Korisnički alati

Site alati


2014:tomislav_sever:start

Sustav za pozicioniranje (Tomislav Sever)

Razrada konteksta

Slični projekti:

Beep

Pozicioniranje robota

Ovi sustavi koriste jedan izvor zvuka i četiri mikrofona, a ovaj projekt ima za ideju koristiti 4 izvora zvuka i jedan mikrofon.

Projektni zadatak

Svrha projekta

Pronaći osobu u zadanoj sobi.

Korisnici projekta

Posjetitelji koj nisu upoznati sa zgradom, slijepe osobe bez vodiča.

Ciljevi projekta

1. Pomoću mjerenja glasnoće zvuka raznih frekvencija odrediti udaljenost od svakog izvora zvuka

2. Triangulirati položaj osobe u 2 dimenzije

3. Ispitati preciznost mjerenja sustava.

4. Ispitati kako se sustav ponaša kada do mikrofona dopiru samo refleksije signala

Resursi

Projekt je “proof of concept” i koristit će se oprema dostupna na ZESOI-u . To uključuje barem 4 zvučnika, 1 mikrofon i 1 računalo. Programski kod pisat će se u Matlabu.

Ograničenja

Sustav zahtjeva da korisnik ima mikrofon dobro poznatih karakteristika te da je svaka prostorija opremljena sa barem 3 zvučnika. Budući da se frekvencijske karakteristike oba dijel sustava mijenjaju sa vremenom i raznim drugim parametrima sustav će sa vremenom gubiti na preciznosti. Sa obzirom na količinu potrebnih komponenata cijena ovakvog sustava u praktičnoj bi primjeni bila velika.

Komunikacija sa ostalim podsustavima

Sustav bi trebao poznavati nacrt zgrade a kao izlaz prema nekom centralnom sustavu davao bi koordinate korisnika u pojednioj sobi. Ako bude dovoljno vremena trebalo bi propisati formate karata i pozicija.

Komunikacija sa vanjskim sustavima

Komunikacija sa vanjskim sustavima nije predviđena.

Plan projekta

5.5.2014 -10.5.2014 : U dogovoru sa profesorom pronaći prostoriju za izvođenje pokusa vezanih uz projekt

12.5.2014 - 16.4.2014 : Razviti programsku podršku

19.4.2014 - 23.4.2014: Ispitati preciznost sustava.

Svrha sustava

Pronalazak osobe unutar prostorije i praćenje njenog kretanja

Ciljevi projekta

  • Pomoću zvuka ostvariti detekciju osobe unutar sobe
  • Ispitati precoznost sustava.
  • Ispitati ponašanje sustava u konkavnim prostorijama.

Plan projekta

Datum Očekivani rezultat

Rezultati projekta

Komentari

Povezati s „Kućni asistent“ te s „Nite Lite“ za velike prostore kako bi se moglo selektivno osvjetljavati kako osoba prolazi (aula FERa i sl.)


2014/tomislav_sever/start.txt · Zadnja izmjena: 2016/04/01 15:05 (vanjsko uređivanje)