Korisnički alati

Site alati


2017:kledic:projektni_zadatak

DetPris - Detektor prisustva osoba

Svrha projekta

Detekcija prisutnosti osoba i evidencija o njihovom broju. Sustav omogućuje detekciju i prepoznavanje prisutnosti osoba u prostoriji, detekciju rada na računalu u svrhu učenja, detekciju rada na računalu u svrhu razonode, detekciju presvlačenja osobe, spavanja, odmaranja, plesanja i druženja.

Korisnici projekta

Svi stanari kuće ili stana.

Uloga na projektu

Osmisliti način na koji će se detektirati rad na računalu te kako će se na osnovu određenih parametara odrediti koristi li osoba računalo u svrhu razonode ili učenja, kao i implementirati i testirati senzore pomoću kojih ćemo izvršiti detekciju te napisati pripadni kod. Potrebno je bilo detektirati i radnju presvlačenja osobe. Kombinacijom senzora i njihovim povezivanjem na Arduino te signalizacijom pomoću LED dioda ostvarena je detekcija rada na računalu te presvlačenja. Radnja presvlačenja uspješno je detektirana pomoću fotootpornika smještenog u ormar, a rad računalu pomoću tipkala smještenog na računalo i fotootpornika koji se nalazi na stolici. Nije jasno ostvarena distinkcija između korištenja računala u svrhu razonode i u svrhu učenja.

Ciljevi cjelokupnog projekta:

  1. Detektirati osobu u prostoru (ulazak, ostajanje u sobi, izlazak, broj osoba)
  2. Prepoznati aktivnosti osobe u prostoru (spavanje, učenje, rad za računalom, ples, druženje, presvlačenje)
  3. Predvidjeti daljnje moguće aktivnosti osobe na temelju detektiranih radnji
  4. Automatski prilagoditi ambijent

Resursi

Sustav je ostvaren na Arduino platformi (Arduino Mega 2560). Za mjerenje i detektiranje određenih radnji korišteno je više senzorskih modula.

  • CDS PGM 5506 fotootpornik
  • FSR400 senzor pritiska
  • KY-038 arduino mikrofon
  • PIR senzor
  • maketa spavaće sobe
  • RTC DS1302

Ograničenja

Nepouzdanost sustava u slučaju prisustva više osoba u prostoru.

Do pogreške dolazi ako su osobe ušle u prostoriju jedna iza druge u kratkim vremenskim razmacima. Nepouzdanost je uzrokovana lošim odzivnim karakteristikama PIR senzora. Također, detekcija kućnih ljubimaca se može pogrešno interpretirati kao detekcija osobe.


Nepouzdanost sustava zbog individualnih navika korisnika

Najveće ograničenje ovog sustava je pogrešna interpretacija radnji zbog različitih individualnih navika korisnika. Polazi se od pretpostavke da osoba ne sluša glazbu prilikom učenja što nije nužno istina za svakog pojedinca. Također, ovakva postava senzora ne može razlikovati spava li osoba na krevetu ili uči i leži.


Nepouzdanost zbog lošeg odabira senzora

Upotreba fotootpornika kao senzora sile koji signalizira sjedenje za radnim stolom nije najbolji odabir jer će se aktivirati odlaganjem bilo čega na tu stolicu. Bolje rješenje bi bio senzor sile koji bi bio kalibriran na težinu osobe kao što je FSR senzor.

Sustav s FSR senzorom pritiska na krevetu izveden je da prepoznaje prisustvo jedne osobe prema prosječnoj težini.Takva kalibracija senzora nije potpuno pouzdana jer sustav nije u mogućnosti detektirati nalazi li se na krevetu nalazi jedna ili više osoba.


Kompleksnost ožičenja

Veliki broj senzora postavljenih po maketi sobe zahtijeva veliko i kompleksno povezivanje svakog od senzora što u praktičnoj primjeni nije poželjno i nije izvedivo.

Komunikacija s ostalim podsustavima

U svrhu prilagodbe ambijenta planirano je ostvariti komunikaciju sa sustavom za upravljanje glazbom koji bi se palio/gasio prema željama korisnika. Nije ostvareno zbog nedostatka aktuatora i složenosti izvedbe, ali je ostavljena mogućnost nadogradnje.

Komunikacija s vanjskim sustavima

U okviru ovog projekta ne predviđa se komunikacija s vanjskim sustavima.

2017/kledic/projektni_zadatak.txt · Zadnja izmjena: 2023/06/19 18:11 (vanjsko uređivanje)