Korisnički alati

Site alati


2017:studenti:kzoric:projektni_zadatak

Svrha projekta

Detekcija i mjerenje jakosti buke u nekom prostoru. Ukoliko je razina buke veća od dozvoljene, sustav će paljenjem LED dioda obavijestiti odgovorne osobe.

Korisnici projekta

Najčešće knjižnice, no uz izmjene se može primijeniti i u drugim institucijama u kojima je potrebna tišina, kao što su npr. zdravstvene ustanove. Potencijalno se može koristiti u učionicama uz izmjene u vidu omogućavanja govora jedne osobe (predavača) iznad predviđene razine buke.

Ciljevi projekta

 • Detekcija razine buke unutar određenih dijelova prostorije;
 • Uspoređivanje izmjerene jakosti sa maksimalnom dozvoljenom;
 • Lociranje izvora zvuka uz pomoć planski postavljenih sezora;
 • Upozoravanje korisnika u slučaju prekoračenja jakosti.

Resursi

 • Arduino Uno;
 • Mikrofoni;
 • Otpornici;
 • LED diode.

Ograničenja

1. Prostorno ograničenje

 • Svaki senzor ima određeni domet unutar kojeg radi pa je potrebno osigurati da prostorija ima dovoljan broj detektora postavljenih na mjesta takva da se obuhvati cijelo područje. Potrebno je detaljno proučiti karakteristike prostora u kojemu se sustav postavlja kako bi se jasno odredila mjesta predviđena za ugradnju senzora.

2. Izvor napajanja

 • Detektori moraju biti postavljeni na mjesta u blizini izvora napajanja.

3. Procesorska moć Arduino Uno razvojne platforme

 • Potreba za procesorom dovoljno velike moću u svrhu preciznog lociranja izvora zvuka

4. Cijena i kvaliteta elektroničkih komponenata korištenih u razvoju projekta

 • Cijena elektroničkih komponenata jako važna zbog ograničenih novčanih sredstava
 • Cijena elektroničkih komponenata utječe na kvalitetu istih (npr. mikrofon)

Vlastita uloga na projektu

Moja uloga na projektu je bila proučavanje metoda lociranja izvora zvuka i realizacija takve metode razvijenim detektorom buke. Osnovna metoda za lociranje izvora je metoda triangulacije koja se zasniva na geometrijskim načelima trokuta, te kao takva ima široku primjenu (navigacija, meterologija, itd.). Obzirom da se detektorom buke mjeri prisutnost zvučnog signala, najpovoljnija metoda triangulacije je ona zasnovana na mjerenju udaljenosti izvora od senzora pomoću razlike vremena između primljenog i odaslanog singala. Sustav za određivanje izvora zvuka bi se sastojao procesorske jedinice, termometra i nekoliko mikrofona. Iako je ovakva metoda veoma izvedljiva i primjenjiva, realizacija ovakvog sustava na Arduino Uno razvojnoj platformi je ograničena jer ova vrsta problema zahtijeva dovoljno veliku procesorsku moć.

2017/studenti/kzoric/projektni_zadatak.txt · Zadnja izmjena: 2017/06/29 02:00 od drogulj