Korisnički alati

Site alati


2016:studenti:jpuskar:projektni_zadatak

Svrha projekta

Poljoprivreda danas se sve više automatizira kako bi imali veće prinose. Ovaj sustav trebao bi upravo to omogućiti uz smanjenu potrošnju vode i spriječavanje isušivanja biljaka. Ovaj sustav to radi na način da automatizira praćenje vlažnosti tla, temperaturu zraka, relativnu vlagu zraka i zalijevanje biljaka. Te sve parametre šalje na web stranicu te tamo možemo pratiti stanje naši biljaka i kontrolirati njihovo zalijevanje. Također sustav je primjenjiv i u kućanstvima ako želimo pratiti stanje naših biljaka i održavati ih na kvalitetan način.

Korisnici projekta

Svi stanari kuće, stana ili upotreba sustava na farmama.

Sustav će moći koristiti svi ljudi s pristupom webu.

Ciljevi projekta

 1. Detekcija vlažnosti tla
  - signalizacija ovisno o mokrini tla
  - slanje mjerenja na web stranicu
 2. Mjerenje temperature zraka te relativne vlažnosti zraka
  - slanje mjerenja na web stranicu
 3. Automatsko ili manualno zalijevanje biljaka
  - ovisno o mokrini tla, zalijevanje se pali/gasi
  - ili ga mi palimo i gasimo preko web stranice
 4. Praćenje vlažnosti tla, temperature zraka i relativne vlažnosti tla te kontrola zalijevanja biljaka putem weba
  ​​​​​​​- pregled i kontrola putem weba

Resursi

Sustav za automatsko praćenje stanja biljaka i zalijevanje biljaka
- jezga sustava je mikrokontroler iz porodice STM32F4 mikrokontrolera koji komunicira s senzorima, Wi-Fi modulom i pumpom za vodu
- rezistivni senzor za vlagu tla
- senzor za temperaturu zraka i relativnu vlažnost zraka HTU21D
- pumpa za vodu
- Wi-Fi modul ESP8266 za komunikaciju s web stranicom

​​​​​​​Web stranica
- prikaz svih mjerenja
- kontrola zalijevanja

Ograničenja

Sustav je u trenutnom obliku primjenjiv samo na manje poljoprivredne objekte i na “biljke u teglama”.

Sustav je trenutno moguće koristiti ili u automatiziranom načinu ili putem kontrole preko web stranice.

Komunikacija s ostalim podsustavima

​Sustav će komunicirati serijskom vezom s računalom za potrebe otklanjanja grešaka u programskoj podršci.

Mikrokontroler će direktno biti spojen na senzor vlažnosti tla i senzor za temperaturu zraka i relativnu vlažnost zraka. Mikrokontroler će preko serije biti spojen na ESP8266 wifi modul.

Sustav će komunicirati s web stranicom.

Plan projekta

Na što se sustav odnosi:
Sustav se odnosi na praćenje stanja biljaka i automatizaciju njihovog zalijevanja. To omogućuje smanjenu potrošnju vode, veće prinose i spriječava isušivanje biljaka. Moći će ga koristiti svi zainteresirani za takav sustav.

Funkcije sustava:
Sustav će pratiti vlagu tla, temperaturu zraka i relativnu vlažnost zraka te rezultate tih mjerenja slati na web stranicu preko Wi-Fi modula ESP8266. Na web stranici moguće je praćenje mjerenja te kontrola zalijevanja. Također moguće je i podešavanje sustava na automatski način rada.

Očekivana interakcija s korisnicima sustava:
Sustav će obavještavati korisnika putem web stranice.

Način prezentacije sustava:
Navedeni sustav je za razliku od komercijalno dostupnih sustava izuzetno jeftin. Sustavom je moguće upravljati preko web stranice što olakšava praćenje i kontrolu.

2016/studenti/jpuskar/projektni_zadatak.txt · Zadnja izmjena: 2023/06/19 18:11 (vanjsko uređivanje)