Korisnički alati

Site alati


2017:studenti:eninic:cijeli_projektni_zadatak

Svrha projekta

Detekcija i mjerenje jakosti buke u nekom prostoru. Ukoliko je razina buke veća od dozvoljene, sustav će paljenjem LED dioda obavijestiti odgovorne osobe.

Korisnici projekta

Najčešće knjižnice, no uz izmjene se može primijeniti i u drugim institucijama u kojima je potrebna tišina, kao što su npr. zdravstvene ustanove. Potencijalno se može koristiti u učionicama uz izmjene u vidu omogućavanja govora jedne osobe (predavača) iznad predviđene razine buke.

Ciljevi projekta

 • Detekcija razine buke unutar određenih dijelova prostorije;
 • Uspoređivanje izmjerene jakosti sa maksimalnom dozvoljenom;
 • Lociranje izvora zvuka uz pomoć planski postavljenih sezora;
 • Upozoravanje korisnika u slučaju prekoračenja jakosti.

Resursi

 • Arduino Uno;
 • Mikrofoni;
 • Otpornici;
 • LED diode.

Ograničenja

1. Prostorno ograničenje

 • Svaki senzor ima određeni domet unutar kojeg radi pa je potrebno osigurati da prostorija ima dovoljan broj detektora postavljenih na mjesta takva da se obuhvati cijelo područje. Potrebno je detaljno proučiti karakteristike prostora u kojemu se sustav postavlja kako bi se jasno odredila mjesta predviđena za ugradnju senzora.

2. Izvor napajanja

 • Detektori moraju biti postavljeni na mjesta u blizini izvora napajanja.

3. Procesorska moć Arduino Uno razvojne platforme

 • Potreba za procesorom dovoljno velike moću u svrhu preciznog lociranja izvora zvuka

4. Cijena i kvaliteta elektroničkih komponenata korištenih u razvoju projekta

 • Cijena elektroničkih komponenata jako važna zbog ograničenih novčanih sredstava
 • Cijena elektroničkih komponenata utječe na kvalitetu istih (npr. mikrofon)

Vlastita uloga na projektu

Zadatak kolege Lovre Šiljega i mene je bilo snimanje raznih zvukova (potencijalne buke) te proučavanje njihovih frekvencijskih karakteristika koristeći algoritam u MATLAB-u.

Na početku rada, istražila sam na koje načine se rade slični projekti, koji su sve koraci potrebni za implementaciju senzora za detekciju buke, te kakve rezultate možemo očekivati. Nakon toga, prije nego što su kolege programski počeli implementirati senzor, mobitelom sam snimala neke zvukove koji bi u prostorijama gdje je potrebna tišina (poput knjižnice ili čekaonice u bolnici) predstavljali potencijalnu buku (primjerice gužvanje papira, pomicanje stolice po podu i slično).

Također, prilikom snimanja tih zvukova, pomoću aplikacije na mobitelu sam mjerila jakost zvuka koju smo kasnije uspoređivali s rezultatima dobivenim u MATLAB-u. Uz to, jakost tih zvukova nam je poslužila pri postavljanju referentnih vrijednosti u programskom kodu.

2017/studenti/eninic/cijeli_projektni_zadatak.txt · Zadnja izmjena: 2017/06/29 01:38 od eninic