Korisnički alati

Site alati


2018:domagoj_fumic:projektni_zadatak

Svrha projekta

Svrha sustava je paliti rasvjetu u dijelu prostorije gdje su ljudi, a gasiti ondje gdje ljudi trenutno nisu kako bi se štedila električna energija i čuvao okoliš. Također, sustav nalazi primjenu u dugačkim hodnicima (npr. bolničkim, uredskim, školskim, hotelskim…) gdje je potrebno slijedno osvjetljavati dijelove hodnika gdje se ljudi kreću.

Korisnici projekta

 • Vlasnici boravećih prostora s više od jednog rasvjetnog mjesta.
 • Institucije s dugačkim hodnicima (npr. bolnice, škole, tvrtke, hoteli, fakulteti…)

Ciljevi projekta

 • Pratiti položaj osoba u prostoriji.
 • Paliti svjetla u onom dijelu prostorije gdje ljudi borave.
 • Držati svjetla ugašena u onom dijelu prostorije gdje ljudi ne borave.
 • Omogućiti korisniku paljenje svih svjetala u prostoriji neovisno o tome gdje se oni nalaze.
 • Omogućiti korisniku u svakom trenutku gašenje svih svjetala daljinskim upravljačem.
 • Omogućiti korisniku u svakom trenutku dovođenje stanje rasvjete u ono koje je bilo prije gašenja daljinskim upravljačem.

Resursi

Ograničenja

 • Sustav neće reagirati u slučaju da osoba prođe van dometa detekcije senzora (PIR izvedba za hodnike).
 • U slučaju postave senzora na nizak visinski nivo moguća aktivacija senzora od strane kućnih ljubimaca.
 • Obveza postojanja nadzornika (engl. master) u dugačkim hodnicima.

Komunikacija s ostalim podsustavima

Senzori (fotodiode + fototranzistori i PIR-ovi, ovisno o izvedbi) dojavljuju mikrokontroleru informacije o prisutnosti osobe preko ulaznih priključaka, dok mikrokontroler pali svjetleće diode preko izlaznih priključaka. Također, mikrokontroler prikuplja informacije od modula daljinskog upravljača te prekidača za paljenje svih svjetala.

Komunikacija s vanjskim sustavima

Nije predviđena komunikacija s vanjskim sustavima.

Plan projekta

DatumOčekivani rezultat
19.3. - 25.3.Idejna razrada projekta, izrada nacta električne sheme
26.3. - 30.3.Izrada nacrta tiskane pločice
2.4. - 20.4.Nabava elektroničkih komponenti, izrada tiskane pločice, lemljenje komponenata, uhodavanje
7.5. - 18.5.Razvoj i uhodavanje programske podrške
21.5. - 8.6.Testiranje, ispitivanje, izrada tekstualne dokumentacije i video prezentacije

Moje uloge na projektu

 • Sudjelovanje u idejnoj razradi
 • Izrada nacrta električnih shema
 • Pisanje programskog koda
 • Dokumentiranje gore navedenih dijelova
 • Izrada video prezentacije


Idejna razrada uključivala je razvijanje sustava tako da bude što efikasniji i primjenjiviji za aplikacije za koje je zamišljen. Važan zadatak idejne razrade sadržavao je izbor senzora. Za aplikaciju koja se rabi u boravećim prostorima odabrani su senzori koji se sastoje od odašiljačke IR diode i fototranzistora. Ti su se senzori pokazali dobrima zbog niske cijene i njihove velike usmjerenosti što je bilo važno u dotičnoj aplikaciji jer njima određujemo samo prisutnost osobe koja sustav koristi. U obzir za tu implementaciju došli su još TSOP senzori koji primaju modulirane signale, ali smo od njih odustali jer poskupljuju sklopovlje i otežavaju programsku podršku. Za implementaciju izvedbe u dugačkim hodnicima odabrani su PIR senzori zbog niske cijene i širokog opsega detekcije koja je ondje važna (detaljno opisano u dokumentaciji). Izuzev odabira senzora i načina iščitavanja podataka s njih, prije izrade nacrta električne sheme ključno je bilo odabrati mikrokontroler. U ovoj aplikaciji (kako implementiranoj tako i onoj teorijski razrađenoj) je zahtjev na mikrokontroler bio prvenstveno u dostatnom broju ulazno/izlaznih priključaka, odnosno mnogi mikrokontroleri su mogli biti korišteni. Odlučili smo se baš za PIC16F84A zbog iskustva s njim u prijašnjem radu, niske cijene i jednostavnosti. Tijekom izrade nacrta električne sheme korištene su tehničke dokumentacije (engl. datasheet) IR diode, fototranzistora te mikrokontrolera. Po izradi električne sheme izrađen je nacrt tiskane pločice, a zatim i sama tiskana pločica. Tada sam pristupio pisanju i uhodavanju programske podrške. Na kraju, u skladu s uputama, izradio sam dokumentaciju i video prezentaciju projekta.

2018/domagoj_fumic/projektni_zadatak.txt · Zadnja izmjena: 2018/06/21 13:13 od dfumic