Korisnički alati

Site alati


2017:studenti:dmalic:start

Sonar za slijepe

Razrada konteksta

Projektni zadatak

Svrha sustava

U prvoj fazi projekta, cilj nam je napraviti sustav koji će omogućiti slijepim i slabovidnim osoboma brže kretanje po ravnom terenu. Sustav bi, na temelju senzora u naočalama, davao zvučni signal čija bi frekvencija oglašavanja i jačina zvuka bila proporcionalna udaljenosti prepreke od korisnika, a “fokus” udaljenosti bi bio određen brzinom koraka.

Kao nadogradnja projekta na postojećem sustavu bi se moglo omogućiti kretanje i po neravnom terenu s niskim zaprekama (kao što su npr. rupe, lokve, stepenice, različiti predmeti koji se nalaze na tlu itd.).

Ciljevi projekta

Sustav će moći detektirati prepreke koje se nalaze području glave i ramena korisnika. On mora signalizirati korisniku zvučnim signalima detekciju prepreke i to frekvencijom i jačinom zvuka korisnika informirati o udaljenosti iste. Ideja je da se na temeljudetekcije koraka piezo senzorima izračunava brzina hoda koja se koristi pri određivanju daljine fokusa. U tu svrhu treba ugraditi i potenciometar kojim će se moći odrediti duljina koraka za pojedinog korisnika te i to uključiti u izračun brzine hoda. Također taj isti potenciometar može služitit osobi za produljenje fokusa pri nepromijenjenoj brzini hoda. Koraci koji ujedno opisuju dijelove sustava su:

  1. Povezati ultrazvučni senzor za udaljenost, piezo senzore za detekciju brzine hoda, potenciometar i slušalice s Arduinom. Sve povezati preko utične pločice, dodati odgovarajuće otornike.
  2. Uključiti u sustav signalizacijske LED diode koje omogućuje lakše praćenje izvršavanja koda.
  3. Napisati programsku potporu za Arduino razvojnu pločicu.
  4. Spajanje zvučnika i odspajanje nepotrebnih dioda te prilagodba programske podrške.
  5. Početno testirati sustav uz prilagodbu parametara zaglavlja.
  6. Prilagođenje sustava za lakšu upotrebu, lemljenje komponenata na perforiranu pločicu.
  7. Spajanje slušalica u za to predviđeni utor i prilagodba programske podrške.
  8. Testiranje sustava.

Plan projekta

DatumOčekivani rezultat

15.5.2017

19.5.2017

20.5.2017

22.5.2017

28.5.2017

30.5.2017

Spajanje komponenata (početna verizija sa siganlizacijskim diodama)

Pisanje programske podrške

Spajanje zvučnika i prilagodba koda

Testiranje uz prilagodbu parametara

Lemljenje na perforiranu pločicu i spajanje slušalica

​​​​​​​Testiranje

Slični projekti i razlika nasuprot našem projektu

Slični projekti, ostvarenja i povezane institucije

U navedenom projektu nije realizirana mogućnost podešavanja fokusa.


2017/studenti/dmalic/start.txt · Zadnja izmjena: 2017/06/27 16:34 od dmalic