Korisnički alati

Site alati


2018:eugen_peci:projektni_zadatak

Svrha projekta

Svrha sustava je paliti rasvjetu u dijelu prostorije gdje su ljudi, a gasiti ondje gdje ljudi trenutno nisu kako bi se štedila električna energija i čuvao okoliš. Također, sustav nalazi primjenu u dugačkim hodnicima (npr. bolničkim, uredskim, školskim, hotelskim…) gdje je potrebno slijedno osvjetljavati dijelove hodnika gdje se ljudi kreću.

Korisnici projekta

 • Vlasnici boravećih prostora s više od jednog rasvjetnog mjesta.
 • Institucije s dugačkim hodnicima (npr. bolnice, škole, tvrtke, hoteli, fakulteti…)

Ciljevi projekta

 • Pratiti položaj osoba u prostoriji.
 • Paliti svjetla u onom dijelu prostorije gdje ljudi borave.
 • Držati svjetla ugašena u onom dijelu prostorije gdje ljudi ne borave.
 • Omogućiti korisniku paljenje svih svjetala u prostoriji neovisno o tome gdje se oni nalaze.
 • Omogućiti korisniku u svakom trenutku gašenje svih svjetala daljinskim upravljačem.
 • Omogućiti korisniku u svakom trenutku dovođenje stanje rasvjete u ono koje je bilo prije gašenja daljinskim upravljačem.

Resursi

Ograničenja

 • Sustav neće reagirati u slučaju da osoba prođe van dometa detekcije senzora (PIR izvedba za hodnike).
 • U slučaju postave senzora na nizak visinski nivo moguća aktivacija senzora od strane kućnih ljubimaca.
 • Obveza postojanja nadzornika (engl. master) u dugačkim hodnicima.

Komunikacija s ostalim podsustavima

Senzori (fotodiode + fototranzistori i PIR-ovi, ovisno o izvedbi) dojavljuju mikrokontroleru informacije o prisutnosti osobe preko ulaznih priključaka, dok mikrokontroler pali svjetleće diode preko izlaznih priključaka. Također, mikrokontroler prikuplja informacije od modula daljinskog upravljača te prekidača za paljenje svih svjetala.

Komunikacija s vanjskim sustavima

Nije predviđena komunikacija s vanjskim sustavima.

Plan projekta

DatumOčekivani rezultat
19.3. - 25.3.Idejna razrada projekta, izrada nacta električne sheme
26.3. - 30.3.Izrada nacrta tiskane pločice
2.4. - 20.4.Nabava elektroničkih komponenti, izrada tiskane pločice, lemljenje komponenata, uhodavanje
7.5. - 18.5.Razvoj i uhodavanje programske podrške
21.5. - 8.6.Testiranje, ispitivanje, izrada tekstualne dokumentacije i video prezentacije

Moje uloge na projektu

 • Sudjelovanje u idejnoj razradi
 • Izrada nacrta tiskane pločice
 • Pisanje programskog koda
 • Izrada tiskane pločice i lemljenje komponenata
 • Dokumentiranje gore navedenih dijelova

Idejna razrada uključivala je razvijanje sustava tako da bude što efikasniji i primjenjiviji za aplikacije za koje je zamišljen. Važan zadatak idejne razrade sadržavao je izbor senzora. Za aplikaciju koja se rabi u boravećim prostorima odabrani su senzori s IR dioda i fototranzistorima. Ti su se senzori pokazali dobrima zbog niske cijene i njihove velike usmjerenosti što je bilo važno u dotičnoj aplikaciji jer njima određujemo samo prisutnost osobe koja sustav koristi. U obzir za tu implementaciju došli su još TSOP senzori koji primaju modulirane signale, ali smo od njih odustali jer poskupljuju sklopovlje i otežavaju programsku podršku. Za implementaciju izvedbe u dugačkim hodnicima odabrani su PIR senzori zbog niske cijene i širokog opsega detekcije koja je ondje važna (detaljno opisano u dokumentaciji). Prema nacrtu električne sheme izradio sam nacrt tiskane pločice u programu Sprint Layout 5.0. Tiskanu sam pločicu fizički izradio metodom fotopostupka i polemio komponente prema montažnoj shemi. Potom smo pristupili pisanju programske podrške za mikrokontroler. Na kraju, gore navedene aktivnosti sam dokumentirao u word dokument prema uputama.


2018/eugen_peci/projektni_zadatak.txt · Zadnja izmjena: 2023/06/19 18:11 (vanjsko uređivanje)