Korisnički alati

Site alati


2017:studenti:eninic:projektni_zadatak

Svrha projekta

Detekcija i mjerenje jakosti buke u nekom prostoru. Ukoliko je razina buke veća od dozvoljene, sustav će paljenjem LED dioda obavijestiti odgovorne osobe.

Korisnici projekta

Najčešće knjižnice, no uz izmjene se može primijeniti i u drugim institucijama u kojima je potrebna tišina, kao što su npr. zdravstvene ustanove. Potencijalno se može koristiti u učionicama uz izmjene u vidu omogućavanja govora jedne osobe (predavača) iznad predviđene razine buke.

Ciljevi projekta

  • Detekcija razine buke unutar određenih dijelova prostorije;
  • Uspoređivanje izmjerene jakosti sa maksimalnom dozvoljenom;
  • Lociranje izvora zvuka uz pomoć planski postavljenih sezora;
  • Upozoravanje korisnika u slučaju prekoračenja jakosti.

Resursi

  • Arduino Uno;
  • Mikrofoni;
  • Otpornici;
  • LED diode.

Ograničenja

1. Prostorno ograničenje

  • Svaki senzor ima određeni domet unutar kojeg radi pa je potrebno osigurati da prostorija ima dovoljan broj detektora postavljenih na mjesta takva da se obuhvati cijelo područje. Potrebno je detaljno proučiti karakteristike prostora u kojemu se sustav postavlja kako bi se jasno odredila mjesta predviđena za ugradnju senzora.

2. Izvor napajanja

  • Detektori moraju biti postavljeni na mjesta u blizini izvora napajanja.

Vlastita uloga na projektu

2017/studenti/eninic/projektni_zadatak.txt · Zadnja izmjena: 2017/06/29 00:13 od lsiljeg