Korisnički alati

Site alati


2015:matea_mihalj:projektni_zadatak

Svrha projekta

Održavanje temperature u prostorijama kuće na osnovu temperatura koje korisnik kuće postavi bez da mora razmišljati koliko prije treba upaliti grijanje da se prostorija zagrije. Olakšava održavanje prostorije toplom, na određenoj temperaturi, što ujedno smanjuje i troškove grijanja.

Korisnici projekta

Svi stanari kuće, stana, ili korisnici nekog poslovnog prostora.

Ciljevi projekta

  1. Upravljanje grijanjem preko wi-fi modula
  2. ​Web će služiti za postavljanje željenih temperatura u pojedinim prostorijama; spajanje preko već navedenog wi-fi modula
  3. Temperature u prostorijama će se očitavati i slati određenom frekvencijom
  4. Ako se očitana i postavljenja temperatura pojedine prostorije ne podudaraju izdavanje naredbe za upravljanje radijatorima​
  5. Provjeravanje je li došlo do promjene zadanih temperatura na webu.

Resursi

Termometar- očitavanje temperatura prostorija

​Wi-fi modul- omogućava pristup svakom stanaru postavkama temperatura; slanje informacijama o temperaturi radijatora kao i inaredbi uključivanja/isključivanja pojedinog radijatora

​Web stranica- preko wi-fi omogućen je pristup svim stanarima. Na webu se postavljaju željene temperature pojedinih prostorija.

​Arduino- upravlja svim navedenim zadaćama.

Ograničenja

Sustav će moći koristiti samo oni koji imaju pristup korištenom wi-fi modulu.

Komunikacija s ostalim podsustavima

Informacije o odnosima zadanih i očitanih temperatura, odnosno treba li ugasiti ili upaliti radijatore prima sustav sa pametno grijanje za postojeće klasične radijatore koji dalje radi na osnovu primljenih naredbi.

Komunikacija s vanjskim sustavima

Ne predviđa se izravna komunikacija s vanjskim sustavima.

Način prezentacije sustava

Prezentacija se biti u stvarnom vremenu s jednim termometrom. Termometar će se zagrijavati/hladiti i pokazati će se što se događa kad dođe do razlike postavljene i izmjerene temperature.

2015/matea_mihalj/projektni_zadatak.txt · Zadnja izmjena: 2016/04/01 15:05 (vanjsko uređivanje)