Korisnički alati

Site alati


2016:studenti:mbaric:start

Baby monitor za osobe s problemima sa sluhom

Razrada konteksta

Projektni zadatak

Svrha sustava

Pružiti pomoć roditeljima s problemima sa sluhom koji ne mogu čuti da im se dijete probudilo i da joj/mu je potrebna njihova pažnja.

Ciljevi projekta

  • Praćenje zvučnih aktivnosti djeteta dok spava
  • Slanje vibracijskog i/ili svjetlosnog signala kad dijete počinje biti aktivno ili kad jako plače (2 različita signala za svaku od situacija)
  • Olakšati komunikaciju između djeteta i roditelja, pritom pružajući roditelju mogućnost da obavlja razne poslove dok dijete spava, što inače ne bi mogao jer bi morao konstantno paziti na dijete
  • Izrada mobilne aplikacije koja roditelju omogućuje konstantno praćenje aktivnosti djeteta

Plan projekta

Datum Očekivani rezultat
10.4.2016. Analiza problema i pribavljanje potrebnih komponenata
22.5.2016. Osbosobljavanje sklopovlja i testiranje
5.6.2016. Upotpunjavanje dokumentacije
12.6.2016. Priprema prezentacije i snimanje videa


Rezultati projekta

2016/studenti/mbaric/start.txt · Zadnja izmjena: 2016/05/30 13:59 od mbaric