Korisnički alati

Site alati


2016:studenti:ispasic:projektni_zadatak

GOOMH - Get Out Of My House

Svrha projekta

Sustav će omogućiti slanje video stream-a sa nadzorne kamere putem Interneta, te će korisniku omogućiti kontrolu nad sustavom (pomicanje kamere, oglašavanje alarma, promjena mod-ova rada sustava itd. ). Također u slučaju detekcije neovlaštenog upada sustav uključuje alarm, poduzima određene mjere koje bi trebale odbiti uljeza (oglašavanje alarma), te obavještava korisnike sustava putem elektroničke pošte.

Korisnici projekta

Svi stanari stambenog objekta.

Ciljevi projekta

  1. U realnom vremenu uzimati slike sa kamere.
  2. Ovisno o modu rada sustava vršiti ili ne vršiti obradu slike (detekcija pomaka).
  3. Konačna slika šalje se server side aplikaciji koja sliku pak sliku prosljeđuje client side aplikaciji.
  4. Client side aplikaciji se pristupa preko pretraživača te je zadužena za interakciju sa korisnikom. Zahtjeve korisnika client side aplikacija prosljeđuje server side aplikaciji.
  5. Server side aplikacija ovisno o korisničkim zahtjevima pogoni ostatak periferije (alarm, LED diode, koračne motore koji pomiču kameru).

Resursi

Sustav će biti opremljen web kamerom. Koristit će koračne motore, te će biti opremljen signalnim LED diodama i piezzo zujalicom.

Sustav će biti implementiran na BeagleBone Black razvojnom sustavu koji koristi Debian operacijski sustav.

Koristit će se OpenCV C++ biblioteka, te Node.js framework za realizaciju sustava.

(Trenutno se razmišlja o patch-anju Linux kernela real-time patch-em.)

Ograničenja

Zbog želje da se cijena sustava smanji što je više moguće (cost-efficiency), koristit će se web kamera slabije kvalitete, te razvojna platforma sa manje procesne moći. Također koristit će se koračni motori slabijih performansi, što znači da se sustav neće moći opteretiti velikim teretom.

Komunikacija s ostalim podsustavima

Sustav za sada radi samostalno i ne planira se komunikacija sa drugim sustavima/podsustavima u kući.

Komunikacija s vanjskim sustavima

Ideja je da se korisnici sustava mogu spojiti na sustav sa udaljenih mjesta, što znači da sustav treba imati pristup Internetu.

Plan projekta

2016/studenti/ispasic/projektni_zadatak.txt · Zadnja izmjena: 2016/06/19 20:48 od ispasic