Korisnički alati

Site alati


2017:kcavic:projektni_zadatak

DetPris - Detektor prisustva osoba

Svrha projekta

Detekcija prisutnosti osoba i evidencija o njihovom broju. Sustav omogućuje detekciju i prepoznavanje prisutnosti osoba u prostoriji, detekciju rada na računalu u svrhu učenja, detekciju rada na računalu u svrhu razonode, detekciju presvlačenja osobe, spavanja, odmaranja, plesanja i druženja.

Korisnici projekta

Svi stanari kuće ili stana.

Uloga na projektu

Povezati i isprogramirati 2 PIR senzora da detektiraju ulazak, odnosno izlazak osoba iz prostorije. To je ostvareno u odnosu na redoslijed paljenja senzora gdje se pazilo na slučaj kada osoba prođe ispred senzora, a ne prođe kroz vrata. Problemi su se pojavili zbog električkih karatkeristika senzora čije vrijeme prestanka slanja signala nakon detekcije pokreta izazivalo prestanak rada cijelokupnog sustava kako se ne bi učitavalo više osoba kada prolazi samo jedna. To je rješeno dodavanjem određenih zastavica u programskom kodu. Također, zadatak mi je bio isprogramirati mikrofon.

Ciljevi cjelokupnog projekta

  1. Detektirati osobu u prostoru (ulazak, ostajanje u sobi, izlazak, broj osoba)
  2. Prepoznati aktivnosti osobe u prostoru (spava, uči, rad za računalom, kreće se,…)
  3. Predvidjeti daljnje moguće aktivnosti osobe na temelju detektiranih radnji
  4. Automatski prilagoditi ambijent

Resursi

Sustav je ostvaren na Arduino platformi (Arduino Mega 2560). Za mjerenje i detektiranje određenih radnji korišteno je više senzorskih modula.

  • CDS PGM 5506 fotootpornik
  • FSR400 senzor pritiska
  • KY-038 arduino mikrofon
  • PIR senzor
  • maketa spavaće sobe
  • RTC DS1302

Ograničenja

Nepouzdanost sustava u slučaju prisustva više osoba u prostoru.

Do pogreške dolazi ako su osobe ušle u prostoriju jedna iza druge u kratkim vremenskim razmacima. Nepouzdanost je uzrokovana lošim odzivnim karakteristikama PIR senzora. Također, detekcija kućnih ljubimaca se može pogrešno interpretirati kao detekcija osobe.


Nepouzdanost sustava zbog individualnih navika korisnika

Najveće ograničenje ovog sustava je pogrešna interpretacija radnji zbog različitih individualnih navika korisnika. Polazi se od pretpostavke da osoba ne sluša glazbu prilikom učenja što nije nužno istina za svakog pojedinca. Također, ovakva postava senzora ne može razlikovati spava li osoba na krevetu ili uči i leži.


Nepouzdanost zbog lošeg odabira senzora

Upotreba fotootpornika kao senzora sile koji signalizira sjedenje za radnim stolom nije najbolji odabir jer će se aktivirati odlaganjem bilo čega na tu stolicu. Bolje rješenje bi bio senzor sile koji bi bio kalibriran na težinu osobe kao što je FSR senzor.

Sustav s FSR senzorom pritiska na krevetu izveden je da prepoznaje prisustvo jedne osobe prema prosječnoj težini.Takva kalibracija senzora nije potpuno pouzdana jer sustav nije u mogućnosti detektirati nalazi li se na krevetu nalazi jedna ili više osoba.


Kompleksnost ožičenja

Veliki broj senzora postavljenih po maketi sobe zahtijeva veliko i kompleksno povezivanje svakog od senzora što u praktičnoj primjeni nije poželjno i nije izvedivo.

Komunikacija s ostalim podsustavima

U svrhu prilagodbe ambijenta planirano je ostvariti komunikaciju sa sustavom za kontrolu glazbe i senzorima ambijentalne ugodnosti. Komunikacija nije ostvarena zbog nedostatka aktuatora i složenosti izvedbe, ali je ostavljena mogućnost nadogradnje.

Komunikacija s vanjskim sustavima

U okviru ovog projekta ne predviđa se izravna komunikacija s vanjskim sustavima.

Plan projekta

DatumOčekivani rezultat
1.5.2017.Nabavka komponenti
10.5.2017.Testiranje senzora i izrada makete
1.6.2017.Implementacija i povezivanje senzora
5.6.2017.Izrada videa i prezentacije


2017/kcavic/projektni_zadatak.txt · Zadnja izmjena: 2017/06/28 23:48 od jivankovic