Korisnički alati

Site alati


2017:jivankovic:projektni_zadatak

DetPris - Detektor prisustva osoba

Svrha projekta

Detekcija prisutnosti osoba i evidencija o njihovom broju. Sustav omogućuje detekciju i prepoznavanje prisutnosti osoba u prostoriji, detekciju rada na računalu u svrhu učenja, detekciju rada na računalu u svrhu razonode, detekciju presvlačenja osobe, spavanja, odmaranja, plesanja i druženja.

Korisnici projekta

Svi stanari kuće ili stana.

Ciljevi cjelokupnog projekta

  1. Detektirati osobu u prostoru (ulazak, ostajanje u sobi, izlazak, broj osoba)
  2. Prepoznati aktivnosti osobe u prostoru (spava, uči, rad za računalom, kreće se,…)
  3. Predvidjeti daljnje moguće aktivnosti osobe na temelju detektiranih radnji
  4. Automatski prilagoditi ambijent

Uloga na projektu

Moja uloga bila je upoznati se s “programskim jezikom” za Arduino - mogućim načinima pisanja programskog koda, definiranja varijabli, funkcija, brzine i načina izvedbe koda i slično, osmisliti pseudokod (odnosno algoritam koji povezuje detekciju na senzorima s pojedinom radnjom), nabaviti, inicijalizirati i implementirati Real Time Clock (pronaći i proučiti odgovarajući library, dostupan online, za modul) u cijeli sustav kako bi mogli dobiti informaciju o dobu dana i na temelju toga donijeti odluke o pojedinim aktivnostima zajedno s informacijama sa senzora. Također zadatak mi je bio napisati dio programskog koda za detekciju aktivnosti na krevetu koje su se donosile na temelju informacija dobivenih sa senzora pritiska i RTC-a - ukoliko je senzor detektirao pritisak duže od pet minuta, provjerava se doba dana i odlučuje da li osoba spava (ako je noć; automatski se gasi lampa pokraj kreveta) ili osoba drijema (ako je dan te ako nema detekcije na ostalim senzorima).

Problem s kojim sam se suočila vezan je uz nedovoljno poznavanje C programskog jezika zbog čega nisam uspjela napraviti library koji bi sadržavao korištene funkcije čime bi glavni programski kod bio pregledniji i smanjio bi se broj funkcija koje su obavljale gotovo iste radnje. Zbog istog razloga problem sam imala i s inicijalizacijom RTC-a pošto su postojeći libraryji za inicijalizaciju sadržavali bugove, no uz proučavanje RTC datasheeta i strukture C jezika sam ovaj problem uspjela razriješiti.

Resursi

Sustav je ostvaren na Arduino platformi (Arduino Mega 2560). Za mjerenje i detektiranje određenih radnji korišteno je više senzorskih modula.

  • CDS PGM 5506 fotootpornik
  • FSR400 senzor pritiska
  • KY-038 arduino mikrofon
  • PIR senzor
  • maketa spavaće sobe
  • RTC DS1302

Ograničenja

Nepouzdanost sustava u slučaju prisustva više osoba u prostoru.

Do pogreške dolazi ako su osobe ušle u prostoriju jedna iza druge u kratkim vremenskim razmacima. Nepouzdanost je uzrokovana lošim odzivnim karakteristikama PIR senzora. Također, detekcija kućnih ljubimaca se može pogrešno interpretirati kao detekcija osobe.


Nepouzdanost sustava zbog individualnih navika korisnika

Najveće ograničenje ovog sustava je pogrešna interpretacija radnji zbog različitih individualnih navika korisnika. Polazi se od pretpostavke da osoba ne sluša glazbu prilikom učenja što nije nužno istina za svakog pojedinca. Također, ovakva postava senzora ne može razlikovati spava li osoba na krevetu ili uči i leži.


Nepouzdanost zbog lošeg odabira senzora

Upotreba fotootpornika kao senzora sile koji signalizira sjedenje za radnim stolom nije najbolji odabir jer će se aktivirati odlaganjem bilo čega na tu stolicu. Bolje rješenje bi bio senzor sile koji bi bio kalibriran na težinu osobe kao što je FSR senzor.

Sustav s FSR senzorom pritiska na krevetu izveden je da prepoznaje prisustvo jedne osobe prema prosječnoj težini.Takva kalibracija senzora nije potpuno pouzdana jer sustav nije u mogućnosti detektirati nalazi li se na krevetu jedna ili više osoba.


Kompleksnost ožičenja

Veliki broj senzora postavljenih po maketi sobe zahtijeva veliko i kompleksno povezivanje svakog od senzora što u praktičnoj primjeni nije poželjno i nije izvedivo.

Komunikacija s ostalim podsustavima

U svrhu prilagodbe ambijenta ostvarena je komunikacija s rasvjetnim sustavom. Ostavlja se mogućnost za povezivanje sa sustavom za kontrolu roleta što nije ostvareno zbog složenosti i nedostatka aktuatora.

Komunikacija s vanjskim sustavima

U okviru ovog projekta ne predviđa se komunikacija s vanjskim sustavima.

2017/jivankovic/projektni_zadatak.txt · Zadnja izmjena: 2017/06/28 23:32 od jivankovic