Korisnički alati

Site alati


2018:antonija_marinovic:cijeli_projektni_zadatak

Svrha projekta

Nite Lite sustav za noćnu rasvjetu omogućuje korisnicima lakše kretanje po spavaćoj sobi u mraku.

Korisnici projekta

Namjenjeno je svim stanarima kuća, stambenih jedinica. Također i ljudima koji imaju problema s mjesečarenjem. Ugradnja ovakvog sustava pogotovo bi olakšala kretanje djeci i starijih po noći i pametno rješenje bilo bi ugraditi napredniji sustav po cijeloj kući i stubama.

Ciljevi projekta

 • Dizajniranje sustava namjenske rasvjete koji se sastoji od Arduino Mega mikrokontrolera, senzora pokreta(PIR), LED trake, RTC modula, Ethernet shielda i ostalih elektroničkih komponenti.
 • Automatsko paljenje LED trake putem Arduino Mega mikrokontrolera nakon detekcije pokreta.
 • Definiranje više načina rada ovisno o trenutnom vremenu.
 • Kreiranje web stranice koja prikazuje sva vremena ustajanja osobe tijekom noći te tako služi za detekciju mjesečarenja.
 • Omogućiti paljenje i gašenje LED trake preko web stranice.

Resursi

 • Arduino Mega
 • protoboard
 • LED traka
 • RTC modul
 • PIR senzor
 • Ethernet Shield

Ograničenja

1. Sustav se ne nalazi u nikakvom kućištu.

2. Arduino Mega mikrokontroler se napaja preko USB priključka.

3. Spor odziv LED trake preko weba, iznosi oko 0.5 sekundi.

4. Cijena je velika u odnosu na proizvode slične namjene.

Komunikacija s ostalim podsustavima

Nite Lite se sastoji od 3 podsustava – PIR senzora koji predstavlja detektor pokreta, Ethernet Shield s kojim se uspostavlja veza sa web serverom i LED trake.

Komunikacija s vanjskim sustavima

Spajanje na Web server ostvareno je pomoću Arduino Ethernet Shielda na Arduino Mega platformi. Svrha kreiranja Web servera je praćenje mjesečarenja korisnika ovog sustava.

Vlastita uloga na projektu

​​​Zajedno s ostalim članicama tima na početku sam se bavila proučavanjem sustava za noćnu rasvjetu i mogućim rješenjima ovog problema. Nakon podjele zadataka naglasak na moj udio u ovom projektu je stavljen na kreiranje web servera. Na početku je bilo potrebno proučiti Ethernet Shield i kako se on spaja na Arduino Mega platformu, korištenje SD kartice, inicijalizacija i komunikacija preko ethernet kabela. Web Server je realiziran primjenom Ethernet Shielda i Arduino Mega. Na SD kartici nalazi se index.html datoteka koja definira izgled stranice. Trebala sam urediti index.html datoteku tako da se na njoj nalaze 2 okvira. U prvom okviru pod nazivom Vrijeme postavila sam da se ispisuje točno vrijeme pokreta kojeg je senzor detektirao. Vrijednosti se ispisuju jedno ispod drugog. U drugom okviru nalazi se gumb pomoću kojeg sam omogućila da palimo odnosno gasimo LED traku. Paljenjem i gašenjem gumba omogućila sam i resetiranje teksta. Prije pisanja programa bilo je potrebno inicijalizirati SD karticu i provjeriti postoji li html datoteka na samoj kartici. Ovisno o kojem Ethernet modulu se radi trebala sam postaviti pripadajuću MAC adresu i ovisno o mreži slobodnu IP adresu. U konačnici pristupanjem odgovarajućoj IP adresi prikazuje se web stranica koja prikazuje sva vremena ustajanja osobe tijekom noći te tako služi za detekciju mjesečarenja.

2018/antonija_marinovic/cijeli_projektni_zadatak.txt · Zadnja izmjena: 2018/06/17 20:50 od amarinovic