Korisnički alati

Site alati


2017:studenti:dkutlesa:projektni_zadatak

Svrha projekta

Omogućiti slijepim i slabovidnim lakše snalaženje u svakodnevnim situacijama poput kupovine. Sustav će omogućiti skeniranje bar koda te reprodukciju govornog opisa proizvoda. Ako se skenirani proizvod ne nalazi u bazi podataka, sustav će omogućiti dodavanje novih objekata u bazu podataka.

Članovi tima

Korisnici projekta

Slijepe i slabovidne osobe te njihovi skrbnici.

Ciljevi projekta

  • Upoznati se s alatima za rad s poslužiteljima
  • Podići poslužitelj na osobnom računalu
  • Povezati aplikaciju i poslužitelj
  • Omogućiti prijenos zvučnih zapisa s mobilnog uređaja na poslužitelj i obrnuto
  • Proširiti znanje o bazama podataka i poslužitelju
  • Konačni cilj je izraditi funkcionalnu aplikaciju

Resursi

  • Pametni telefon s Android sustavom
  • XAMPP
  • Laptop ili osobno računalo

Zadatak

Moj zadatak je bio riješiti poslužiteljsku stranu ovoga projekta. Iako bi se baza podataka mogla voditi i samo lokalno na mobilnom telefonu odlučeno je kako je pogodnije koristiti bazu podataka na poslužitelju. Glavni razlog je stvaranje velike baze podataka proizvoda ako se aplikacijom služi mnoštvo korisnika. Kako je u aplikaciju potrebno unijeti zvučni zapis imena svakog proizvoda ovakvim pristupom se višestruko ubrzava punjenje baze podataka.

Ograničenja

Nepoznavanje alata i programskih jezika koji se koriste za rad s poslužiteljima. Ograničenje trenutne konfiguracije sustava je mogućnost komunikacije između mobilnog telefona i poslužitelja samo ako se nalaze na istoj lokalnoj mreži.

Rezultat

Svi planirani ciljevi su ostvareni, a to su podizanje poslužitelja, uspostava komunikacije između aplikacije i poslužitelja te uspješan upis artikala u bazu podataka kao i prijenos zvučnih zapisa te spremanje u lokalnu memoriju poslužitelja. Poslužitelj je ostvaren uz pomoć programa XAMPP dok je obrada zahtjeva iz aplikacije izvršena pomoću PHP skripti.

Realizirane su dvije skripte. Prva skripta se zove „checkstatusonserver“ te nam ona služi za provjeru je li postoji zapis s primljenim imenom u bazi podataka. Ako zapis postoji, aplikaciji na mobilnom telefonu se šalje poveznica s koje je moguće skinuti zvučni zapis imena skeniranog artikla. Ako artikl nije pronađen u bazi podataka skripta vraća oznaku greške. U ovu skriptu su također implementirane i funkcije za bilježenje uspješnosti ili neuspješnosti pronalaska u tekstualnu datoteku istog imena kao i skripta. Te funkcije su nam pomogle pri testiranju i otklanjanju problema sa samom aplikacijom i bazom podataka. U nastavku se nalazi kod prve skripte.

Druga PHP skripta se zove „uploadfiletoserver“ te nam služi kod unosa novog proizvoda u bazu podataka. Skripta obrađuje primljeni zvučni zapis te ga sprema u definiranu datoteku na poslužitelju. Ovdje su također implementirane funkcije za bilježenje uspješnosti ili neuspješnosti prijenosa te su nam puno pomogle pri ispravljanju grešaka u komunikacijskom kanalu s aplikacijom.

2017/studenti/dkutlesa/projektni_zadatak.txt · Zadnja izmjena: 2017/06/28 22:16 od dkutlesa