Korisnički alati

Site alati


2018:antonio_stanesic:projektni_zadatak

TruePresence sustav

Svrha projekta

Projektirati sustav koji će biti senzorski čvor prema većem sustavu. Zadatak većeg sustava je praćenje i vizualizacija zauzetosti velikog broja stolaca u određenom prostoru. Senzorski čvor će detektirati prisutnost na određenom stolcu i mjerenja prosljeđivati većem sustavu. U tako zamišljenoj topologiji sustava, pojedina prostorija posjeduje jedan veći sustav i mnogo senzorskih čvorova TruePresence.

Korisnici projekta

Ovisno o konačnoj primjeni - potencijalno široko područje primjene:

 • Ugostiteljstvo
 • Javne knjižnice
 • Studentski prostori
 • Prostori za co-working
 • Startup akceleratori

Podjednako:

 • Administratori i vlasnici sustava
 • Krajnji korisnici

Ciljevi projekta

Izraditi sustav koji će:

 1. Biti dio većeg podsustava;
 2. Pouzdano pratiti zauzetost određenog uredskog stolca (na kojem je sustav postavljen) u realnom vremenu;
 3. Trenutno dojavljivati stanje putem BLE bežične veze;
 4. Biti karakteriziran niskom potrošnjom (vrijeme autonomije > 100 sati);
 5. Imati jednostavan i praktičan sustav postavljanja na željeni stolac.

Resursi

Sustav će biti ostvaren na PSoC 4 BLE mikrokontroleru pomoću kapacitivnog senzora CapSense.

Ostatak sustava čine baterija, kućište s načinom postavljanja (ljepilo ili slični adhezivi, “čičak-traka” i sl), otpornici (za sustav mjerenja razine baterije), tipkalo (sklopka za reset) i elektroda.

Ograničenja

Sustav je zapravo podsustav - nije namijenjen za samostalnu uporabu.

Sustav koristi baterijsko napajanje, no još uvijek ne koristi reducirane režime rada, pa nije moguće koristiti sustav dulje vrijeme (tjedni, mjeseci, godine…) bez mijenjanja baterija.

Sustav je potrebno postaviti na podnožje stolca kako bi mogao funkcionirati.

Komunikacija s ostalim podsustavima

Sustav komunicira sa ostatkom sustava kao BLE Broadcaster, periodičnim slanjem pred-definiranih paketa. Paketi su skanabilni, što znači da je moguće zatražiti dodatne informacije od TruePresence sustava.

Komunikacija s vanjskim sustavima

Nije predviđena komunikacija sa vanjskim sustavima.

2018/antonio_stanesic/projektni_zadatak.txt · Zadnja izmjena: 2018/06/14 10:22 od astanesic