Korisnički alati

Site alati


2018:filipa_bobinac:projektni_zadatak

Svrha projekta

Omogućiti korisnicima lakšu svakodnevnu brigu o biljkama neovisno o fizičkoj prisutnosti osobe.
Sustav daje mogućnost zalijevanja te osvježavanja biljake u ovisnosti o podacima o temperaturi, vlažnosti zraka i tla koje mjeri odgovarajućim senzorima.

Korisnici projekta

Svi stanari kuće ili stana koji imaju pristup internetu.

Ciljevi projekta

 • Olakšati svakodnevnu brigu o biljkama neovisno o fizičkoj prisutnosti osobe
 • Napraviti autonomni sustav koji kontrolira navodnjavanje biljaka
 • Omogućiti opskrbu biljaka optimalnom količinom vode potrebne za razvoj navodnjavanjem tla
 • Omogućiti optimalnu vlažnost zraka kako bi se nadoknadili gubitci zbog evaporacije biljaka
 • Omogućiti potrebnu količinu svjetlosti za proizvodnju klorofila
 • Stvoriti povoljne uvjete strujanja zraka u svrhu odvođenja topline proizvedene žaruljom
 • Dizajniranje kućišta u kojem se nalazi biljka, spremnik s vodom i potrebno elektroničko sklopovlje
 • Procjena veličine spremnika s vodom ovisno o količini vode koju pumpa daje pri jednom zalijevanju

Resursi

 • Arduino Mega 2560
 • Arduino Ethernet shield
 • Pumpa za vodu AD20P
 • Senzor za mjerenje temperature i vlažnosti zraka DHT11
 • Senzor za mjerenje vlažnosti tla FC-28
 • 220 V AC lampa
 • Ventilator
 • Osvježivač zraka
 • LCD prikaznik
 • Arduino Desktop IDE
 • Laptop ili osobno računalo

Ograničenja

Sustav je u ovome trenutku primjenjiv samo na “biljke u teglama”.
Također, voda za navodnjavanje biljke pumpom se dovodi iz spremnika za vodu koji se nalazi u istom kućištu kao i biljka. Bilo je potrebno procijeniti odnosno izračunati potrebnu veličinu spremnika tako da, ukoliko je korisnik odsutan na određeno vrijeme, biljka svo to vrijeme ima osiguranu količinu vode.
Dodatno, broj biljaka koje se mogu navodnjavati ograničen je brojem ulaza odnosno izlaza mikrokontrolera koji upravlja radom sustava.

Zadatak

Spojiti senzor za vlažnost tla na Arduino te ga kalibrirati budući da sam koristila analogni izlaz koji daje vrijednosti sa senzora u rasponu od 0 do 1023. To sam učinila na način da sam bilježila vrijednosti koje senzor daje u potpuno suhoj i u potpuno vlažnoj zemlji te tim vrijednostima pridružila vrijednosti 0, tj. 100%. Također je bilo potrebno pretvoriti te brojeve u postotke određenom ugrađenom funkcijom. Senzor vlažnosti tla mjeri volumetrijski sadržaj vode u zemlji. Ima dvije sonde između kojih teče struja. Mokra zemlja ima manji otpor i time je vodljivija i razina vlage je veća.
U ovisnosti o pragu, koji se razlikuje za svaku biljku, potrebno je pokrenuti pumpu što je izvedeno programski.

Spojiti LCD za prikaz stanja vlažnosti tla, vlažnosti zraka i temperature. Umjesto osam mogućih pinova za paralelni prijenos podataka, koristila sam samo četiri radi smanjenja broja žica, a performansa je bila zadovoljavajuća. Dodala sam otpornik za led osvjetljenje te potenciometar za podešavanje kontrasta. U programskom kodu uključila sam potrebnu ugrađenu bibiloteku za rad LCD-a te koristila gotove funkcije.

Rezultat

Rezultat rada je funkcionalan sustav za brigu o biljkama u kućanstvu spreman za korištenje. Kao tim smo dobili bolje razumijevanje korištenja Arduino razvojnog sustava te uvid u sve njegove mogućnosti i nedostatke. Također smo usavršili znanja u spajanju elektroničkih komponenti, programiranju mikrokontrolera te izradi web stranice.
Za poboljšanje samog sustava mogao bi se koristiti neki bolji od Arduina koji bi mogao podržati ljepše dizajniranu web stranicu te izrada PCB-a u svrhu rješavanja problema broja žica. Daljnjim razvojem sustava bila bi moguća njegova primjena i na veće poljoprivredne površine.

2018/filipa_bobinac/projektni_zadatak.txt · Zadnja izmjena: 2018/06/14 07:48 od fbobinac