju. Prednost ovakve aplikacije sa sličnim drugima bila bi u tome što bismo kao i slikar za svaku boju mogli imati kist ili bismo mogli koristiti predefinirane boje. Kako bismo vratili pločice na početno stanje, možemo jednu od njih protresti i sve će se vratiti u prvotno stanje. Na slici ispod može se vidjeti grafički primjer.

Slijepa karta

Ovom aplikacijom mogli bismo provjeravati zanje iz geografije. Na ploči bi nam se prikazala slijepa karta te bismo mi morali pločice, na kojima bi bila ispisana imena gradova, staviti na njeno odgovarajuće mjesto. Slična aplikacija mogla bi se izvesti i sa rijekama.

2014/stjepan_gornik/moguci_scenariji_2.txt · Zadnja izmjena: 2023/06/19 18:11 (vanjsko uređivanje)