Korisnički alati

Site alati


2017:studenti:dstefok:projektni_zadatak

Svrha projekta

Detekcija i mjerenje jakosti buke u nekom prostoru. Ukoliko je razina buke vea od dozvoljene, sustav će paljenjem LED dioda obavijestiti odgovorne osobe.

Koristinici projekta

Najčešće knjižnice, no uz izmjene može se primijeniti i u drugim institucijama u kojima je potrebna tišina, kao što su npr. zdravstvene ustanove. Potencijalno se može koristiti u učionicama uz izmjene u vidu omogućavanja govora jedne osobe (predavača) iznad predviđene razine buke.

Ciljevi projekta

  • Detekcija razine buke unutar određenih dijelova prostorije;
  • Uspoređivanje izmjerene razine buke s maksimalnom dozvoljenom;
  • Lociranje izvora zvuka uz pomoć planski postavljenih senzora;
  • Upozoravanje korisnika u slučaju prekoračenja dozvoljene razine;

Resursi

  • Arduino
  • Senzori zvuka
  • Indikatori prekomjerne razine buke u obliku LED dioda

Ograničenja

  • Prostorno ograničenje;

Karakteristike prostora su najveće ograničenje ovoga projekta. Potrebno je pokriti određeni prostor što manjim brojem senzora, a istodobno zahtjevati da broj senzora bude dovoljan kako bi mogli rekonstruirati otkud buka dolazi. Pozicioniranje samih senzora mora biti u skladu s karakteristikama postora kao što su oblik prostorije, raspored sjedenja i sl.

  • Izvor napajanja;

Detektori moraju biti postavljeni na mjesta u blizini izvora napajanja.

2017/studenti/dstefok/projektni_zadatak.txt · Zadnja izmjena: 2017/06/07 22:11 od dstefok